Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р ДИМО ПЕНКОВ
Дипломна работа
ДИМО КРЪСТЕВ ПЕНКОВ, Симеон Варненски и Преславски - живот и дейност, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Христо Стоянов 1994
Дисертация д-р
ДИМО КРЪСТЕВ ПЕНКОВ, Религиозно-философските възгледи на Стоян Михайловски (1856 - 1927), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Николай Маджуров 2004
Монография
1 ДИМО ПЕНКОВ, ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКИТЕ АРГУМЕНТИ НА СВ. ЙОАН ДАМАСКИН ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОГА, ISBN:978-619-7690-01-9, LIBRUM, София, Рецензирано 2022
2 ДИМО ПЕНКОВ, ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ХРИСТОВО - ПОБЕДАТА НА ЖИВОТА НАД СМЪРТТА, ISBN:978-954-07-4244-1, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2017
3 ДИМО ПЕНКОВ, Екзистенциални измерения на вярата в творчеството на Ф. М. Достоевски, ISBN:978-954-9401-34-9, Артграф, София 2009
4 ДИМО ПЕНКОВ, Религиозни аспекти в творчеството на Иван Вазов и Стоян Михайловски, ISBN:978-954-07-2809-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2009
Научен проект
1 ДИМО КРЪСТЕВ ПЕНКОВ, Догматически извори за борбата с иконоборството, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 80-10-169/24.04.2020 2020
2 ДИМО ПЕНКОВ, 1000 години Охридска архиепископия (извори и изследвания), Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-226/04.05.2018 2018
3 ДИМО ПЕНКОВ, Библейски теми и образи в българската художествена литература след Освобождението до днес, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2017
4 ДИМО ПЕНКОВ, Образът на свещеното изображение в Паламитските спорове, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-152/21.04.2017 2017
5 ДИМО ПЕНКОВ, Тезаурус на богословието на св. Йоан Дамаскин, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:136/17.04.2015 2015
6 ДИМО ПЕНКОВ, Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности, Член, 2012
7 ДИМО ПЕНКОВ, Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности (научно-информационен център за докторанти-хуманитаристи), Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0061 2012
8 ДИМО ПЕНКОВ, От търпимост към признаване. Легализиране на християнството (311 - 313), Член, , Номер на договора:108/ 15.04.2011 2011
Научно ръководство
1 ДИМО ПЕНКОВ, Сърцето като център на цялостния живот на човека (богословско-психологическо изследване), СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Борянка Нанова Вутева 2021
2 ДИМО ПЕНКОВ, Отношението между вяра и разум в съчиненията на древните християнски апологети, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Атанас Руменов Ваташки 2021
3 ДИМО ПЕНКОВ, Прераждане или възкресение? Опит за православен отговор и оценка на учението за реинкарнацията, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Илия Т. Маринов 2021
4 ДИМО ПЕНКОВ, Естественото богопознание в учението на св. Григорий Палама, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Радостин Иванов Кенов 2020
5 ДИМО ПЕНКОВ, „Църквата и масонството в България през първата половина на ХХ век (богословско-апологетично изследване)”, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Диана Стефанова Костова 2019
6 ДИМО ПЕНКОВ, Богочовекът Иисус Христос в живота и творчеството на Ф.М.Достоевски, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анахид Мамиян 2019
7 ДИМО ПЕНКОВ, За някои социалнопсихологически аспекти в работата на енорийския свещеник, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Павел Недялков Недялков 2019
8 ДИМО ПЕНКОВ, Молитвата и нейното основополагащо значение за духовното развитие на човека, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Райна Георгиева Чимева 2019
9 ДИМО ПЕНКОВ, Темата за свободата в "Легенда за великия инквизитор" от романа "Братя Карамазови" на Ф. М. Достоевски, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Любомир Славчев Василев 2019
10 ДИМО ПЕНКОВ, Любовта към ближния в романа "Идиот" на Ф. М. Достоевски, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димитър Божидаров Богданов 2018
11 ДИМО ПЕНКОВ, Образът на Иисус Христос в творчеството на Ф. М. Достоевски, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислав Христов Събев 2017
12 ДИМО ПЕНКОВ, „Понятието суета в „Мисли” на Блез Паскал (богословско-филологически анализ и измерения)”, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Вълчан Тончев Вълчанов 2016
13 ДИМО ПЕНКОВ, Вярата и науката - противопоставяне или синергия, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Атанас Руменов Ваташки 2016
14 ДИМО ПЕНКОВ, Духовно-екзистенциалният смисъл на Православието в съвременното общество, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ваня Величкова Карчина 2016
15 ДИМО ПЕНКОВ, Духовно-нравственият ресурс като възможност за терапия при наркозависими, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Тихомир Гилчев Бинев 2015
16 ДИМО ПЕНКОВ, Блез Паскал и неговата апология на вярата в Бога, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димо Николов Дзанев 2014
17 ДИМО ПЕНКОВ, Красотата и спасението в светогледа на Ф. М. Достоевски, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Камелия Любенова Крачунова 2012
18 ДИМО ПЕНКОВ, Преходът от софиология към богословие на иконата в мирогледните позиции на кн. Е. Трубецкой, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гриша Петков Иванов 2012
19 ДИМО ПЕНКОВ, Опасността за обществото от окултните практики в съвременния свят, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Бисер Божков 2011
20 ДИМО ПЕНКОВ, Петър Дънов и Ванга (богословко-апологетичен анализ) , Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Васил Стефанов Василев 2011
21 ДИМО ПЕНКОВ, Пътят на разума в търсене на истината (апологетичен ракурс), Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Величка Василева Стаменова 2010
22 ДИМО ПЕНКОВ, Молитва или медитация, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Васил Сотиров Коройчев 2009
23 ДИМО ПЕНКОВ, Приложимост на християнските ценности сред служещите в българската армия, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Красимир Боянов Кръстев 2009
24 ДИМО ПЕНКОВ, Предизвикателството на суеверието пред православния пастир, Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Христо Петров Кривенчев 2008
Редактор на сборник
ДИМО ПЕНКОВ, Професор д-р архимандрит Евтимий Сапунджиев: живот, църковна и академична дейност, Редактор на сборник 2019
Речник
ДИМО ПЕНКОВ, Св. Йоан Дамаскин. Извор На знанието. Т III. Точно изложение на православната вяра. Тезаурус "За ересите накратко"(речникови статии, с. 173-317)), ISBN:978 - 619 - 01 - 0885 - 6, Изток - Запад, София, Ref, Рецензирано 2021
Статия в научно списание
1 ДИМО ПЕНКОВ, Ф. М. Достоевски и неговата апология на вярата в Иисус Христос, Светодавец, брой:11, 2021, стр.:55-67, ISSN (print):2683-0655, ISSN (online):2683-0531 2021
2 ДИМО ПЕНКОВ, ПРЕП. ТЕОДОР СТУДИТ (759 – 826) И НЕГОВИЯТ АПОЛОГЕТИЧЕН ПОДХОД В „ТРИ ОПРОВЕРЖЕНИЯ СРЕЩУ ИКОНОБОРЦИТЕ“, Forum Theologicum Sardicense. Богословска мисъл, том:annus XXV, брой:2, 2020, стр.:7-22, ISSN (print):1310-7909 2020
3 ДИМО ПЕНКОВ, Татяна Пронина, Бриколаж религиозных идентичностей (исследование в Тамбовской области) , Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, issue:1, 2019, pages:188-198, International 2019
4 ДИМО ПЕНКОВ, Апологетичните възгледи в ранните съчинения на св. Атанасий Велики, Forum Theologicum Sardicense. Богословска мисъл, брой:1/2018, 2018, стр.:61-70, ISSN (print):1310-7909 2018
5 ДИМО ПЕНКОВ, Православният догмат и духовният опит на Църквата, Богословска мисъл. Supplementum, том:XIX, 2013, стр.:50-55, ISSN (print):1310-7909 2013
6 ДИМО ПЕНКОВ, Антропологични постановки в религиозно-философското творчество на Стоян Михайловски (1856 - 1927), Духовна култура, брой:1, 2009, стр.:64-70, ISSN (print):0324-1173 2009
7 ДИМО ПЕНКОВ, Учението на св. Григорий Богослов за човешката личност като съвременен антропологичен проблем, Духовна култура, брой:1, 2006, стр.:9-18, ISSN (print):0324-1173 2006
8 ДИМО ПЕНКОВ, Бог - принцип на конкретизация в организмичната философия на А. Н. Уайтхед, Богословска мисъл, брой:3-4, 2005, стр.:78-87, ISSN (print):1310-7909 2005
9 ДИМО ПЕНКОВ, Богословието на Аристотел, Богословска мисъл, брой:3-4, 2003, стр.:102-116, ISSN (print):1310-7909 2003
10 ДИМО ПЕНКОВ, Стоян Михайловски и неговата апология на вярата в Бога, Богословска мисъл, брой:1, 2002, стр.:67-76, ISSN (print):1310-7909 2002
11 ДИМО ПЕНКОВ, Богословието на Платон, Богословска мисъл, брой:2, 1998, стр.:64-74, ISSN (print):1310-7909 1998
12 ДИМО ПЕНКОВ, Богословието на Сократ, Богословска мисъл, брой:1, 1998, стр.:31-43, ISSN (print):1310-7909 1998
13 ДИМО ПЕНКОВ, Проблемът за безсмъртието на човешката душа в творчеството на Стоян Михайловски, Богословска мисъл, брой:4, 1998, стр.:27-33, ISSN (print):1310-7909 1998
14 ДИМО ПЕНКОВ, Книжнина. ГСУ "Св. Климент Охридски" - БФ. Т.II. Нова серия. С. 1995, Богословска мисъл, брой:3, 1996, стр.:63-67, ISSN (print):1310-7909 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 ДИМО ПЕНКОВ, Щрихи към биографията и научно-апологетичната дейност на проф. д-р Борис Маринов (1895 – 1980), Професор д-р Борис Маринов: живот и академична дейност (1895 – 1980), редактор/и:проф. д-р Николай Маджуров, проф. д-р Клара Тонева, доц. д-р Димо Пенков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:62-72, ISBN:978-954-07-5400-0 2022
2 ДИМО ПЕНКОВ, Изкуплението и спасението на човека в словата и поученията на св. Климент Охридски, Свети Климент Охридски - пръв епископ на българския език, редактор/и:Мария Йовчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:41-52, ISBN:978-954-07-5097-2 2020
3 ДИМО ПЕНКОВ, Приносът на проф. архим.д-р Евтимий Сапунджиев за развитието на апологетичната наука в България, Професор д-р архимандрит Евтимий Сапунджиев: живот, църковна и академична дейност, редактор/и:проф. д-р Н. Маджуров, доц. д-р Д. Пенков, доц. д-р Кл. Тонева, издателство:Фондация за регионално развитие, 2020, стр.:23-31, ISBN:978-619-91095-4-0 2020
4 ДИМО ПЕНКОВ, Вяра и знание, Религиозна идентичност и светоглед. Човекът в Европейската цивилизация на ХХІ век, редактор/и:гл. ас. д-р С. Николова, гл. ас. д-р Л. Петров, гл. ас. д-р С. Методиев, 2019, стр.:349-359, ISBN:978-954-392-575-9 2019
5 ДИМО ПЕНКОВ, Категориите "добро" и "зло" в светогледа на Ст. Михайловски, П.П.Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит, издателство:Парадигма, 2018, стр.:241-249, ISBN:978-954-326-339-4 2018
6 DIMO PENKOV, Faith and knowledge, Orthodox theology and the sciences, редактор/и:protopr. G. Dragas, P. Pavlov and S. Tanev, издателство:Sofia University Press St. Kliment Ohridski, 2016, стр.:173-182, ISBN:978-954-07-4223-6 2016
7 ДИМО ПЕНКОВ, Антропологични постановки в торчеството на протойерей Александър Мен, Библия - Култура - Диалог, редактор/и:проф. д-р Сл. Вълчанов, проф. д-р А. Хубанчев, доц. д-р И. Найденов, издателство:Институт "Библия - култура - диалог", 2013, стр.:140-147, ISBN:978-954-92528-5-9 2013
8 ДИМО ПЕНКОВ, Софиологията на княз Евгений Трубецкой (1863 - 1920), Протойерей Георги Флоровски (1893 - 1979). IN MEMORIAM, редактор/и:Омарчевски, А., Е. Трайчев, Д. Николчев, издателство:International Center for Theological and Scientific C, 2012, стр.:208-216, ISBN:978-954-9401-67-7 2012
9 ДИМО ПЕНКОВ, Библейски мотиви в патриотичната лирика на Иван Вазов, Изворът на живота. Библейска библиотека №7, редактор/и:проф. д-р Сл. Вълчанов, проф. д-р И. Желев, доц. д-р Св. Влайков, издателство:Фабер, 2011, стр.:87-98, ISBN:978-954-400-617-4 2011
10 ДИМО ПЕНКОВ, Истината-Христос в творчеството на Ф. М. Достоевски., In: International Scientific Conference. Stara Zagora."Economics and Society development on the Base of Knowlege", Vol. VI. Social studies, Theology, издателство:Publishing house "Union of Scientists - Stara Zagora" (CD), 2009, стр.:164-166, ISBN:9789549329452 2009
11 ДИМО ПЕНКОВ, Православната идентичност в постмодерната епоха, Религиозни и геостратегически парадигми и бъдещето нна Православието в ЕС, издателство:ИК "Св. Иван Рилски", 2009, стр.:155-166, ISBN:978-954-353-101-1 2009
12 ДИМО ПЕНКОВ, Човешката личност: битие във връзка или самоактуализираща се единичност., In: International Scientific Conference. June 5-6 2008. Star Zagora. Предизвикателствата пред Българската наука и Европейското изследователско пространство, издателство:"Съюз на учените - Стара Загора" (CD), 2008, стр.:1-4, ISBN:9789549329445 2008
13 ДИМО ПЕНКОВ, Духовни и културни измерения на Православието и неговата специфика на фона на съвременното мултирелигиозно присъствие в Европа, Международна научна конференция. Религиите в Европа и бъдещето на Православието, издателство:ИК "Орион прес", 2006, стр.:50-56, ISBN:978-954-9771-13-8 2006
14 ДИМО ПЕНКОВ, Безсмъртие на човешката душа, Пътят на човека към Бога, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, стр.:93-97, ISBN:954-07-2150-4 2005
15 ДИМО ПЕНКОВ, Стоян Михайловски и неговата религиозна лирика, Международна научна конференция. Религия, образование и общество за един мирен свят., редактор/и:проф. протопр. д-р Н. Шиваров, проф. д-р И. Денев, проф. д-р Т. Коев, издателство:"Дъга - ВК", 2003, стр.:334-343, ISBN:954-9634-20-5 2003
Студия в научно списание
ДИМО ПЕНКОВ, НЕТВАРНАТА СВЕТЛИНА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО ГОСПОДНЕ в учението на св. Григорий Палама, Forum Theologicum Sardicense. Богословска мисъл, том:annus XXV, брой:1, 2020, стр.:7-33, ISSN (print):1310-7909 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, ДИМО ПЕНКОВ, Вяра и знание 2019
2 Секционен доклад, ДИМО ПЕНКОВ, „Приносът на проф. архим. д-р Евтимий Сапунджиев за развитието на апологетичната наука в България“ 2018
3 Секционен доклад, ДИМО ПЕНКОВ, Апологетичните възгледи в ранните съчинения на св. Атанасий Велики 2017
4 Секционен доклад, ДИМО ПЕНКОВ, Христовото възкресение като спасително събитие 2016
5 Секционен доклад, ДИМО ПЕНКОВ, Категориите "добро" и "зло" в светогледа на Ст. Михайловски 2016
6 Секционен доклад, ДИМО ПЕНКОВ, Православният догмат и духовният опит на Църквата 2013
7 Секционен доклад, ДИМО ПЕНКОВ, Вяра и знание 2011
8 Секционен доклад, ДИМО ПЕНКОВ, Софиологията на княз Евгений Трубецкой (1863 - 1920) 2010
9 Секционен доклад, ДИМО ПЕНКОВ, Антропологични постановки в творчеството на прот. Александър Мен 2010
10 Секционен доклад, ДИМО ПЕНКОВ, Истината - Христос в творчеството на Ф. М. Достоевски 2009
11 Секционен доклад, ДИМО ПЕНКОВ, Човешката личност - битие във връзка или самоактуалзираща се единичност 2008
12 Секционен доклад, ДИМО ПЕНКОВ, Духовно-ценностния смисъл на Православието в епохата на постмодернизма 2008
13 Секционен доклад, ДИМО ПЕНКОВ, Стоян Михайловски и неговата религиозна лирика 2003
Участие в редколегия
1 ДИМО ПЕНКОВ, Професор д-р Борис Маринов: живот и академична дейност. Сборник по случай 40 години от кончината му, Участие в редколегия 2022
2 ДИМО ПЕНКОВ, Сп. Богословска мисъл, Участие в редколегия 2010
Учебно помагало
ДИМО ПЕНКОВ, Античната теология на Сократ, Платон и Аристотел като форма на богопознание, ISBN:978-954-07-2644-1, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2008