Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Здравка Иванова

ORCID ID:0000-0002-8277-408X
Дипломна работа
Здравка Димитрова Недялкова, Multiphysics simulations of the process of neuromuscular activation, СУ ''Св. Климент Охридски'', ФМИ, Ръководител:гл.ас. д-р Тихомир Иванов 2019
Научен проект
1 Здравка Иванова, Математическо моделиране и приложения на числените методи, Член, , Номер на договора:80-10-156/23.05.2022 2022
2 Здравка Недялкова, Апроксимация, числени методи и приложения, Член, , Номер на договора:80-10-215/06.05.2020 2020
3 Здравка Иванова, Теоретично изследване и експериментална верификация на активността на мускулите на горния човешки крайник без и с използване на активна лакътна мио-ортеза, Член, , Номер на договора:КП-06-М47/6 2020
Статия в научно списание
1 Zdravka D. Ivanova, Tihomir B. Ivanov, A Simple Integrated Mathematical Model of Neuromuscular Activation, BIOMATH, vol:11, issue:2, 2022, doi:https://doi.org/10.55630/j.biomath.2022.10.119, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.246 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (Biochemistry, Genetics and Molecular Biology) 2022
2 R. Raikova, Z. Ivanova, S. Angelova, An indeterminate problem for an upper limb model with four biarticular muscles and its three modifications-analytical and numerical solution and sensitivity analysis, Series on Biomechanics, vol:36, 2022, pages:3-17, Ref, SCOPUS, SJR (0.201 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
3 Zdravka D. Nedyalkova, Tihomir B. Ivanov, Qualitative analysis of a mathematical model of calcium dynamics inside the muscle cell, Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Mathematics and Informatics, vol:106, 2019, pages:127-151, Zentralblatt 2019
Участие в конференция
Секционен доклад, Здравка Недялкова, Mathematical modelling of muscle activity 2019