Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Георги Йосифов

Author ID (SCOPUS):57218882148
Научен проект
1 Георги Йосифов, Изследване и приложение на алгоритми за машинно обучение при анализ и разработка на високо сигурен софтуер /Research and application of machine learning algorithms in the analysis and devel-opment of highly secure software/, Член, , Номер на договора:KP-06-N57/4 от 16.11.2021 2021
2 Георги Йосифов, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-4), Член, , Номер на договора:80-10-152/05.04.2021 2021
3 Георги Йосифов, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-3), Член, , Номер на договора:80-10-184/27.04.2020 2020
4 Георги Йосифов, Изследване на предизвикателствата пред разработване на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-2), Член, , Номер на договора:80-10-138/15.04.2019 2019
5 Георги Йосифов, Иновативна софтуерна платформа за анализи на големи масиви от учебни и игрови данни за ориентирана към потребителя адаптация на технологично подпомогнато обучение (APTITUDE), Член, , Номер на договора:КП-06-ОПР/1 от 13.12.2018г. 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Georgi Yosifov, Milen Petrov, Predicting Traffic Indexes on Urban Roads based on Public Transportation Vehicle Data in Experimental Environment, Lecture Notes in Networks and Systems, editor/s:Janusz Kacprzyk , Publisher:Springer, 2022, pages:159-168, ISSN (print):2367-3370, ISSN (online):2367-3389, ISBN:978-3-031-10466-4, doi:10.1007/978-3-031-10467-1_8, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.17 - 2020), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), др.(INSPEC, WTI Frankfurt eG, zbMATH, SCImago), PhD 2022
2 Georgi Yosifov, Milen Petrov, Review of urban traffic detection approaches with accent of transportation in Sofia, Bulgaria, Proceedings of Seventh International Congress on Information and Communication Technology. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 465., editor/s:Yang, XS., Sherratt, S., Dey, N., Joshi, A., Publisher:Springer, 2022, pages:509-517, ISSN (print):978-981-19-2396-8, ISSN (online):978-981-19-2397-5, doi:https://doi.org/10.1007/978-981-19-2397-5_47, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.17 - 2020), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), др.(INSPEC, WTI Frankfurt eG, zbMATH, SCImago), PhD 2022
3 Georgi Yosifov, Milen Petrov, Traffic flow city index based on public transportation vehicles data, International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’20 (CompSysTech'2020), editor/s:Vassilev T.,Trifonov R., Publisher:Association for Computing Machinery, 2020, pages:201-207, ISBN:978-145037768-3, doi:10.1145/3407982.3408007, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.182 - 2020), ACM Digital Library, PhD 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Георги Йосифов, Predicting Traffic Indexes on Urban Roads based on Public Transportation Vehicle Data in Experimental Environment 2022
2 Секционен доклад, Георги Йосифов, Review of urban traffic detection approaches with accent of transportation in Sofia, Bulgaria 2022
3 Секционен доклад, Георги Йосифов, Изследване на корелацията между броя на превозните средства и индекса на натовареност на градския трафик, базиран на позиционни данни от периодичен обществен транспорт 2021
4 Секционен доклад, Георги Йосифов, APTITUDE - Софтуерна архитектура на платформа за анализи на големи масиво от учебни и игрови данни за ориентирана към потребителя адаптация 2021
5 Секционен доклад, Георги Йосифов, Traffic flow city index based on public transportation vehicles data, International Conference on Computer Systems and Technologies 2020