Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Мартин Вълков
Глава от книга
1 Martin Valkov, Règlements de paix et poursuites pour crime de guerre : le traité de Neuilly et les procès pour crimes de guerre en Bulgarie après la première guerre mondiale. In : Les traités de paix (1918-1923) - La paix les uns contre les autres, ed. Isabelle Davion, Stanislas Jeannesson, pp. 207-222, ISBN:979-10-231-0753-1, Sorbonne Université Presses, Paris , International 2023
2 Martin Valkov, Guerriglia e controguerriglia in Serbia durante l’occupazione della Bulgaria (1915-1918). – In: “Men in arms”: insorgenza e contro-insorgenza nel mondo moderno, a cura di Alessandro Bonvini, pp. 259-280, ISBN:978-88-15-29964-2, Il mulino, Bologna , International 2022
3 Martin Valkov, When Bulgaria and Austria-Hungary were Neighbors: Agreements and Disagreements on the New Bulgarian Western Border, 1915–1918. In Bulgaria and Hungary in the First World War: A view from the 21st century, ed. Gábor Demeter, Csaba Katona, and Penka Peykovska, pp. 240-259, ISBN:9634161987, 9789634161981, Research Center for the Humanities, Budapest, International 2020
4 Мартин Вълков, Вакъфите в България между двете световни войни. – Във: Вакъфите в България. Състав. и науч. ред. Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, с. 325-370, ISBN:978-954-07-4848-1, УИ „Св. Климент Охридски“, София 2020
Научен проект
1 Мартин Вълков, „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ , Член, Европейски социален фонд 2021
2 Мартин Вълков, „От регионални конфликти към епоха на глобални трансформации: гледната точка на българските и руските историци към международните отношения в края на ХIХ и началото на ХХI век“. Базова организация: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Партньорска организация от държавата-партньор: Московски държавен университет „М. Ломоносов“. , Член, , Номер на договора:КП-06-РУСИЯ/24-16.12.2020г 2020
3 Мартин Вълков, България и Балканите през ХХ век: външна политика и публична дипломация, Член, , Номер на договора:Договор № 80-10-12 от 17.4.2018 г. 2018
4 Мартин Вълков, Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ век, Член, , Номер на договора:Договор № 80-10-44 от 19. 4. 2017 2017
5 Мартин Вълков, Victor’s Justice or a Travesty of Justice: The Prosecution of War Crimes in Bulgaria after the First World War, Член, 2016
6 Мартин Вълков, Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление, Член, 2016
7 Мартин Вълков, Голямата война (1914-1918): между личната и голямата история, Член, 2013
8 Мартин Вълков, Историческа демография на българските общности в Македония и Украйна (края на 19 – средата на 20 век). Статистически анализ, Член, 2011
Статия в научно списание
1 Martin Valkov, The Conflict between Bulgaria and Austria-Hungary about the Border in Kosovo, 1915-1918, Albanologji , том:7, брой:2, 2017, стр.:405-416 2017
2 Мартин Вълков, „Заповед за уничтожението на определени категории интелигентни лица” от 1915 г., Анамнеза, брой:1, 2016, стр.:1-27, Ref 2016
3 Мартин Вълков, Война, окупация и международно право в края на XIX и началото на XX в., Анамнеза, брой:2, 2015, стр.:1-22, Ref 2015
4 Мартин Вълков, Състав и дислокация на българските войски в Поморавието, Косово и Вардарска Македония в годините на Първата световна война, Електронен вестник за музеология и военна история, брой:1, 2015 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мартин Вълков, Коалиционна война, общи ресурси? Експлоатацията на сръбските мини и подземни богатства през Първата световна война, Предизвикателството: Съвременна българска история. Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова, editor/s:проф. д-р Искра Баева, доц. д-р Румяна Маринова-Христиди, 2020, pages:89-103, ISBN:9789540749570 2020
2 Мартин Вълков, България и мирът – Парижкият договор от 1947 г. в светлината на Ньойския договор от 1919 г., Нова България и мирът след Втората световна война, редактор/и:Искра Баева, 2018, стр.:147-160, Ref 2018
3 Мартин Вълков, Реформи по време на окупация? Българските военни възгледи за управлението на заети от армията неприятелски територии в края на XIX и началото на XX в., Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ в. С., 2018, редактор/и:Искра Баева, Евгения Калинова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, doi:47-64, Ref 2018
4 Martin Valkov, Dimitar Grigorov, The Toplice Uprising, 1917, The First World War and its impact on the Balkans and Eurasia. 17–18 September 2013. Sofia University. Papers, 2013 2013
Студия в научно списание
Мартин Вълков, Между национално обединение и завоевателна война: военнополитическите цели на България през Първата световна война като историографски проблем, Анамнеза, issue:1, 2018, pages:1-47 2018
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Мартин Вълков, Между национално обединение и завоевателна война: военнополитическите цели на България през Първата световна война като историографски проблем, България и Балканите през ХХ в. Външна политика и публична дипломация, editor/s:проф. д-р Евгения Калинова, Publisher:УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, pages:56-116, ISBN:9789540747590 2021
2 Вълков, Мартин, Война и дипломация: конфликтът между България и Австро-Унгария за Косово през Първата световна война, С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев, editor/s:Евгения Калинова, Publisher:УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, pages:367-392, ISBN:978-954-07-4759-0 2019
Участие в конференция
1 Присъствие, Martin Valkov, Beyond Totalitarianism: Mass Internment, Concentration Camps and Forced Labor in Bulgaria in the 20th Century 2023
2 Секционен доклад, Мартин Вълков, Масово интерниране на цивилни в България през Първата световна война: лагерът в Горно Паничерево 2023
3 Секционен доклад, Martin Valkov, Beyond Totalitarianism: Mass Internment, Concentration Camps and Forced Labor in Bulgaria in the 20th Century 2022
4 Секционен доклад, Martin Valkov, “Fight Fire with Fire”: Guerrilla and Counter Guerrilla War in Bulgarian–Occupied Serbia during WWI 2021
5 Секционен доклад, Martin Valkov, Guerrilla and Counter-Guerrilla War in Bulgarian-Occupied Serbia during WWI 2020
6 Секционен доклад, Мартин Вълков, Peace Settlements and Prosecution of War Crimes: the Treaty of Neuilly and the War Crimes Trials in Bulgaria after the First World War 2019
7 Секционен доклад, Мартин Вълков, Вакъфите в България между двете световни войни 2019
8 Секционен доклад, Мартин Вълков, Война и дипломация: конфликтът между България и Австро-Унгария за Косово през Първата световна война 2018
9 Секционен доклад, Мартин Вълков, Между национално обединение и хегемония на Балканите: военнополитическите цели на България през Първата световна война като историографски проблем 2018
10 Секционен доклад, Мартин Вълков, България и Балканите през Първата световна война: териториални амбиции, политически цели и стратегически планове 2017
11 Секционен доклад, Мартин Вълков, Реформи по време на окупация? Българските военни възгледи за управлението на заети от армията неприятелски територии (краят на XIX – началото на XX в.) 2017
12 Секционен доклад, Мартин Вълков, Between Occupation and Annexation: Bulgarian Rule in Serbia, Kosovo, and Macedonia during the First World War, 1915–1918 2017
13 Секционен доклад, Мартин Вълков, Front and Rear in 1917: Bulgarian Military Administrative Rule behind the Salonika Front 2017
14 Секционен доклад, Мартин Вълков, Съд на победителите или имитация на правосъдие? Наказателното преследване на военни престъпления в България след Първата световна война 2017
15 Секционен доклад, Мартин Вълков, България и мирът – Парижкият договор от 1947 г. в светлината на Ньойския договор от 1919 г. 2017
16 Секционен доклад, Мартин Вълков (съвместно с Димитър Григоров), The Toplice Uprising, 1917 2013
17 Секционен доклад, Мартин Вълков, Serbian Historiography, Bulgarian Archives: Unpublished Documents on the Toplice Uprising Kept in Bulgarian Central State Archives 2012
18 Секционен доклад, Мартин Вълков (съвместно със Станислава Стойчева и Деян Мартиновски), Аспекти на демографските и статистическите проучвания за Македония във военновременни периоди: Балканските войни 1912-1913 г. (българското, гръцкото и сръбското виждане по въпроса) 2012