Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Владимир Кътев
Научен проект
1 Владимир Кътев, "Нова нано-базирана мулти-епитопна ваксина за превенция от инфекция със SARS-CoV-2", Член, МОН 2021
2 Владимир Кътев, Development of Measurement protocols for characterisation of Hair Conditioner mesoscale structures. Разработване на процедури за охарактеризиране на междинни по размер структури на шампоани за коса, Член, Unilever, Англия 2021
3 Владимир Кътев, Разкриване на механизма и подготовка на смеси с подходящи агрегационни свойства и реологичен профил посредством избор на подходящи разтворители и други добавки Build mechanistic understanding to engineer surfactant aggregation microstructure & rheology profile through selection of solvent and other additives., Член, Unilever, Индия 2021
4 Владимир Кътев, „Роля на емулгаторите, протеините и маслената фаза върху структурата и свойствата на сладоледени емулсии“, Ice cream chassis for interfacially active ingredients (vegetable/dairy proteins and natural emulsifiers), Член, Unilever, Англия 2019
5 Владимир Кътев, „Изследване на процесите свързани с резобцията на лекарствени вещества в стомашно-чревния тракт“, Член, COST 2018
6 Владимир Кътев, Повърхностната активност на основните компоненти в сладоледени формулировки, 2. „To build understanding of interfacial relationship between proteins and natural emulsifiers from dairy and vegetable sources for control of stability of ice cream emulsions“, Член, Unilever, Англия 2018
Статия в научно списание
1 S. Tsibranska-Gyoreva, V. Petkov, V. Katev, D. Krastev, Z. Vinarov, S. Tcholakova, Cholesterol Solubilization: Interplay between Phytosterols, Saponins and Lipid Digestion Products, Colloids Surf. A, vol:662, 2023, pages:131052-0, ISBN:doi: 10.1016/j.colsurfa.2023.131052, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.79 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023), PhD 2023
2 V. Katev, Z. Vinarov, S. Tcholakova, Mechanisms of Drug Solubilization by Polar Lipids in Biorelevant Media, Eur. J. Pharm. Sci., vol:159, 2021, pages:105733-0, doi:10.1016/j.ejps.2021.105733, Ref, IF, IF (0.8 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021) 2021
3 Z. Vinarov, G. Gancheva, V. Katev, S. Tcholakova, Albendazole Solution Formulation via Vesicle-To-Micelle Transition of Phospholipid-Surfactant Aggregates, Drug. Dev. Ind. Pharm., 2018, pages:1130-1138, doi:10.1080/03639045.2018.1438461, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.52 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2018) 2018
4 Vinarov, Z, Katev, V, Burdzhiev, N, Tcholakova, S, Denkov, N, Effect of Surfactant-Bile Interactions on the Solubility of Hydrophobic Drugs in Biorelevant Dissolution Media, MOLECULAR PHARMACEUTICS, vol:15, issue:12, 2018, pages:5741-5753, doi:10.1021/acs.molpharmaceut.8b00884, Ref, IF, IF (4.396 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2018), SCOPUS, SJR ( - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
5 Z. Vinarov, V. Katev, D. Radeva, S. Tcholakova, N. Denkov, Micellar Solubilization of Poorly Water-soluble Drugs: Effect of Surfactant and Solubilizate Molecular Structure, Drug. Dev. Ind. Pharm., 2018, pages:677-686, doi:10.1080/03639045.2017.1408642, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.52 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), MSc 2018
6 Z. Vinarov, D. Radeva, V. Katev, S. Tcholakova, N. Denkov, Solubilisation of Hydrophobic Drugs by Saponins, Ind. J. Pharm. Sci., vol:80, 2018, pages:709-718, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.21 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2018) 2018
Участие в конференция
1 Постер, Владимир Кътев, Захари Винаров, Деница Радева, Славка Чолакова, Николай Денков, Солюбилизация на хидрофобни лекарствени вещества в разтвори на сапонини 2071
2 Постер, Vladimir Katev, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Nikolai D. Denkov, Effect of lipid digestion products and phospholipids on fenofibrate solubility in biorelevant media 2020
3 Секционен доклад, Vladimir Katev, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Nikolai D. Denkov, Effect of lipid digestion products and phospholipids on fenofibrate solubility in biorelevant media 2020
4 Присъствие, Владимир Кътев, Impact of Bile salt - Surfactant Aggregate Composition on the Permeability of a Solubilized Drug 2019
5 Постер, Vladimir Katev, Zahari Vinarov, Gabriela Gancheva, Slavka Tcholakova, Albendazole solution formulation via vesicle-to-micelle transition of phospholipid-surfactant aggregates 2019
6 Секционен доклад, Владимир Кътев, Захари Винаров, Деница Радева, Славка Чолакова, Николай Денков, Солюбилизация на фенофибрат в разтвори на природни сърфактанти и жлъчни киселни 2019
7 Секционен доклад, Владимир Кътев, Захари Винаров, Деница Радева, Славка Чолакова, Николай Денков, Изследване на разтворимостта на фенофибрат в модел на човешкия стомашно-чревен тракт 2019
8 Постер, Vladimir Katev, Zahari Vinarov, Gabriela Gancheva, Slavka Tcholakova , Albendazole Solution Fotmulations via Vesicle-Micelle Transition of Phospholipid-Surfactant Aggregates 2019
9 Секционен доклад, Владимир Кътев, Захари Винаров, Деница Радева, Славка Чолакова, Николай Денков, Солюбилизация на хидрофобни лекарства: Ефект на структурата на ПАВ и на солюбилизираното лекарство 2018
10 Постер, Vladimir Katev, Zahari Vinarov, Gabriela Gancheva, Slavka Tcholakova, Crossing Barriers for Future Medicines, Poster: “Albendazole solution formulation via vesicle-to-micelle transition of phospholipid-surfactant aggregates 2018
11 Постер, Vladimir Katev, ZahariVinarov, SlavkaTcholakova, Nikolai D. Denkov, Micellar Solubilization of Poorly Water-soluble Drugs: Effect of Surfactant and Solubilizate Molecular Structure 2018
12 Присъствие, Владимир Кътев, The Fundamentals of Formulating With Functional Lipid Excipients for Modulating Drug Release, Increasing Solubility, and Enhancing Bioavailability 2018
13 Секционен доклад, Владимир Кътев, Захари Винаров, Славка Чолакова, Николай Денков, Солюбилизация на фенофибрат в разтвори на жлъчни соли и конвенционални сърфактанти 2017
14 Секционен доклад, Владимир Кътев, Захари Винаров, Деница Радева, Славка Чолакова, Солюбилизация на фенофибрат в разтвори на жлъчни соли и конвенционални сърфактанти 2017