Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Стефан Иванчев
Превод на книга
Стефан Иванчев, Евелина Хайн, КИТАЙСКИЯТ ПЪТ – ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА И РАЗВИТИЕ, ISBN:9789544632779, Български бестселър, София 2022
Редактор на сборник
1 Катедра Китаистика, Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание, Редактор на сборник 2021
2 Катедра „Китаистика“, „Китай и светът: език, култура, политика“, Редактор на сборник 2019
3 Катедра „Китаистика“, „Актуални проблеми в съвременната китаистика“, Редактор на сборник 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
Alexiev, Alexander, Ivanchev, Stefan, Examining China’s Belt and Road Discourse: from Outline Sketches to Fine Line Strokes, CHINA AND THE WORLD: LANGUAGE, CULTURE, POLITICS, editor/s:Александър Алексиев, Павел Зигадло , Publisher:Унипрес СУ, 2020, pages:79-104, ISSN (print):978-954-07-5075-0, ISSN (online):978-954-07-5071-2, PhD 2020
Студия в сборник (на конференция и др.)
Teodora Koutzarova, Stefan Ivanchev, Unfolding the Web of Semiosis for the Radical ‘Dog’ quǎn 犬, Papers from the international conference China and The World: Language, Culture, Politics, jointly organized by the Department of Sinology at Sofia University “St. Kliment Ohridski” and the Department of China Studies at Xi’an Jiaotong – Liverpool Univers, editor/s:Alexiev, Alexander. Zygadlo, Powel., Publisher:Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2020, pages:224-262, ISBN:978-954-07-5071-2, Ref 2020
Съставителска дейност
Теодора Куцарова, Александър Алексиев, Антония Цанкова, Веселин Карастойчев, Евелина Хайн, Стефан Иванчев, Current Issues in Contemporary Chinese and Oriental Studies. Papers from the International Conference, Dedicated to the 25th Anniversary of the Establishment of the Chinese Studies Program at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, ISBN:978-954-07-4550-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2018
Участие в конференция
Секционен доклад, Стефан Иванчев, Изследване върху думите от китайски произход в българския език (A Study on Words of Chinese Origin in Bulgarian Language) 2012
Участие в редколегия
Издателство Бестселър, КИТАЙСКИЯТ ПЪТ – ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА И РАЗВИТИЕ, Участие в редколегия 2022