Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Виктория Клещанова
Изложби
1 Виктория Клещанова , Национална Национален научно-образователен фестивал „Намереното поколение“ 2020 София, НДК Представяне на синоптични карти; как се изготвя прогнозата за времето, 25-26.01.2020 г. 2020
2 Виктория Клещанова , Национална Нощ на учените, докторантски панел 2020 София Как се разработват синоптични карти? 28.11.2020 г. Във връзка с пандемичната обстановка събитието беше проведено онлайн, чрез витуална стая на Google meets 2020
3 Виктория Клещанова , Национална Ден на отворените врати на Физически факултет 2019 Физически факултет демонстрации на Прогнозата за времето. Синоптични карти: циклони, антициклони, атмосферни фронтове, дъжд, сняг, мъгла, гръмотевици, поледици, вятър и други. Как да ги откривате на картите и как се прогнозират? 2019
4 Виктория Клещанова , Национална Представяне на работилници, свързани с прогнозата за времето 2019 София 2019
Научен проект
1 Виктория Клещанова, Облачни кондензационни ядра и връзката им със синоптичната обстановка, Член, , Номер на договора:80-10-192/27.04.2020 2020
2 Виктория Клещанова, Научно и кариерно развитие, Член, , Номер на договора:577/17.08.2018 г. 2019
Статия в научно списание
1 V. Kleshtanova, Vassil Ivanov, Feyzim Hodzhaoglu, Jose Emilio Prieto, Vesselin Tonchev, Heterogeneous Substrates Modify Non-Classical Nucleation Pathways: Reanalysis of Kinetic Data from the Electrodeposition of Mercury on Platinum Using Hierarchy of Sigmoid Growth Models, Crystals, vol:13, issue:12, 2023, pages:1690-0, doi:10.3390/cryst13121690, Ref, IF, IF (2.7 - 2023), Web of Science Quartile: Q2 (2023), International, PhD, MSc 2023
2 Виктория Клещанова, Анастасия Стойчева, Веселин Тончев, Изследване на две синоптични обстановки през януари и юли 2016 г. и връзката им с разпределението на облачни кондезационни ядра по размери, Българско списание по метеорология и хидрология, 2019, ISSN (print): 0861-0762, ISSN (online): 2535-0595, PhD 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 V. Kleshtanova, Ch. Angelov, I. Kalapov, T. Arsov, Guergana Guerova, V. Tonchev, What one can learn from the cloud condensation nuclei (CCN) size distributions as monitored by the BEO Moussala?, 10th Jubilee Conference of the Balkan Physical Union, BPU 2018, editor/s:Mishonov T.M.,Varonov A.M., Publisher:American Institute of Physics Inc., 2019, ISSN (print):0094243X, ISBN:978-073541803-5, doi:10.1063/1.5091311, Ref 2019
2 V. Kleshtanova, Ch. Angelov, I. Kalapov, T. Arsov, G. Guerova, V. Tonchev, What one can learn from the cloud condensation nuclei (CCN) size distributions as monitored by the BEO Moussala?, 10th Jubilee International Conference of the Balcan Physical Union, editor/s: Todor M. Mishonov and Albert M. Varonov, Publisher: AIP Publishing, 2019, ISBN: 9780735418035, doi: https://doi.org/10.1063/1.5091311, PhD 2019
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Виктория Клещанова, Basic Environmental Observatory „Moussala” 2020
2 Секционен доклад, Виктория Клещанова, Saharan dust transport at BEO Moussala in 2016 2020
3 Пленарен доклад, Виктория Клещанова, Разпределения на облачни кондезационни ядра и връзка с две синоптични обстановки през 2017 г. 2020
4 Присъствие, Виктория Клещанова, SEEMET (South-Eastern Europe Meteorological Training) Course: Basics of satellite meteorology and satellite image interpretation and their application in operational weather forecasting 2019
5 Постер, Виктория Клещанова, Изследване на облачни кондензационни ядра по данни на БЕО Мусала и проследяване ан пътя им по обратни траектории 2019
6 Секционен доклад, Виктория Клещанова, Saharan dust transport, synoptic situations and aerosol properties at BEO Moussala in 2016 2019
7 Секционен доклад, Виктория Клещанова, Изследвания на облачни кондензационни ядра. Сезонен ход в БЕО Мусала. 2019