Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Мартин Минчев

Researcher ID (Web of Science):HSC-5852-2023

ORCID ID:0000-0003-1647-9338
Научен проект
1 Мартин Минчев, Изследване връзката на функциите на Бернщайн-Гама с асимптотиката на експоненциални функционали на процеси на Леви., Член, , Номер на договора:80-10-91 от 13.05.2022 2022
2 Мартин Минчев, Некласическа Тауберова асимптотика за разпределението и плътността на експоненциални функционали на субординатори, Член, 2021
3 Мартин Минчев, Стохастични модели, алгоритми и приложения , Член, 2021
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Мартин Минчев, Bivariate Bernstein-Gamma functions and asymptotic behaviour of exponential functionals on deterministic horizon 2023
2 Секционен доклад, Мартин Минчев, Asymptotics of densities of exponential functionals of subordinators 2022
3 Постер, Мартин Минчев, Asymptotics of densities of exponential functionals of subordinators 2022
4 Присъствие, Мартин Минчев, Присъствие на петдесетата юбилейна пролетна конференция на СМБ 2021