Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Румен Тодоров
Дипломна работа
Румен Василев Тодоров, „Възможности за автоматизиране на производствения процес за цимент“, Технически Университет - София 2000
Участие в конференция
Секционен доклад, Румен Тодоров, „Виртуализация на базата на виртуален комутатор Open vSwitch“ 2017