Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Даниела Стоянова
Глава от книга
1 Totko Stoyanov, Zhivka Mihaylova, Krasimir Nikov, Daniela Stoyanova, Maria Nikolaeva, Yulij Emilov, Investigations of the fortification system on plateau (the citadel) 1991-1999, 2001-2006. - In: Stoyanov, T. (ed.), The Thracian city. City planning. Fortification system. Architecture, Sboryanovo, vol. ІІІ, Sofia , 73-150. (билингва – англ./бълг.), ISBN:978-954-92975-2-2, Studio DADA, Sofia 2015
2 Totko Stoyanov, Zhivka Mihaylova, Krasimir Nikov, Daniela Stoyanova, Maria Nikolaeva, Velislav Bonev, Kalin Mazharov, Yulij Emilov, Teodota Vasileva, Hristian Uzunov, Southwestern quarter. - In: Stoyanov, T. (ed.), The Thracian city. City planning. Fortification system. Architecture, Sboryanovo, vol. ІІІ, 151-194. (билингва – англ./бълг.), Studio DADA, Sofia 2015
3 Totko Stoyanov, Daniela Stoyanova, Stone-cutting workshops at the Getic capital Helis (NE Bulgaria) – tools and techniques., ISBN:9788493903381, Documenta 23, Tarragona 2012
Дипломна работа
Даниела Стефанова Стоянова, Македонски тип гробници в Тракия, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Тотко Стоянов 1997
Дисертация д-р
Даниела Стефанова Стоянова, Монументална архитектура в Тракия V – ІІІ в. пр. Хр. Строителни материали, техники, конструкции, ордери. , СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Тотко Стоянов 2002
Изложби
Даниела Стефанова Стоянова , Национална Археологически проучвания в Казанлъшката долина 2017 Казанлък Постерна изложба във връзка с 13 конкрес по Тракология. Съвместно с Мария Чичикова, Георги Нехризов, Меглена Първин, Юлия Цветкова 2017
Книга
1 Grigor Boykov, Daniela Stoyanova, Ivaylo Lozanov, Cities in South Eastern Thrace: Continuity and Transformation, ISBN:978-954-07-4275-5, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано, International 2017
2 Igor Lazarenko, Elina Mircheva, Radostina Encheva, Daniela Stoyanova, Nicolay Sharankov, The Temple of the Pontic Mother of Gods in Dionysopolis, ISBN:978-954-579-987-7, Varna 2013
3 Maria Chichikova, Daniela Stoyanova, Totko Stoyanov, The Caryatids Royal Tomb at Sveshtari. 30 Years of Discovery., ISBN:978-954-92975-1-5, Studio DADA, Isperih, Рецензирано 2012
4 Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, Мария Николаева, даниела стоянова, Гетската столица в Сборяново., София 2006
5 Дафина Василева, даниела стоянова, Тракийските гробници. Архитектурно-метрично изследване., ISSN (print):, София 2005
6 Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Тракийският град в Сборяново., ISBN:няма, София 2004
Монография
1 даниела стоянова, Строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика (VI в. пр. Хр. – III в. пр. Хр.). , ISBN:978-954-07-5393-5, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2022
2 Даниела Стоянова, Хабилитационен труд: Проклитичните детерминанти на името в съвременния румънски език, София 1994
Научен проект
1 Даниела Стоянова, Българско е-списание 2022, Ръководител, СУ Св. Климент Охридски, Номер на договора:80-10-30/10.05.2022 2022
2 Даниела Стоянова, Българско е-списание за Археология, 2021, Ръководител, СУ Св. Климент Охридски, Номер на договора:договор 80-10-122/26.03.2021 г. 2021
3 Даниела Стоянова, Българско е-списание за археология, 2020, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:договор 80-10-137/23.04.2020 г. 2020
4 Даниела Стоянова, Българско е-списание за археология, 2020, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:договор 80-10-137/23.04.2020 г. 2020
5 Даниела Стоянова, Българско е-списание за археология, 2020, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:договор 80-10-137/23.04.2020 г. 2020
6 Даниела Стоянова, Архаична строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика. Нови данни за производството, употребата и вноса, Ръководител, , Номер на договора:80-10-160/16.04.2019 2019
7 Даниела Стоянова, Архаична строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика. Нови данни за производството, употребата и вноса, Ръководител, , Номер на договора:80-10-160/16.04.2019 2019
8 Даниела Стоянова, Архаична строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика. Нови данни за производството, употребата и вноса, Ръководител, , Номер на договора:80-10-160/16.04.2019 2019
9 Даниела Стоянова, Архаична строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-116/24.04.2018 2018
10 Даниела Стоянова, Късноримският град Кабиле (сектор V), Член, 2018
11 Даниела Стоянова, Архаична каменна архитектурна декорация от Аполония Понтика, Член, Министерство на образованието, Номер на договора:089 от 08.05.2014 2014
Научно ръководство
1 Даниела Стоянова, Погребални практики между Южните склонове на Същинска Средна гора и северния бряг на р. Марица (V- III в. пр. Хр.), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивайло Златков 2018
2 Чавдар Кирилов, Даниела Стоянова, Църковна архитектура в района на Стенимахос (XI-XV в.), Софийски университет дипломна работа:Томислав Мангараков 2017
3 Даниела Стоянова, Архитектурен облик и декорация на античния театър във Филипопол, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Пламена Георгиева Георгиева 2016
4 Даниела Стоянова, Погребални практики в Казанлъшката долина – края на V – средата на III в. пр. Хр. , СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Веселина Димитрова 2016
Редактор на издание нереферирано
1 Daniela Stoyanova, Grigor Boykov, Ivaylo Lozanov, Cities in Southeastern Thrace. Continuity and Transformation. Sofia, Редактор на издание нереферирано 2017
2 даниела стоянова, Проблеми и изследвания на тракийската култура, Редактор на издание нереферирано 2016
Редактор на сборник
1 Даниела Стоянова, Чавдар Кирилов, Тракия през Средновековието и османската епоха: Характер и динамика на селищния живот (ХII – XVIII век). Сборник статии от научна конференция, проведена на 27 – 28.11.2014 г. в София, Редактор на сборник 2020
2 Тотко Стоянов, даниела стоянова, Проблеми и изследвания на тракийската култура, Редактор на сборник 2019
Речник
Даниела Стоянова, Българско-румънски речник, ISBN:978-954-02-0312-6 2008
Статия в научно списание
1 Daniela Stoyanova, L’essor d’une architecture monumentale. Les tombeaux de Starosel et Kazanlak., Dossiers D’Archéologie.Exposition au Louvre. L’Épopée des rois Thraces. Splendeurs archéologiques de Bulgarie., том: № 368, Mars /Avril, 2015, стр.:50-55, ISSN (print):1141-7137 2015
2 Даниела Стоянова, Костадин Рабаджиев, Тотко Стоянов, Архитектура и археология. Рецензия на М. Русева, Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика. София, 2013, 182 стр., Бе-СА, Българско е-Списание за археология, http: //be-ja.org, ISSN: 1314-5088, том:4, 2014, стр.:69-76, ISSN (online):1314-5088, Ref 2014
3 Daniela Stoyanova, Serdika – Sredetz - Sofia., Acta universitatis Szegediensis, Acta minerologica-petrographica, Field guide series, Vol. 5, IMA2010 Field trip guide BG1, Szeged, том:Kovachev, V. (ed.) Gold, copper mining and geoarcheology in Central Bulgaria, 2010, стр.:19-23, ISSN (print):0324-6523, ISSN (online):2061-9766 2010
4 Veselen Kovachev, Daniela Stoyanova, Starosel Thracian tomb Chetinyova mogila., Acta universitatis Szegediensis, Acta minerologica-petrographica, Field guide series, Vol. 5, IMA2010 Field trip guide BG1, Szeged, 2010, том:Kovachev, V. (ed.) Gold, copper mining and geoarcheology in Central Bulgaria, 2010, стр.:47-52, ISSN (print):0324-6523, ISSN (online):2061-9766 2010
5 Veselen Kovachev, Daniela Stoyanova, The ancient town of Philippoupolis. , Acta universitatis Szegediensis, Acta minerologica-petrographica, Field guide series, Vol. 5, IMA2010 Field trip guide BG1, Szeged, том:Kovachev, V. (ed.) Gold, copper mining and geoarcheology in Central Bulgaria, 2010, стр.:53-56, ISSN (print):0324-6523, ISSN (online):2061-9766 2010
6 Daniela Stoyanova, Lilchik, Viktor: Macedonian stone for gods, christians and Afterlife. Review., Archeologia Bulgarica, том:IX, брой:1, 2005, стр.:101-110, ISSN (print):1310-9537, Ref 2005
7 Totko Stoyanov, Daniela Stoyanova, The Tholos of Odessos. , Archeologia Bulgarica, брой:3, 1997, стр.:22-33, ISSN (print):1310-9537 1997
Статия в поредица
1 Найден Прахов, даниела стоянова, Ивелина Петкова, Комплексно проучване в акваторията на остров Св. Анастасия, Бургаски залив., – Археологически открития и разкопки през 2020 г., Кн. I, 2021, стр.:94-97, ISSN (print):1313-0889 , ISSN (online):2603-3658 2021
2 Тотко Стоянов, Мария Николаева, даниела стоянова, Калин Маджаров, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново“. , Българска археология 2020. Каталог към изложба. Каталози, том XX, 2021, стр.:418-422, ISSN (print):1313-0889 , ISSN (online):2603-3658 2021
3 Костадин Кисьов, даниела стоянова, Теренни проучвания на обект „Тракийски селищен център от VI–V в. пр. Хр.“ до с. Васил Левски, общ. Карлово, Пловдивска област., – Археологически открития и разкопки през 2020 г., Кн. I, 2021, стр.:410-412, ISSN (print):1313-0889 , ISSN (online):2603-3658 2021
4 Георги Нехризов, Юлия Цветкова, Антонино Косентино, Китан Китанов, Ангела Пенчева, Найден Прахов, Даниела Стоянова, Станислав Илиев, Изследване с недеструктивни методи на стенописите в гробницата при с. Александрово. – АОР през 2019 г., Археологически открития и разкопки през 2019 г., 2020, стр.:135-139, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
5 Емил Нанков, даниела стоянова, Надгробна стела или фалшива врата от гробница от Хераклея Синтика., Известия на регионален исторически музей Благоевград, VI, брой:VI, 2018, стр.:17-24, ISSN (print):1311-3526 2018
6 Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, даниела стоянова, Живка Михайлова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Християн Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново“, Археологически открития и разкопки през 2017 г., 2018, стр.:102-106, ISSN (print):1313 - 0889, ISSN (online):2603 - 3658 2018
7 Митко Маджаров, Димитринка Танчева, даниела стоянова, Вяра Петрова, Разкопки на светилището в м. Секиз харман, с. Кръстевич, община Хисаря. , Археологически открития и разкопки, 2018, стр.:106-109, ISSN (print):1313 - 0889, ISSN (online):2603 - 3658 2018
8 Daniela Stoyanova, Chavdar Tzochev, The Tomb with the Panthers in Zhaba mogila, Strelcha: Preliminary observations., Proceedings of the National Museum of History (Studia in honorem Bozhidari Dimitrov, издателство:Publishing Company “Unicart”, 2016, стр.:99-122, ISSN (print):1311-5219 2016
9 даниела стоянова, Чавдар Цочев, Гробницата с Пантерите в Жаба могила, Стрелча: Предварителни наблюдения., Известия на Националния Исторически музей (Юбилеен сборник Божидар Димитров), брой:28, издателство:Издателство „Уникарт“, 2016, стр.:99-122, ISSN (print):1311-5219 2016
10 Консуело Манетта, даниела стоянова, Джанпаоло Лульо, Нови наблюдения върху архитектурата и живописта на саркофаговидната камера в могила Оструша, гр. Шипка., Проблеми и изследвания на тракийската култура, брой:8, редактор/и:Тотко Стоянов, даниела стоянова, издателство:Фабер, 2016, стр.:31-88, ISSN (print):1312-8256, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
11 Тотко Стоянов, Красимир Ников, даниела стоянова, Спасителни разкопки на некропол от римската епоха при с. Вратица, Бургаска област (2003-2004)(Предварително съобщение)., Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, брой:5/2015, 2016, стр.:315-360, ISSN (print):1312-7284 2016
12 Totko Stoyanov, Zh. Mihaylova, Kr. Nikov, Daniela Stoyanova, M. Nikolaeva, Julij Emilov, Investigation of the Fortification system at the Plateau (The citadel) 1991-1999, 2001-2006., Sboryanovo, том:The Thracian city. City Planning, Fortification system, Architecture,, брой:3, редактор/и:Totko Stoyanov, 2015, стр.:75-167, ISBN:978-954-92975-2-2 2015
13 Daniela Stoyanova, Roof tiles., Sboryanovo, том:The Thracian city. City Planning, Fortification system, Architecture,, брой:3, редактор/и:Totko Stoyanov, издателство:Dada, 2015, стр.:323-349, ISBN:978-954-92975-2-2 2015
14 Totko Stoyanov, Zh. Mihaylova, Kr. Nikov, Daniela Stoyanova, M. Nikolaeva, V. Bonev, K. Madjarov, Yulij Emilovv, T. Vasileva, Hr. Uzunov, Southwestern Quarter., Sboryanovo, том:The Thracian city. City Planning, Fortification system, Architecture, брой:3, редактор/и:Totko Stoyanov, издателство:Dada, 2015, стр.:169-214, ISBN:978-954-92975-2-2 2015
15 Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, даниела стоянова, Мария Николаева, Юлий Емилов, Проучвания на укрепителната система на платото (цитаделата)1991-1999, 2001-2006 г., Сборяново, том:Тракийкият град. Градоустройство, укрепителна система, архитектура, брой:3, редактор/и:Тотко Стоянов, издателство:Dada, 2015, стр.:75-167, ISBN:978-954-92975-2-2 2015
16 даниела стоянова, Строителна керамика. , Сборяново, том:Тракийкият град. Градоустройство, укрепителна система, архитектура, брой:3, редактор/и:Тотко Стоянов, издателство:Dada, 2015, стр.:323-349, ISBN:978-954-92975-2-2 2015
17 Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, даниела стоянова, Мария Николаева, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Юлий Емилов, Теодора Василева, Христо Узунов, Югозападен квартал., Сборяново, том:Тракийкият град. Градоустройство, укрепителна система, архитектура,, брой:3, редактор/и:Тотко Стоянов, издателство:Dada, 2015, стр.:169-214, ISBN:978-954-92975-2-2 2015
18 Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, даниела стоянова, Мария Николаева, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Юлий Емилов, Теодора Василева, Христо Узунов, Структури от късноелинистическата епоха при Югозападният квартал на гетската столица (Хелис?) в Сборяново., От находката до витрината. Сборник Есенни четения Сборяново, брой:10, издателство:Фабер, 2014, стр.:17-34, ISBN:978-619-00-0122-5 2014
19 Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, даниела стоянова, Мари Николаева, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Християн Узунов, Югозападният квартал на гетската столица (Хелис?) в Сборяново – проучвания, резултати, перспективи. , Сборник “Есенни четения Сборяново" , том:От находката до витрината, брой:8/9, издателство:Фабер, 2013, стр.:35-70, ISBN:978-954-400-966-3 2013
20 Тотко Стоянов, даниела стоянова, За хронологията и културния контекст на няколко „ранни” гробници от Казанлъшката долина., Проблеми и изследвания на тракийската култура, брой:V, 2011, стр.:106-126, ISSN (print):1312-8256 2011
21 Даниела Стоянова, Ивайло Лозанов, Керемиди с енглифични печати от Месамбрия Понтика, Acta Musei Varnensis, том:Сборник в чест на А. Минчев , брой:VIII-2, редактор/и:И. Лазаренко, издателство:Онгъл, 2011, стр.:252-266, ISBN:978-954-8279-64-2 2011
22 Иван Христов, даниела стоянова, Монументална сграда., Кози грамади. Проучаване на одриска владетелска резиденция и светилище в Средна гора (VІІІ-І в. пр. Хр.), 1, София, редактор/и:Иван Христов, 2011, стр.:81-115, ISBN:978-954-92706-3-1 2011
23 Никола Русев, даниела стоянова, Спасителни археологически проучвания на могила с монументална гробница в м. Смойлан пунар, с. Гагово, община Попово през 2010 г., Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, стр.:208-212, ISSN (print):1313 - 0889 2011
24 Кръстина Панайотова, даниела стоянова, Маргарит Дамянов, Теодора Богданова, Храмов комплекс на остров Св. Кирик., Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, стр.:259-261, ISSN (print):1313 - 0889 2011
25 Nikola Theodossiev, Daniela Stoyanova, The Beehive Tomb at Kurt Kale Reconsidered., Studia Archaeologica Univesitatis Serdicensis, Suppl. V, vol:Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova, 2010, pages:179-198, ISSN (print):1312-7284, Ref, Web of Science 2010
26 Никола Русев, даниела стоянова, Надгробна могила в м. Смойлан пунар, с. Гагово, община Попово, Търговищка област. , Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, стр.:243-245, ISSN (print):1313 - 0889 2010
27 Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Проучвания на тракийския град в ИАР „Сборяново"., Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, стр.:209-212, ISSN (print):1313 - 0889 2010
28 Красимира Стефанова, даниела стоянова, Елинистическа архитектурна теракота от м. „Градовете” при с. Крън., Проблеми и изследвания на тракийската култура, Казанлък, брой:IV, 2009, стр.:95-109, ISSN (print):1312-8256 2009
29 Тотко Стоянов, даниела стоянова, Каменоделските ателиета на Хелис – техники и инструменти., Сборник Есенни четения Сборяново, том:Предизвикателството на теренната работа., брой:VI, 2009, стр.:42-58, ISBN:978-954-579-804-7 2009
30 Тотко Стоянов, Живка Михайлова, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Предизвикателствата на промяната: Проучванията на гетската столица в Сборяново 1986-2008 г., Сборник Есенни четения Сборяново, том:Предизвикателството на теренната работа., брой:VI, 2009, стр.:9-21, ISBN:978-954-579-804-7 2009
31 даниела стоянова, Букраниите от гробницата в Гинина могила, с. Свещари., Есенни четения Сборяново – 2007, том:Погребални практики и ритуали, брой:V, издателство:Славена, 2008, стр.:42-58, ISBN:978-954-579-745-3 2008
32 даниела стоянова, Гробници с полуцилиндричен свод в Североизточна Тракия., Известия на Регионален исторически музей – Русе, том:Светът на гетите, брой:ХІІ, 2008, стр.:115-135, ISSN (print):1313-7336 2008
33 даниела стоянова, Строителна керамика и архитектурна теракота от Одесос., Асta Musei Varnaensis, VII-2, том:Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие, Международна конференция в памет на ст. н. с. Милко Мирчев, Варна, 15-17 септември 2005 г.,, 2008, стр.:215-246, ISBN:978-954-15-0204-4 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Daniela Stoyanova, Archaic Roof-Tiles from Apollonia Pontica. , Proceeding of the 19th Internatinal Congress of Classical Archaeology, Cologne/Bonn, 22-26 May 2018. Archaeology and Economy in the ancient World. Volume 56, Propylaeu, Sessions 11-12 – Single Contributions, Poster Session, Heidelberg, editor/s:Bentz, M., Heinzelmann, M. , Publisher:Heidelberg University, 2023, pages:511-519, ISBN:e-ISBN: 978-3-96929-151-1 2023
2 Margarit Damyanov, Emil Nankov, Daniela Stoyanova, Inconspicuous Presence? Macedonians on the West Pontic Coast in the Early Hellenistic Period., Peoples in the Black Sea Region from the Archaic to the Roman Period. Proceedings of the 3rd International Workshop on the Black Sea in Antiquity held in Thessaloniki, 21–23, September, 2018, editor/s:Manoledakis, M. , Publisher:Archaeopress, 2021, pages:113-127, ISBN:978-1-78969-867-1 2021
3 Krastina Panayotova, Daniela Stoyanova, Margarit Damyanov, Late Archaic Relief Plaques with Warriors from Apollonia Pontica., The Greeks and Romans in the Black Sea and the Importance of the Pontic Region for the Graeco-Roman World (7th century BC – 5th century AD): 20 Years On (1997–2017). Proceedings of the Sixth International Congress on Black Sea Antiquities (Constanţa – 18–, editor/s:Gocha Tsetskhladze, Alexandru Avram, James Hardgrave, Publisher:Archaeopress, 2021, pages:598-611, ISBN:978-1-78969-758-2 2021
4 Кръстина Панайотова, Маргарит Дамянов, даниела стоянова, Слава Василева, Храмов комплекс на о. Св. Кирик, гр. Созопол. , Българска археология 2020. Каталог към изложба. Каталози, том XX, editor/s:Бояджиев, К. , Publisher:Булвест принт, 2021, pages:28-29, ISBN:978-954-9472-98-1 2021
5 Daniela Stoyanova, Margarit Damyanov, The Palmette Antefixes in the Black Sea Area: New Evidence from Apollonia Pontica, International Symposium on Sinope and Black Sea Archaelogy “Ancient Sinope and the Black Sea”, Proceedings Book, 13–15 October 2017, Sinop, Türkiye, editor/s:H. Kaba, G. Kan Şahin, B. M. Akarsu, O. Bozoğlan, 2019, pages:195-206, ISBN:978-605-88024-8-3 2019
6 маргарит дамянов, даниела стоянова, Архаични храмове и олтари., Аполония Понтийска. По стъпките на археолозите. Колекции на Лувър и български музеи (Каталог на изложба), редактор/и:Александър Баралис, Кръстина Панайотова, Димитър Недев , издателство:Фабер, 2019, стр.:57-59, ISBN:978-619-00-1100-2 - Faber, 978-2-35031-XXX-X- Musee de Louvre 2019
7 даниела стоянова, маргарит дамянов, Раннокласически храм и олтари. , Аполония Понтийска. По стъпките на археолозите. Колекции на Лувър и български музеи (Каталог на изложба), редактор/и:Александър Баралис, Кръстина Панайотова, Димитър Недев , издателство:Фабер, 2019, стр.:73-74, ISBN:978-619-00-1100-2 - Faber, 978-2-35031-XXX-X- Musee de Louvre 2019
8 димитър недев, даниела стоянова, Светилищата на града: култова архитектура на полуостров Скамний., Аполония Понтийска. По стъпките на археолозите. Колекции на Лувър и български музеи (Каталог на изложба), редактор/и:Александър Баралис, Кръстина Панайотова, Димитър Недев , издателство:Фабер, 2019, стр.:86-90, ISBN:978-619-00-1100-2 - Faber, 978-2-35031-XXX-X- Musee de Louvre 2019
9 маргарит дамянов, даниела стоянова, Фризът с войни. , Аполония Понтийска. По стъпките на археолозите. Колекции на Лувър и български музеи (Каталог на изложба), редактор/и:Александър Баралис, Кръстина Панайотова, Димитър Недев , издателство:Фабер, 2019, стр.:64-64, ISBN:978-619-00-1100-2 - Faber, 978-2-35031-XXX-X- Musee de Louvre 2019
10 даниела стоянова, Гробни легла с декорация тип С в Тракия. , . (съст.) Stephanos Archaeologicos ad 80 annum professoris Ludmili Getov. Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. VI, редактор/и:Вълчев, И., издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2018, стр.:151-167, ISSN (print):1312-7284 2018
11 Daniela Stoyanova, Doors of Tombs in Southeastern Thrace in the Pre-roman Period., Cities in Southeastern Thrace. Continuity and Transformation., редактор/и:Daniela Stoyanova, Grigor Boykov, Ivaylo Lozanov, Iv., издателство:Университетско издателство, 2017, стр.:29-59, ISBN:978-954-07-4275-5 2017
12 даниела стоянова, валентина танева, Нови наблюдения за гробницата от Ветрен., ΚΡΑTIΣTΟΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев, редактор/и: Хр. Попов, Ю. Цветкова , издателство:Университетско издателство, 2017, стр.:511-522, ISBN:978-954-07-4309-7 2017
13 Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, даниела стоянова, Живка Михайлова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Христо Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново“., Археологически открития разкопки през 2016 г., 2017, стр.:159-162, ISSN (print):1313 - 0889, ISSN (online):2603 - 3658 2017
14 Митко Маджаров, Димитринка Танчева, даниела стоянова, Вяра Петрова, Светилище от втората половина на V в. пр. Хр. при с. Кръстевич, община Хисаря., Археологически открития разкопки през 2016 г., 2017, стр.:163-165, ISSN (print):1313 - 0889, ISSN (online):2603 - 3658 2017
15 Totko Stoyanov, Daniela Stoyanova, Early Tombs of Thrace - Questions of the Chronology and the Cultural Context., “Tumulus as Sema: Space, Politics, Culture and Religion in the First Millennium BC”, Topoi Berlin Studies of the Ancient World, Volume 27, Berlin/Boston,, редактор/и:Henry, O., Kelp, U., 2016, стр.:313-337, ISSN (print):2191-5806, ISBN:978-3-II-025990-2 2016
16 Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, даниела стоянова, Живка Михайлова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Христо Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново“ през 2015 г., Археологически открития и разкопки през 2015 г., 2016, стр.:262-266, ISSN (print):1313 - 0889, ISSN (online):2603 - 3658 2016
17 Daniela Stoyanova, Bas-relief architectural. L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie. Paris, 2015, 233, L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie., редактор/и:Martinez, J.- L., Baralis, A., Mathieux, N., Totko Stoyanov, Tonkova, M., 2015, стр.:233-0, ISBN:978-2-35031-498-3 2015
18 Daniela Stoyanova, L’architecture funéraire en Thrace., L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie., редактор/и:Martinez, J.- L., Baralis, A., Mathieux, N., Totko Stoyanov, Tonkova, M. (eds.), 2015, стр.:148-149, ISBN:978-2-35031-498-3 2015
19 P. Kiyashkina, Daniela Stoyanova, Plaques architecturales à décor en relief., L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie., редактор/и:Martinez, J.- L., Baralis, A., Mathieux, N., Stoyanov, T., Tonkova, M., 2015, стр.:304-305, ISBN:978-2-35031-498-3 2015
20 Krastina Panayotova, Margarit Damyanov, Daniela Stoyanova, Sanctuaires et architecture monumentale dans les colonies grecques du littoral occidwntal du Pont-Euxin., L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie., редактор/и:Martinez, J.- L., Baralis, A., Mathieux, N., Totko Stoyanov, Tonkova, M. (eds.), 2015, стр.:296-297, ISBN:978-2-35031-498-3 2015
21 Krastina Panayotova, Daniela Stoyanova, Simas à décor en relief., L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie., редактор/и:Martinez, J.- L., Baralis, A., Mathieux, N., Totko Stoyanov, Tonkova, M., 2015, стр.:298-0, ISBN:978-2-35031-498-3 2015
22 Emil Nankov, Daniela Stoyanova, Stone door of a Roman Tomb from the Necropolis of Heraclea Sintica., Heraclea Sintica: From Hellenistic polis to Roman Civitas (4th c. BC – 6 th c. AD). Proceedings of a Conference at Petrich, Bulgaria, September 19-21, 2013. Papers of the American Research center in Sofia, Vol. 2, Sofia, редактор/и:Vagalinski, L., Nankov, E., 2015, стр.:270-279, ISSN (print):2367-5640 2015
23 Daniela Stoyanova, Tomb Architecture. , A Companion to Ancient Thrace,, редактор/и:Valeva, J., Nankov, E., Graninger, D., 2015, стр.:158-179, ISBN:978-1-4443-5104-0, Ref 2015
24 Daniela Stoyanova, Zaraevo et Gagovo (départment de Targovishte, Bulgarie) – Établissement et tombeau., L’Épopée des rois thraces. Des guerres médiques aux invasions celtes 479-278 av. J.- C. Découvertes archéologiques en Bulgarie., редактор/и:Martinez, J.- L., Baralis, A., Mathieux, N., Totko Stoyanov, Tonkova, M., 2015, стр.:376-0, ISBN:978-2-35031-498-3 2015
25 Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, даниела стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Христо Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново“., Археологически открития и разкопки през 2014 г., 2015, стр.:224-228, ISBN:978-954-92975-2-2 2015
26 Krastina Panayotova, Margarit Damyanov, Daniela Stoyanova, Teodora Bogdanova, Apollonia Pontica: The Archaic Temenos and Settlement on the Island of St. Kirik., Centre and Periphery in the Ancient World. Proceedings of the XVIIIth International Congress of Classical Archaeology, Vol. I. Merida, редактор/и:J. M. Alvarez, T. Nogales, I. Roda, 2014, стр.:595-598, ISBN:978-84-617-3697-3 2014
27 Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, даниела стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева, Христо Узунов, Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново”., Археологически открития и разкопки през 2013 г., 2014, стр.:164-168, ISSN (print):1313 - 0889 2014
28 Krassimira Stefanova, Daniela Stoyanova, Architectural terracotta and roof tiles from Gradovete locality near the village of Kran., Сборник в памет на академик Д. П. Димитров., редактор/и:Костадин Рабаджиев, Христо Попов, Веселка Кацарова, Маргарит Дамянов , 2013, стр.:282-297, ISBN:978-954-9472-22-6 2013
29 Митко Маджаров, Димитринка Танчева, даниела стоянова, Археологически разкопки на светилище и храм от V-ІІІ в. пр. Хр. при с. Кръстевич, община Хисаря., Археологически открития и разкопки през 2012 г., 2013, стр.:129-132, ISSN (print):1313 - 0889 2013
30 Тотко Стоянов, Красимир Ников, Мария Николаева, даниела стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджяров, Теодора Василева, Християн Узунов, Проучвания на тракийския град в АР “Сборяново” през 2012 г. Археологически открития и разкопки през 2012 г., Археологически открития и разкопки през 2012 г., 2013, стр.:149-153 2013
31 Daniela Stoyanova, The import of roof tiles from Sinope and Heraclea Pontica in the Western Black Sea area., Sinope. The results of fifteen years of research. 7th-9th of may 2009, Sinop, Turkey, 2012, стр.:441-465, ISBN:978-90-04-20653-3 2012
32 Кръстина Панайотова, Маргарит Дамянов, Теодора Богданова, Даниела Стоянова, Мила Чачева, Археологически проучвания на храмов комплекс на остров Св. Кирик, Созопол., Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2012, стр.:238-240, ISSN (print):1313 - 0889 2012
33 Кръстина Панайотова, даниела стоянова, Мила Чачева, Маргарит Дамянов, Археологическо проучване на нос Скамни, гр. Созопол., Археологически открития и разкопки през 2011 г. , 2012, стр.:242-244, ISSN (print):1313 - 0889 2012
34 Никола Русев, даниела стоянова, Куполна гробница от с. Гагово, община Попово. Предварително съобщение., Попово – минало и бъдеще, VІ национална научна конференция, част І, издателство:Фабер, 2012, стр.:41-134, ISBN:978-954-400-689-1 2012
35 Тотко Стоянов, Красимир Ников, Мария Николаева, даниела стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджяров, Теодора Василева, Християн Узунов, Проучвания на тракийския град в ИАР “Сборяново” през 2011 г. , Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2012, стр.:174-176, ISSN (print):1313 - 0889 2012
36 Veselen Kovachev, Totko Stoyanov, Tsveta Stanimirova, Daniela Stoyanova, Ivaylo Lozanov, Vesselin Mladenov, Archaeometric study of Hellenistic roof-tiles and amphorae from Apollonia and Mesambria: An Attempt at Identifying Local production., Patabs II. Production and Trade of Amphorae in the Black Sea. Acts of the International Round Table held in Kiten, Nessebar and Sredetz, September 26-30, 2007, Sofia, редактор/и:Chavdar Tzochev, Totko Stoyanov, Anelia Bozkova, 2011, стр.:203-244, ISBN:978-954-9472-04-2 2011
37 Daniela Stoyanova, Vault and dome in Thracian funerary architecture., Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel. Sofia, редактор/и:Vassil Nikolov, Krum Bacvarov, Hristo Popov, 2011, стр.:335-355, ISBN:978-954-8587-07-5 2011
38 Даниела Стоянова, Ваня Накова, Някои наблюдения върху герундия в румънския език и неговите съответствия в българския, Actes du colloque international, Sofia, 29 sept-1 oct 2006, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, , 2010 2010
39 Румен Миков, даниела стоянова, Строителна керамика от могила №9, нос Колокита, Аполония Понтика., Югоизточна България през ІІ-І хилядолетие пр. Хр., Варна, редактор/и:Румяна Георгиева, Тотко Стоянов, Димчо Момчилов, 2010, стр.:232-240, ISBN:978-954-15-0221-1 2010
40 Веселка Кацарова, даниела стоянова, Надгробна могила № 6000010 по АКБ на н. Колокита, гр. Созопол., Сборник в памет на професор Велизар Велков. София, редактор/и:Христо Попов, Алена Тенчова, 2009, стр.:186-210, ISBN:978-954-4000-05-9 2009
41 Тотко Стоянов, Красимир Ников, Мария Николаева, Даниела Стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Проучвания на тракийския град в ИАР „Сборяново” през 2008 г., В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009, стр.:228-233, ISSN (print):1313 - 0889 2009
42 Тотко Стоянов, даниела стоянова, Градоустройство и архитектура на гетската столица (Хелис) в Историко-археологическия резерват „Сборяново”., В: Университетска четения и изследвания по българска история. ІV международен семинар, Смолян, 11-13 май 2006 г., София, 2008, стр.:24-45, ISBN:978-954-07-2768-4 2008
43 Игор Лазаренко, Елина Мирчева, даниела стоянова, Елинистическа гробница до с. Баново, Варненско., Тракия и околния свят 2, Миф 14, 2008, стр.:75-102, ISSN (print):1311-3550 2008
44 даниела стоянова, За хронологията на гробницата в могила Голяма Косматка., В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, ІІІ, Казанлък, 2008, стр.:92-107, ISSN (print):1312-8256 2008
45 Веселин Ковачев, Калин димитров, Тотко Стоянов, Даниела Стоянова, История на използването на минералните суровини. , Земята - неспокойната планета, Враца, 2008, стр.:363-387, ISBN:978-954-9325-54-6 2008
46 даниела стоянова, Христо Попов, Нови сведения за употребата на кирпич в предримска Тракия., В: Phosphorion. Studia in honorem Mariae Čičikova. Cофия, 2008, стр.:340-347, ISBN:978-954-322-250-6 2008
47 Daniela Stoyanova, Barrel-wedged vault in the tomb architecture in Thrace: models and vogue., _Thrace in the Graeco-Roman world. Proceedings of the 10th international congress of Thracology, Komotini – Alexandroupolis 18-23 October 2005, 2007, стр.:575-587, ISBN:978-960-7905-38-3 2007
48 Daniela Stoyanova, The Greek door in the tomb architecture of Macedonia, Thrace and Asia Minor., _Ancient Macedonia. Seventh international symposium, October 14-18, 2002. Macedonia from the Iron Age to the death of Philip II, Thessaloniki,, 2007, стр.:531-550, ISBN:978-960-7387-42-4 2007
49 Даниела Стоянова, Относно някои аспекти на атрибутивните конструкции в румънския и българския, Romanoslavica, 2007 2007
50 даниела стоянова, Йонийски рамки за врати от елинистическата епоха в Тракия., Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. IV, издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2005, стр.:654-670, ISSN (print):1312-7284 2005
51 даниела стоянова, Някои наблюдения върху ордера и архитектурната декорация на Казанлъшката гробница., Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova, издателство:Фабер, 2005, стр.:302-309, ISBN:954-775-531-5 2005
52 Даниела Стоянова, Някои наблюдения върху темпорално-аспектуалните значения на номиналните форми на глагола в съвременния румънски език, Actes du Colloque international, 2005 2005
53 Тотко Стоянов, Красимир Ников, даниела стоянова, Спасителни проучвания на некропол от римската епоха при с. Вратица, община Камено – обект № 19 км 340+420 – 340 +620 по трасето на АМ „Тракия” 2004 година., В: ХХІV среща на музеите от Югоизточна България (In memorian Жана Чимбулева, Красимир Калчев), кн. 1, 2005, стр.:47-51 2005
54 даниела стоянова, Фрагмент от каменна врата на гробница от с. Изгрев, Шуменско., Тракия и околния свят, МИФ 9, 2005, стр.:251-261, ISSN (print):1311-3550 2005
55 Daniela Stoyanova, Hellenistic Order Architecture in Odessos., L. Nikolova, Early Symboloc Systems for Communication in Southeast Europe. BAR, int. ser. 1139, издателство:Archaeopress, 2003, ISBN:1841713341 2003
56 даниела стоянова, “Гръцката врата” в Тракия. , Πιτύη. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов, редактор/и:Росица Гичева, Костадин Рабаджиев, издателство:Анубис, 2002, стр.:494-505, ISBN:9544264310 2002
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Consuelo Manetta, Daniela Stoyanova, Architecture and Decoration of the Propilon at Seuthopolis. , Ancient Thrace: Myth and Reality. The Proceedings of the Thirteenth International Congress of Thracology Kazanlak, September 3 – 7, 2017, editor/s:Delev, P., Stoyanov, T., Yanakieva, Sv., Popov, Hr., Bozkova, A., Vassileva, M., Tzvetkova, J., Damyanov, M., Ilieva, P., Emilov, J. , Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, pages:241-260, ISBN:978-954-07-5621-9 , International 2022
2 Daniela Stoyanova, Margarit Damyanov, Late Archaic and Early Classical Monumental Architecture on the Island of St. Kirik, Apollonia Pontica. , D. Braund, V. Stolba and U.Environment and Habitation around the Ancient Black Sea. , editor/s:D. Braund, V. Stolba and U. Peter (eds.)., Publisher:De Gruyter, 2021, pages:7-38, Ref 2021
3 даниела стоянова, консуело манетта, Каменните акротерии от саркофагоподобната камера в могила Оструша, Проблеми и изследвания на тракийската култура, редактор/и:Тотко Стоянов, даниела Стоянова, издателство:Фабер, 2019, стр.:121-154, ISSN (print):1312-8256, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
Участие в конференция
1 Присъствие, Даниела Стоянова, Late Archaic antefixes as indicators of cultic landscape: A case study from the Abdera survey in Aegean Thrace. 2022
2 Присъствие, Даниела Стоянова, Hellenistic monumental building with palmette antefixes from Apollonia Pontica 2022
3 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Inventary and Management system of the Thracian Tombs in Bulgaria. 2021
4 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Non Destructive Documentation of the Wall Painting Decoration of Alexanrovo Tomb in 2019. Results and Interpretation. 2021
5 Секционен доклад, Daniela Stoyanova, Consuelo Manetta, Furniture in thracian funerary context: an integrated analysis of material, visual and literary evidence 2020
6 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Сими с лъвски глави от Аполония Понтика 2019
7 Секционен доклад, Димитър Недев, Даниела Стоянова, Култова архитектура на полуостров Скамни 2019
8 Секционен доклад, Маргарит Дамянов, Даниела Стоянова , Гърци срещу траки? Фризът с войни от о-в Св. Кирик. 2019
9 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Archaic roof –tiles from Apollonia Pontica. 2018
10 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Louteria/perirrhanteria from the settlement and the sanctuary by the village of Krastevich, Hisarya municipality. 2018
11 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Inconspicuous Presence? Macedonians on the West Pontic coast in the Early Hellenistic Period. 2018
12 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Louteria/perirrhanteria from emporion Pistiros (Adzhiiska vodenitsa, Vetren): new approaches and new evidence. 2018
13 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Строителна керамика и архитектурна теракота от светилището при с. Кръстевич. 2018
14 Секционен доклад, Даниела Стоянова, The Sanctuary of the Great Gods in Seuthopolis, Thrace in the light of New Evidence, в съавторство с Консуело Маннета 2017
15 Секционен доклад, Даниела Стоянова, The Palmette Antefixеs in the Black Sea Area. New Evidence from Apollonia Pontica. , Turkey, with Margarit Damyanov. 2017
16 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Late Archaic Relief Plaques with Warriors from Apollonia Pontica, в съавторство с Маргарит Дамянов и Кръстина Панайотова 2017
17 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Architecture and Decoration of the Propylon at Seuthopolis, в съавторство с Consuelo Manetta 2017
18 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Надгробна плоча или фалшива каменна врата от гробница от Хераклея Синтика, в съавторство с Емил Нанков 2017
19 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Гръцките ордери в Тракия (V-III в. пр. Хр.) 2016
20 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Каменните акротерии от саркофаговидната камера в могила Оструша. 2016
21 Секционен доклад, Даниела Стоянова, New Data about Archaic Stone Architectural Decoration in Apollonia Pontica 2016
22 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Monumental architecture in the area of the southern slopes of Sashtinska Sredna Gora Mountain (late 5th – early 3rd c. BC) 2016
23 Секционен доклад, Даниела Стоянова, “За крепидата на Могиланската могила”. 2015
24 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Local production of roof tiles and architectural terracottas in Apollonia Pontica (Sozopol, Bulgaria) 2015
25 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Гробни легла с декорация Тип С в Тракия 2015
26 Секционен доклад, Даниела Стоянова, The Getic capital Helis as a great consumption and production center 2015
27 Секционен доклад, Даниела Стоянова, За интепретацията на един мраморен фрагмент от Севтополис 2015
28 Секционен доклад, Даниела Стоянова, Archeological and archeometric data about the Moschos` Production of Roof-tiles and Architectural terracotta on the West Pontic Coast 2014