Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Георги Йосифов

Author ID (SCOPUS):57218882148
Научен проект
1 Георги Йосифов, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-3), Член, , Номер на договора:80-10-184/27.04.2020 2020
2 Георги Йосифов, Изследване на предизвикателствата пред разработване на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-2), Член, , Номер на договора:80-10-138/15.04.2019 2019
3 Георги Йосифов, Иновативна софтуерна платформа за анализи на големи масиви от учебни и игрови данни за ориентирана към потребителя адаптация на технологично подпомогнато обучение (APTITUDE), Член, , Номер на договора:КП-06-ОПР/1 от 13.12.2018г. 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Georgi Yosifov, Milen Petrov, Traffic flow city index based on public transportation vehicles data, International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’20 (CompSysTech'2020), editor/s:Vassilev T.,Trifonov R., Publisher:Association for Computing Machinery, 2020, pages:201-207, ISBN:978-145037768-3, doi:10.1145/3407982.3408007, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.2 - 2019), ACM Digital Library, PhD 2020
2 Анжелина Янева, Валерия Луканова, Елица Стоянова, Станислава Стоименова, Георги Йосифов, Оценка на преподавателя през погледа на студентите, спортуващи джудо, карате и самоотбрана в Софийския университет, "Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета", редактор/и:проф. Емилия Рангелова и др., издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2016, стр.:527-533, ISBN:978-954-490-510-1, Ref 2016