Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Людмила Янева-Хаджиева
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Людмила Янева-Хаджиева, Шестият международен фестивал на филми за децав Пусан -Южна Корея (2011, признание за творчеството на иранската режисьорка Пуран Дерахшанде 2012
2 Секционен доклад, Людмила Янева-Хаджиева, Иранки, очаровали Япония 2012
3 Секционен доклад, Людмила Янева-Хаджиева, Забраната на шах Реза Пахлави на забулването на иранските жени и последиците от нея 2012
4 Секционен доклад, Людмила Янева-Хаджиева, The Influence of Gender-Segregated Society and Traditional Norms of Behavior on the Life of Young Iranians and its Depiction in Contemporary Iranian Literature. 2012