Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Иван Николов
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Иван Николов, Логики на n-арния контакт 2018
2 Секционен доклад, Иван Николов, Logics of n-ary Contact: Alternative Proof of the Completeness 2018