Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Даниела Арабаджиева
Статия в научно списание
1 Yonova D, Dimitrova V, Popov I, Manolov V, Vasilev V, Trendafilov I, Papazov V, Georgieva I, Arabadjieva D, Velkova N, Is the Iron Treathmet important for Lowering Erytrocyte Zinc in Non-Dialyzed Patients with Chronic Kidney Disease?, Archives of Nephrology and Urology, issue:3, 2020, pages:27-32, ISSN (print):2644-2833 , ISSN (online):2644-2833 , Ref, Web of Science 2020
2 D. Yonova, V. Dimitrova, I. Popov, I. Trendafilov, I. Georgieva, N. Velkova, D. Arabadjieva, SAT-124 SUPPLEMENTATION OF VITAMIN Dз, COMBINED WITH VITAMIN K2 IN PATIENTS WITH VITAMIN D DEFICIT AND CHRONIC KIDNEY DISEASES (CKD) WITHOUT CHRONIC RENAL FAILURE (CKF), Kidney International Reports, vol:5, issue:3, 2020, pages:53-53, doi:10.1016/j.ekir.2020.02.123, Ref, Web of Science 2020
3 D. Yonova, V. Dimitrova, I. Popov, I. Trendafilov, I. Georgieva, N. Velkova, D. Arabadjieva, SUN-064 OXYDATIVE STRESS, INFLAMMATION AND DEVELOPMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASES, Kidney International Reports, vol:5, issue:3, 2020, pages:229-230, doi:10.1016/j.ekir.2020.02.589, Ref, Web of Science 2020
4 Popov I, Manolov I, Atanasova B, Vasilev V, Dimitrova V, Arabadjieva D, Velkova N, Yonova D, Plasma levels of Selenium (SE) and Glutathion Peroxydase (GSH-PX) and their Relationship to Supplementation of Selenium in Patients with Chronic Renal Failure (CRE) on Hemodialysis (HD), Archives of Nephrology and Urology, vol:2, issue:1, 2019, pages:13-19, doi:10.26502/fanu004, Ref, Web of Science 2019
5 Д. Йонова, В. Димитрова, И. Попов, Д. Арабаджиева, Н. Велкова, Суплементация на вит. Dз при пациенти с вит. D дефицит и хронични бъбречни зааболявания, без ХБН., Нефрология, диализа и трансплантация, том:25, брой:3, 2019, стр.:22-24, ISSN (print):1312-5257 УДК 616-6, ISSN (online):1312-5257 УДК 616-6, Ref 2019
6 Yonova D, Trendafilov I, Georgieva I, Dimitrova V, Arabadjieva D, Oxidative stress (OS) in chronic kidney disease (CKD): A mini rewiew, Nephrology and Renal Diseases, vol:3, issue:3, 2018, pages:1-3, ISSN (online):2399-908X, doi:10.15761/NRD.1000147, Ref, IF, IF (1.2 - 2019) 2018
7 Trendafilov I, Georgieva I, Manolov V, Atanasova B, Vasilev V, Arabadjieva D, Velkova N, Dimitrova V, Yonova D, Status and relation to inflammation of some serum trace elements (TE) in hemodialysis (HD) patients, Nephrology and Renal Diseases, vol:3, issue:3, 2018, pages:1-4, ISSN (online):2399-908X, doi:10.15761/NRD.1000148, Ref, IF, IF (1.2 - 2019) 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Даниела Арабаджиева, Такролимус при идиопатичен мембранозен гломерулонефрит маркери и време за ремисия 2022
2 Присъствие, Даниела Арабаджиева, Национален конгрес по Нефрология 2022
3 Постер, Даниела Арабаджиева, Изследване серумните нива на витамин В12 при хронично бъбречно заболяване без ХБН и с бъбречна недостатъчност 2021
4 Секционен доклад, Даниела Арабаджиева, Суплементация на витамин "Д3"при пациенти с витамин "Д" дефицит и хронични бъбречни заболявания 2019
5 Присъствие, Даниела Арабаджиева, Предсърдно мъждене и хиперурикемия 2019
6 Присъствие, Даниела Арабаджиева, Диализно лечение 2018
7 Присъствие, Даниела Арабаджиева, Лечение на уроинфекции при бъбречно -трансплантирани пациенти.Новости в антибиотичното лечение-Цефтазидим/авибактам 2018
8 Присъствие, Даниела Арабаджиева, Бъбречна трансплантация 2017
9 Присъствие, Даниела Арабаджиева, Бъбрек и хипертония 2017