Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Явор Иванов
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Явор Иванов, Лексеми, назоваващи облекло и обувки, във втория превод на Диалозите на св. Григорий Велики на фона на старобългарските паметници 2020
2 Секционен доклад, Явор Иванов, „Суфиксално мотивирани съществителни за лица в среднобългарския превод на Диалозите на свети Григорий Двоеслов“ 2019
3 Секционен доклад, Явор Иванов, „Прилагателни имена в Диалозите на св. Григорий Двоеслов“ 2019
4 Секционен доклад, Явор Иванов, Проект за издаване на Службата и Житието на св. Димитър Басарбовски 2019
5 Секционен доклад, Явор Иванов, Доклад Библейските цитати в славянските преводи на „Диалозите“ на св. Григорий Велики 2019
6 Секционен доклад, Явор Иванов, Названия на украса на традиционния костюм в старите Софийско, Кюстендилско и Трънско окръжие според държавен документ от края на XIX в.: между сакралното и всекидневното“ 2019
7 Секционен доклад, Явор Иванов, "Езикови особености на "Прение панагиота с азимитом" по молдавски препис от ХVІ в. от колекцията на В. Григорович" 2018
8 Секционен доклад, Явор Иванов, „За един откъс от Диалозите на св. Григорий Велики“ 2018
9 Секционен доклад, Явор Иванов, "Български приписки във фрагмент от колекцията на Порфирий Успенски" (в съавторство с И. Иванова) 2018
10 Секционен доклад, Явор Иванов, „Български приписки от ХVІ в. във фрагмент от колекцията на Порфирий Успенски“ 2018
11 Секционен доклад, Явор Иванов, „Сложните думи във втория славянски превод на „Диалозите” на св. Григорий Велики 2018
12 Секционен доклад, Явор Иванов, „Езикови и лексикални особености на славянския текст на "Прение на Панагиот с Азимит" 2018