Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Веселин Карастойчев
Дипломна работа
Веселин Георгиев Карастойчев, Модернистични и постмодернистични прояви в новата китайска поезия, Софийски университет "Климент Охридски", Ръководител:Бора Беливанова 1998
Дисертация д-р
Веселин Георгиев Карастойчев, Формиране и вътрешни граници на китайския модерен поетически дискурс през 80-те години на ХХ век, Софийски университет "Климент Охридски", Ръководител:Бора Беливанова 2018
Монография
Веселин Георгиев Карастойчев, Думи в полет: китайската модерна поезия през 80-те години на ХХ в. и нейните вътрешни граници, ISBN:619-01-0520-3, Изток-Запад, София, Ref 2019
Научен проект
Веселин Карастойчев, Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание/CURRENT ISSUES IN CONTEMPORARY CHINESE AND ORIENTAL STUDIES, Член, 2017
Превод на книга
1 Веселин Карастойчев, Давам име на една врана, ISBN:9786197082777, Издателство за поезия "Да", София 2023
2 Веселин Карастойчев, Пейзажи над нулата и други стихотворения, ISBN:9786197082654, Издателство за поезия Да, София 2021
3 Веселин Карастойчев, Историите на едно китайско момче, ISBN:9786191660476, Балкани, София 2019
4 Веселин Карастойчев, Милост, ISBN:9786191660407, Балкани, София 2017
5 Веселин Карастойчев, Основни познания за китайската география (двуезично издание), Beijing Language and Culture University Press, Пекин 2014
6 Веселин Карастойчев, Малък лексикон на новата китайска поезия, ISBN:9789543360482, Стигмати, София 2008
Редактор на издание нереферирано
1 Веселин Карастойчев, Дао дъ дзин, Редактор на издание нереферирано 2015
2 Веселин Карастойчев, Изкуството на войната (Сундзъ), Редактор на издание нереферирано 2015
Статия в научно списание
1 Веселин Карастойчев, Звукоподражателните частици в старокитайския „Канон на песните“ и късния период от поезията на Гу Чън, „Език и литература”, брой:3-4, 2009, Ref 2009
2 Веселин Карастойчев, „Записки за извора при цъфналите праскови” от Тао Юанмин, Студии по кореистика. , брой:Книга 6, 2002, стр.:156-177, ISBN:954-90332-8-7 2002
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Веселин Карастойчев, Бийт поколението и китайската "Грубиянска поезия": по дирите на едно родство, Сборник с доклади от Четвъртата международна научна конференция „Пътят на коприната“, 2018, стр.:359-367, ISBN:1314-9865 2018
2 Веселин Карастойчев, Неофициалните печатни издания - главната медия на модерната поезия в Китай през 80-те години на ХХ в., Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание, издателство:Университетско издателство "Св. Килимент Охридски", 2018, стр.:336-345, ISBN:978-954-07-4550-3 2018
3 Veselin Karastoychev, Disunity makes strength - about the inner boundaries of the Chinese modern poetry during the 80s of 20 century , The Silk Road. Collection of Papers from the third International Conference on Chinese Studies "The Silk Road" organized by the Confucius Institute in Sofia. 4-5 June 2015, издателство:Sofia University "St. Kliment Ohridsky", 2016, стр.:78-85, ISBN:1314-9865 2016
4 Веселин Карастойчев, Конфликти между поколенията в китайската поезия през седемдесетте и осемдесетте години на ХХ век, Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия, редактор/и:Мария Боеклиева и др., издателство:Пропелер, 2016, стр.:67-74, ISBN:978-954-392-409-7 2016
5 Веселин Карастойчев, Някои аспекти от рецепцията на дадаизма и сюрреализма в китайската литература, Сборник с доклади от международната конференция "Пътят на коприната", 2011, стр.:100-104, ISBN:978-959-92505-1-0 2011
6 Веселин Карастойчев, Основните постулати на поетическото движение Фейфей 非非主义 през призмата на европейската лингвистична философия, Китай: традиция и съвременност, издателство:Институт Конфуций София, 2009 2009
7 Веселин Карастойчев, Китайските литературни сайтове като хроники на авангардизма, Словото – класическо и ново, редактор/и:С. Арнаудова, издателство:Университетско издателство "Св. Килимент Охридски", 2007, ISBN:9540725267, Ref 2007
8 Веселин Карастойчев, Китайски традиционен театър, Панорама Китай, редактор/и:Бора Беливанова, издателство:Иврай , 2006, ISBN:954-9388-11-5 2006
Студия в сборник (на конференция и др.)
Веселин Карастойчев, Китайската художествена литература, Панорама Китай, редактор/и:Бора Беливанова, издателство:Иврай , 2006 2006
Съставителска дейност
Теодора Куцарова, Александър Алексиев, Антония Цанкова, Веселин Карастойчев, Евелина Хайн, Стефан Иванчев, Current Issues in Contemporary Chinese and Oriental Studies. Papers from the International Conference, Dedicated to the 25th Anniversary of the Establishment of the Chinese Studies Program at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, ISBN:978-954-07-4550-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Неофициалните печатни издания - главната медия на модерната поезия в Китай през 80-те години на ХХ в. 2017
2 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Бийт поколението и китайската "Грубиянска поезия: по дирите на едно родство 2017
3 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Разединението прави силата: за вътрешните граници в китайската поезия през 80-те години на ХХ в. 2015
4 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Конфликти между поколенията в китайската поезия през 70-те и 80-те години на ХХ в. 2015
5 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Симптоми на наративната концепция в романа "Книга за Шантан" от съвременната китайска писателка Суън Хуейфън 2012
6 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Някои аспекти от рецепцията на дадаизма и сюрреализма в китайската литература 2011
7 Секционен доклад, Веселин Карастойчев, Основните постулати на поетическото движение Фейфей 非非主义 през призмата на европейската лингвистична философия 2009
Участие в редколегия
1 Веселин Карастойчев, Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание, Участие в редколегия 2018
2 Веселин Карастойчев, Китай: традиция и съвременност, Участие в редколегия 2009