Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Стефан Иванчев
Участие в конференция
Секционен доклад, Стефан Иванчев, Изследване върху думите от китайски произход в българския език (A Study on Words of Chinese Origin in Bulgarian Language) 2012