Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Искрен Иванов

Author ID (SCOPUS):57222269529

Researcher ID (Web of Science):ADS-8276-2022

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-9967-6251
Глава от книга
Iskren Ivanov, Church and Communism: Bulgarian Orthodoxy at Stake, ISBN:978-619-188-503-9, Fulbright Bulgaria, София, Рецензирано, International 2020
Дипломна работа
1 Искрен Пламенов Иванов, Политическият процес в Европейския съюз: парламентаризация или политизация?, СУ "Свети Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Румяна Петрова Коларова 2009
2 Искрен Пламенов Иванов, Парламентаризация на политическия процес в Европейския съюз, СУ "Свети Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Румяна Петрова Коларова 2007
Дисертация д-р
Искрен Пламенов Иванов, Заплахите на глобалния тероризъм и външната политика на САЩ след 11 Септември 2001 година, СУ "Свети Климент Охридски", Ръководител:Доц. д-р Любов Минчева 2013
Книга
Искрен Иванов, САЩ и глобалния тероризъм след 11 Септември, ISBN:978-954-92705-8-7, Копи принт груп, София 2016
Монография
1 Iskren Ivanov, Pandemics Among Nations: U.S. Foreign Policy and The New Grand Chessboard, ISSN (print):978-3-11-074075-2, ISSN (online):978-3-11-074075-2, ISBN:978-3-11-074075-2, Walter de Gruyter GmbH, Boston, Ref, Рецензирано 2022
2 Искрен Иванов, Православната геополитика на Русия, ISBN:978-954-07-4574-9, Университетско издателство "Свети Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
Научен проект
1 Искрен Иванов, U.S./Russia Foreign Policy after the Cold War: From Eurasianism to Eurasian Duginism, Ръководител, Българо - Американска Комисия Фулбрайт 2021
2 Искрен Иванов, Създаване на видеофонд за нуждите на катедра "Политология", Член, МОН - ФОНД "Научни Изследвания 2020
3 Искрен Иванов, Политически измерения на радикализацията в България, Член, Фондация Европартньори 2007 2018
4 Искрен Иванов, Изследване на пазара на труда в България и Румъния., Член, Фондация Европартньори 2007 2017
5 Искрен Иванов, Тероризмът. Заплаха за човешката сигурност. Мерки в училищата., Член, Синдикат на Българските Учители 2015
Научно ръководство
1 Искрен Иванов, Exploring ISIS Influence in Southeast Asia, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Данилин Анкарио 2024
2 Искрен Иванов, Racial Identity as a Factor in American Politics (2016-2021) , дипломна работа:Катерина Танева 2024
3 Искрен Иванов, The strategic use of “denazification” in the Russia - Ukraine war, дипломна работа:Регина Шалагин 2024
4 Искрен Иванов, Доктрината "Тръмп и доктрината "Байдън" в отношенията между САЩ и Русия: сравнителен анализ, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Соня Грънчарова 2024
5 Искрен Иванов, Ефекти от Малтийския консенсус върху регионалния баланс на силите в Югоизточна Европа: казусите България и Румъния в периода 2014 - 2022 година, дипломна работа:Кирил Георгиев 2024
6 Искрен Иванов, Изкуствения интелект като инструмент на американската международна политика 2016-2023 , СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Боян Дафов 2024
7 Искрен Иванов, Православието като инструмент на влияние в българското и руското общество, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Мариела Любенова 2024
8 Искрен Иванов, Тайванският въпрос в дилемата на сигурността между САЩ и Китай, дипломна работа:Янко Атанасов 2024
9 Искрен Иванов, Черноморски аспекти на българската национална сигурност: казусът „Камчия“, дипломна работа:Александра Кирилова 2024
10 Искрен Иванов, Autocephaly and Autonomy as Political Instruments in Orthodox Christianity: the case studies of Ukraine and Alexandria, дипломна работа:Violeta Nikolova 2023
11 Искрен Иванов, Strategic aspects of China’s One Belt One Road Initiative – the case of Serbia (2018 – 2022), дипломна работа:Dobromir Gyulev 2023
12 Искрен Иванов, Политика на САЩ върху българската позиция за членството на Република Северна Македония в Европейския съюз, дипломна работа:Виктор Людмилов Котев 2023
13 Искрен Иванов, Implications on American and Turkish anti- terrorism policies under Trump and Erdogan, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Иван Радев 2022
14 Искрен Иванов, Българската Православна Църква между християнството, атеизмът и радикализацията (1980-1988), СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Йоан Маринов 2022
15 Искрен Иванов, Глобалният тероризъм като приоритетна област в доктрините на Тръмп и Байдън - сравнителен анализ , СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Катерина Иванова 2022
16 Искрен Иванов, Доктрината Байдън в контекста на европейския отбранителен консенсус (2016-2021), СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Владимира Стоева 2022
17 Искрен Иванов, Конфликтът в Украйна и динамиката в европейската архитектура за сигурност в периода 2014-2022 година, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Тея Кадиева 2022
18 Искрен Иванов, От диалог към насилие: влиянието на тероризма върху политическия туризъм в Близкия Изток (2016-2021), СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Никол Николова 2022
19 Искрен Иванов, Politicization and securitization of Islam in the United States – causes and consequences. 2016-2020., Sofia University "St. Kliment Ohridski" дипломна работа:Tsvetelina Usheva 2021
20 Искрен Иванов, Private military companies (PMCs) and their effect on the international system. Evolution of PMCs uses from the beginning of the century till the year 2020. Problems of transparency, legitimacy, and legality of PMCs. Comparison between its functions, based on their contractor (Democratic states, Autocratic states, UN, NGOs). Legal, diplomatic, and tactical implications arising from the use of PMCs, Sofia University "St. Kliment Ohridski" дипломна работа:Mario Rusinov 2021
21 Искрен Иванов, The legitimacy of right-wing extremist groups during Donald Trump’s Presidency, Sofia University "St. Kliment Ohridski" дипломна работа:Dimitrije Solar 2021
22 Искрен Иванов, Военнополитическото сътрудничество между България и САЩ в контекста на българския национален интерес: Казусът Ф-16, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Георги Филипов 2021
23 Искрен Иванов, Държавни механизми за превенция на сектантския екстремизъм в България, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Татяна Кирова 2021
24 Искрен Иванов, Расизмът като фактор за формиране на политически нагласи в САЩ – 2016 - 2020 г. Сравнителен анализ., СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Преслава Иванова 2021
25 Искрен Иванов, Религиозно мотивираният тероризъм във Франция и Австрия (2019- 2020)- Сравнителен анализ, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Йоана Илиева Дякова 2021
26 Искрен Иванов, Състояние на системата за лични данни в България в периода 2015 - 2020 г., СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Селин Кърова 2021
27 Искрен Иванов, "Военностратегически механизми за влияние на САЩ в Сирия (2016-2020), СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:капитан Аспарух Димитров Пашов 2020
28 Искрен Иванов, "Многоцелевият изтребител F-16 Fighting Falcon като механизъм за баланс в архитектурата на страните от Балканския регион", СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:лейтенант Симеон Георгиев Георгиев 2020
29 Искрен Иванов, "Процедурата по импийчмънт срещу президента Доналд Тръмп като структуроопределящ кливидж в поляризацията между северните и южните щати", СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Мартин Павлов Градев 2020
30 Искрен Иванов, Европейските културно-политически стереотипи като предизвикателство пред разбирането на радикалния ислям, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Диляна Ненова 2020
31 Искрен Иванов, Ислямът в концепцията за сигурност на Саудитска Арабия, Ислямска република Иран и република Турция, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Цветелина Ушева 2020
32 Искрен Иванов, Политическото самосъзнание на българските мюсюлмани: казусът ДПС, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Даниелова Илиева 2020
33 Искрен Иванов, Религиите в България и мигрантите: оценка на отношението на българските религиозни общности към Европейската мигрантска криза, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Дияни Куруленко 2020
34 Искрен Иванов, Американските избори през 2016 като фактор в хибридната война, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Иванелия Тупчева 2019
35 Искрен Иванов, Геополитическите настроения в албанските малцинства в Република Северна Македония и Република Косово, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Илия Елияс 2019
36 Искрен Иванов, Политически механизми на натиск върху протестантските общности в България в периода 1944 – 1989 година, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Деница Контева 2019
37 Искрен Иванов, "Геополитически измерения на превъоръжаването на САЩ и Русия", ФФ, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Денислав Узунов 2018
38 Искрен Иванов, "Роля и значение на протестантските движения в българския политически живот след Освобождението", ФФ, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Давид Аврамов 2018
39 Искрен Иванов, "Техники и стратегии на действие на самотните вълци: Лондон и Барселона", ФФ, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Моника Ненкова 2018
40 Искрен Иванов, Геополитическият триъгълник САЩ - Иран - Израел. Три сценарии за развитие на близкоизточната криза (2016 - 2017), дипломна работа:Велислава Ивайлова Димитрова 2018
41 Искрен Иванов, Моделът на двуполюсното противопоставяне от XX век и новата Студена война: сравнителен анализ", дипломна работа:Антон Пунчев 2018
42 Искрен Иванов, Динамиката в развитието на иранската външна политика в региона на Близкия Изток в периода 2009 - 2016 г., дипломна работа:Георги Иванов Хъшев 2017
43 Искрен Иванов, Киберхалифатът на Ислямска държава - основна заплаха за националната сигурност на САЩ, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Александър Димитров 2017
44 Искрен Иванов, “Интелигентната сила” на Хилъри Клинтън като средство за защита на американския национален интерес (2009-2013 г.), СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Аника Страткова Димова 2016
45 Искрен Иванов, Американски стратегии за гарантиране на киберсигурността, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Стоян Валериев Джапанов 2016
46 Искрен Иванов, Външнополитическата стратегия на администрацията "Обама" в Куба като средство за гарантиране на националната сигурност на САЩ (2012 - 2016), СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Иван Христов Мазнев 2016
47 Искрен Иванов, НАТО като гарант за поддържането на архитектурата за сигурност в Близкия Изток (2008-2014 г.), СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:ст. лейтенант Кирил Георгиев Гинев 2016
48 Искрен Иванов, Политиката на администрацията "Обама" към кюрдското малцинство като основа предпоставка за напрежението между САЩ и Турция, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Милена Димитрова Кавазова 2016
49 Искрен Иванов, Регионът на Задполярния кръг като фактор за реализация на Руската външна политическа доктрина (2014-2015 г.), СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Ралица Сергеева Василева 2016
50 Искрен Иванов, Турция като фактор в евро-атлантическата сигурност през периода 2013-2015 г., СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Стефан Руменов Нинов 2016
51 Искрен Иванов, "Мълчаливата война" на Бакар Обама - фактор за промяната на американския realpolitik (2009-2013 г.), СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Деница Емилова Райкова 2015
52 Искрен Иванов, Американските външнополитически инструменти за борба с разпространението на ядрено оръжие, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Александър Алексеев Стоянов 2015
53 Искрен Иванов, Кибертероризмът като един от основните фактори на доктрината "Обама" (2009-2015 г.), СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Дора Ярославова Стойнова 2015
54 Искрен Иванов, Решенията на НАТО в Уелс в контекста на Украинската криза, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Биляна Динева Петкова 2015
55 Искрен Иванов, "Планът Мерида като форма на регионално сътрудничество между САЩ и Мексико в борбата срещу наркотрафика (1985 - 2008)", дипломна работа:Кристина Гугова 2014
56 Искрен Иванов, "Руско-китайската външнополитическа линия на САЩ в периода 2008 - 2013 година", дипломна работа:Магдалена Гошева 2014
57 Искрен Иванов, Геополитическите интереси на САЩ и ЕС в контекста на Сирийската криза (2011-2014), дипломна работа:Кирил Георгиев Георгиев 2014
Редактор на издание нереферирано
Искрен Иванов, Проблемът Тайван. Поредица от малки студии в помощ на студентите от курса по управление на конфликти, балакалавърска програма на Катедра Политология, СУ „Свети Климент Охридски“., Редактор на издание нереферирано 2022
Статия в научно списание
1 Iskren Ivanov, Russian Military Renaissance: An Unnecessary War, Qeios, 2023, pages:1-8, ISSN (online):2632-3834, doi:https://doi.org/10.32388/RBQ36X 2023
2 Iskren Ivanov, Alexander Draganov, TO BE OR NOT TO BE: AMERICAN INFLUENCE ON LGBT+ RIGHTS IN BULGARIA, Balkan Social Science Review, vol:18, 2021, pages:283-299, ISSN (print):1857-8799, ISSN (online):1857-8772, doi:https://doi.org/10.46763/BSSR, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.115 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (Law), PhD 2021
3 Iskren Ivanov, Understanding Russian Smart Power: Perceptions and Ideology, International Scientific-analytical Journal, vol:1, issue:76, 2021, pages:51-60, ISSN (online):1994-2370, doi:https://doi.org/10.52123/1994-2370-2021-76-1-65, Ref, Web of Science, др.(CROSSREF), International 2021
4 Iskren Ivanov, Reshaping U.S. Smart Power: Towards a Post-Pandemic Security Architecture, Journal of Strategic Security, vol:13, issue:3, 2020, pages:46-74, ISSN (online):19440472, doi:https://doi.org/10.5038/1944-0472.13.3.1829, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.366 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (0.700), др.(ProQuest, EBSCOhost, Open Access, De Gruyter Saur) 2020
5 Искрен Иванов, Хибридните конфликти: заплаха за българската национална сигурност?, Военен журнал, брой:2, 2018, стр.:26-38, ISSN (print):2534-8388 2018
6 Искрен Иванов, ВОЛКИ-ОДИНОЧКИ В ДЕЙСТВИИ: ТРИ СЛУЧАЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ, issue:1, 2017, pages:71-75, ISSN (online):2309-7337, Ref, др.(РИНЦ) 2017
7 Искрен Иванов, Евразийската поквара на Православието като заплаха за българското духовно единство, Християнство и култура, брой:127, 2017, стр.:79-88, ISBN:1311-9761 2017
8 Искрен Иванов, Модерното руско евразийство – легитимация на господството, ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОЛИТИКИ НА РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ И НА БАЛКАНИТЕ, том:4, 2017, стр.:258-266, ISSN (online):2335-0056, ISBN:978-619-205-051-1 2017
9 Iskren Ivanov, LONE WOLVES IN ACTION: THREE CASES, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ, issue:4, 2016, pages:53-56, ISSN (online):2309-7337, Ref, (РИНЦ) 2016
Статия в поредица
1 Iskren Ivanov, Hengyi Yang, Ali Imran, 从传统安全以及非传统安全的视 角看待中美关系 (Sino-US Relations on Global Traditional and Non-Traditional Security), Global Non-Traditional Security Observation, issue:55, editor/s:Wei Zhejiang, Feng Changgen , Publisher:St. Pierre Center of International Security, 2023, pages:22-24, International 2023
2 Iskren Ivanov, Velizar Shalamanov, NATO and Partner Countries Cooperation in Countering Asymmetric and Hybrid Threats in South Eastern Europe’s Cyberspace, NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal Dynamics, vol:Toward Effective Cyber Defense in Accordance with the Rules of Law, issue:149, editor/s:Alan Brill, Kristina Misheva, Metodi Hadji-Janev, Publisher:IOS Press Books, 2020, pages:59-70, ISSN (print):978-1-64368-086-6, ISSN (online):978-1-64368-087-3, ISBN:978-1-64368-086-6, doi:http://doi.org/10.3233/NHSDP200041, International 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Iskren Ivanov, The Concept of Neo-Eurasianism as a pillar of the Russian Security doctrine, сборник "Доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", editor/s:Бригаден генерал Пламен Богданов, Publisher:Издателски комплекс НВУ, 2019, pages:61-70, ISSN (print):2367-7465, International 2019
2 Iskren Ivanov, Cyber Security and Cyber Threats: Are we ready for the "New Wars"?, Сборник ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА”, editor/s:майор Иванка Георгиева, Publisher:Издателски комплекс НВУ "Васил Левски", 2018, pages:569-577, ISSN (online):2367-7473, Ref, др.(CEEOL) 2018
3 Iskren Ivanov, STRATEGIES AND TOOLS FOR HYBRID CONFLICTS RESOLUTION IN XXI CENTURY , Proceedings of Fifth International Scientific Conference Social Changes in the Global World, editor/s:Jovan Ananiev, Kristina Misheva, Marija Ampovska, Publisher:University of Stip Press, 2018, pages:681-705, ISBN:978-608-244-548-9, International 2018
4 Красимир Премянов, Искрен Иванов, Десекуларизацията на Турция като заплаха за сигурността на Балканите, Известия на Тракийския научен институт, редактор/и:Васил Проданов, Ваня Стоянова, издателство:Издателство "Захари Стоянов", 2018, стр.:290-305, ISSN (online):ISSN 1312-6741 2018
5 Искрен Иванов, Техники и стратегии за разрешаване на хибридните конфликти в международните отношения, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на Национален военен университет „Васил Левски “–гр. Велико Търново, 14 15 юни 2018 г., редактор/и:Таня Казанджиева, издателство:Сдружение „Академия за иновации и устойчивост“, 2018, стр.:734-742, ISBN:978-619-7246-20-9, др.(CEEOL), в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
6 Iskren Ivanov, Geopolitics of Russian Orthodoxy as an instrument of the hybrid war on the Balkans, Proceedings Fourth International Scientific Conference Social Change in the Global World, editor/s:Jovan Ananiev, Kristina Misheva, Marija Ampovska, Elena Maksimova, Publisher:Goce Delchev University, 2017, pages:887-898, ISBN:978-608-244-423-9, International 2017
7 Искрен Иванов, Неоевразийството на Александър Дугин като инструмент в хибридната война на Балканите, Сборник "Доклади от научна конференция по актуални проблеми на сигурността", редактор/и:Бригаден генерал Пламен Богданов, издателство:Издателски комплекс НВУ "Васил Левски", 2017, стр.:78-88, ISSN (online):2367-7473, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
8 Iskren Ivanov, Religion and security: explanative framework, Психологические аспекты антитеррористической безопасности в евразийском пространстве, editor/s:С. И. Галяутдинова, П. А. Куксо, Р. Б. Гумерова, Publisher:БашУГ, 2016, pages:113-117, ISBN:978-5-7477-4256-7, Ref 2016
9 Iskren Ivanov, THE FOUNDING OF THE EURASIAN MOVEMENT: FROM RUSSIA TO BULGARIA, Современные проблемы гуманитарных и социальных наук: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан, editor/s:А.К. Кусаинова, Publisher:Евразийский гуманитарный институт, 2016, pages:225-229, ISBN:978-601-7515-66-9, Ref 2016
10 Iskren Ivanov, The Motivation of the Lone Wolves: Is Religion the Main Cause of Radicalization?, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “CONTEMPORARY CONCEPTS OF CRISIS MANAGEMENT”. Conference Proceedings., editor/s:Jovan Ananiev, Publisher:CRISIS MANAGEMENT CENTER OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, 2016, pages:41-51, ISBN:978-608-65931-0-0 2016
11 Татяна Дронзина, Искрен Иванов, Даниел Дионисиев, Явор Райчев, Радикализация и училище в България, Радикализмът и младите, редактор/и:Йордан Божилов, издателство:Елестра ЕООД, 2016, стр.:31-38, ISSN (print):978-619-7292-02-2 2016
12 Искрен Иванов, Религия, политика и сигурност: концепция за един курс, Политика и демокрация. 30 години Политология в България (1986 - 2016), редактор/и:Александър Томов, издателство:Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 2016, стр.:5-16, ISSN (print):ISBN 978-954-07-4196-3 2016
13 Искрен Иванов, Ролята и значението на Балканите в геополитическия сблъсък между САЩ и Русия, Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите том 3, редактор/и:Вихрен Бузов, издателство:ИВИС, 2016, стр.:52-58, ISSN (print):978-619-205-023-8, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Студия в поредица
Iskren Ivanov, America's Squid Game: Why the Korean Conflict Is a Prisoner's Dilemma, Advances in Human Services and Public Health Book Series, vol:Dealing With Regional Conflicts of Global Importance, editor/s:Piotr Pietrzak, Publisher:IGI Global, 2023, pages:331-351, ISBN:978-166849468-4, 978-166849467-7, doi:http://doi.org/10.4018/978-1-6684-9467-7.ch017, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2024) 2023
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Искрен Иванов, In Armageddon We Trust 2024
2 Секционен доклад, Искрен Иванов, "Europe's Squid Game: Why the Ukrainian war is a Prisoner's Dilemma?" 2023
3 Пленарен доклад, Искрен Иванов, Модените хибридни войни: към българско теоретично обяснение 2023
4 Пленарен доклад, Искрен Иванов, Understanding the Korean Conflict: Toward a Structural Explanation 2023
5 Присъствие, Искрен Иванов, Дипломатическите отношения между САЩ и Република България: динамика и предизвикателства 2023
6 Пленарен доклад, Искрен Иванов, Navigating the Security Dilemma on the Korean Peninsula: Implications for the European Union and Russia 2023
7 Секционен доклад, Искрен Иванов, The Future of Eurasia: U.S.-Russia Relations In a Divided World 2022
8 Пленарен доклад, Искрен Иванов, The right promise of American Realpolitik 2022
9 Секционен доклад, Искрен Иванов, Confrontation under the security dilemma: NATO revisited 2021
10 Секционен доклад, Искрен Иванов, Assymmetric warfare and cybersecurity: R2P 2021
11 Пленарен доклад, Искрен Иванов, U.S./Russia Relations and the end of the Cold War 2021
12 Пленарен доклад, Искрен Иванов, Radicalization in Bulgaria: Empirical Research on U.S. – Russia Competition in Eastern Europe 2021
13 Секционен доклад, Искрен Иванов, "Училищната Медиация: Опитът и Перспективите в България" 2020
14 Секционен доклад, Iskren Ivanov, Understanding Russian Smart Power: Perception and Ideology 2020
15 Секционен доклад, Искрен Иванов, Reshaping U.S. Smart Power in the Global Disorder 2020
16 Секционен доклад, Искрен Иванов, Confronting Cyber Threats: U.S. National Security at Stake 2019
17 Секционен доклад, Искрен Иванов, Polarisation de vote en EU 2019
18 Секционен доклад, Искрен Иванов, CYBER SECURITY AND CYBER THREATS: EAGLE VS “NEW WARS”? 2019
19 Секционен доклад, Искрен Иванов, NATO and Partner countries cooperation in countering asymmetric and hybrid threats in the SEE’s cyberspace 2019
20 Секционен доклад, Искрен Иванов, RE-NEGOTIATING NATO: U.S. MILITARY PRESENCE IN EUROPE UNDER THE TRUMP ADMINISTRATION 2019
21 Секционен доклад, Искрен Иванов, Bulgarian Orthodox Church under Communism 2019
22 Секционен доклад, Искрен Иванов, Техники и стратегии за разрешаване на хибридните конфликти в международните отношения 2018
23 Секционен доклад, Искрен Иванов, Киберсигурност и киберзаплахи 2018
24 Секционен доклад, Искрен Иванов, STRATEGIES AND TOOLS FOR HYBRID CONFLICTS RESOLUTION IN XXI CENTURY 2018
25 Секционен доклад, Искрен Иванов, Radicalization in Western Balkans as a Challenge to Their Integration in EU 2018
26 Секционен доклад, Искрен Иванов, „Геополитическите измерения на Дугинизма: идеологическа опора на хибридната война“ 2018
27 Секционен доклад, Искрен Иванов, „Десекуларизацията на исляма в Турция като заплаха за сигурността на Балканите“ 2017
28 Секционен доклад, Искрен Иванов, Syrian Conflict: The American and the European Perspective 2017
29 Секционен доклад, Искрен Иванов, Geopolitics of Russian Orthodoxy as an instrument of the hybrid war on the Balkans 2017
30 Секционен доклад, Искрен Иванов, "Геополитиката на Православието като част от концепцията за хибридната война" 2017
31 Секционен доклад, Искрен Иванов, Радикализацията в Европа: случаите на братята Куаши, Бакрауи и Абделхамид Абауд 2016
32 Секционен доклад, Искрен Иванов, Атентатите в Париж и Брюксел: три случая на радикализация на извършителите 2016
33 Секционен доклад, Татяна Дронзина и Искрен Иванов, Радикализацията в българските училища 2016
34 Секционен доклад, Искрен Иванов, Терористичните атентати в Европа: Франция и Белгия 2016
35 Секционен доклад, Искрен Иванов, Religion and security: explanative framework 2016
36 Секционен доклад, Искрен Иванов, Модерното руско евразийство: легитимация на господството 2016
37 Секционен доклад, Iskren Ivanov, The motivation of the lone wolves: Is the religion a main motive? 2016
38 Секционен доклад, Iskren Ivanov, The founding of the Eurasian movement: from Russia to Bulgaria 2016
39 Секционен доклад, Искрен Иванов, "Терористичните атентати в Европа: атентатите във Франция. Съществува ли заплаха за България?" 2016
40 Секционен доклад, Искрен Иванов, Ролята и значение на Балканите в геополитически сблъсък между САЩ и Русия 2015
41 Секционен доклад, Искрен Иванов, Геополитическите измерения на доктрината "Обама" 2015
42 Секционен доклад, Искрен Иванов, "Новите външнополитически доктрини на САЩ и заплахите на глобалния тероризъм след 9/11/2001 година" 2013
43 Секционен доклад, Искрен Иванов, "Европейската политика за сигурност и отбрана като фактор за институционална промяна в регионалните инициатива на Европейския съюз" 2011
44 Секционен доклад, Искрен Иванов, "Ефектите на членството на в Европейския съюз върху регионалните партньорства на посткомунистическите демокрации (Вишеградската група, Вилнюската група и Адриатическата харта)" 2011
Участие в редколегия
1 Искрен Иванов, Security and Defense Quarterly, Участие в редколегия 2021
2 Искрен Иванов, Students Social Science Journal, Участие в редколегия 2018
Учебник
Татяна Дронзина, Искрен Иванов, Ангел Митрев, Явор Райчев, Тероризмът. Заплаха за човешката сигурност. Мерки за училищата., ISSN (print):, Копи принт груп, София 2015