Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Мартин Минчев

Author ID (SCOPUS):57223886692

Researcher ID (Web of Science):HSC-5852-2023

ORCID ID:0000-0003-1647-9338
Научен проект
1 Мартин Минчев, Стохастични модели, алгоритми и приложения (СтохМАП), Член, , Номер на договора:80-10-124 от 16.04.2024 2024
2 Мартин Минчев, Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT), група 3.1.9, ГАММА, Член, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
3 Мартин Минчев, Стохастични модели, алгоритми и приложения (СтохМАП), Член, , Номер на договора:80-10-65 от 25.04.2023 2023
4 Мартин Минчев, Стохастични модели, алгоритми и приложения (СтохМАП), Член, , Номер на договора:80-10-91 от 13.05.2022 2022
5 Мартин Минчев, Некласическа Тауберова асимптотика за разпределението и плътността на експоненциални функционали на субординатори, Член, 2021
6 Мартин Минчев, Стохастични модели, алгоритми и приложения (СтохМАП), Член, 2021
Студия в научно списание
Martin Minchev, Mladen Savov, Asymptotics for densities of exponential functionals of subordinators, Bernoulli, vol:29, issue:4, 2023, pages:3307-3333, doi:https://doi.org/10.3150/23-BEJ1584, Ref, Web of Science, IF (1.5 - 2022), Web of Science Quartile: Q2 (Statistics and Probability), SCOPUS, SJR (1.45 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (Statistics and Probability) 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мартин Минчев, Brownian excursions and the continuum random tree in the context of comparing BFS and DFS on ordered trees 2024
2 Постер, Мартин Минчев, Bivariate bernstein-gamma functions and asymp- totic behaviour of exponential functionals on deterministic horizon 2023
3 Пленарен доклад, Мартин Минчев, Bivariate Bernstein-Gamma functions and asymptotic behaviour of exponential functionals on deterministic horizon 2023
4 Секционен доклад, Мартин Минчев, Bivariate Bernstein-gamma functions and asymptotic behaviour of exponential functionals on deterministic horizon 2023
5 Секционен доклад, Мартин Минчев, Asymptotics of densities of exponential functionals of subordinators 2022
6 Присъствие, Мартин Минчев, 10th International Summer School and Conference on Lévy Processes 2022
7 Постер, Мартин Минчев, Asymptotics of densities of exponential functionals of subordinators 2022
8 Присъствие, Мартин Минчев, Присъствие на петдесетата юбилейна пролетна конференция на СМБ 2021