Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Диляна Хаджиматева
Научен проект
Диляна Хаджиматева, Методи за подбор на данни с генетичен произход и оценка на неопределеността на детерминистичните модели в подкрепа на вземането на решения – TRUTH, Член, Фонд "Научни изследвания", Номер на договора:80-10-223 2019
Статия в научно списание
1 Avdjieva I., Slase J., Peychev D., Hadzimateva D., Vassilev D., Function annotation enrichment assisting function prediction of plant genes., Journal of Bioscience and Biotechnology, vol:SPECIAL EDTION/ONLINE: , 2016, pages:39-42, International, MSc 2016
2 Hadzimateva D., Avdjieva I., Todorovska E., Vassilev D., A comparative phylogenetic analysis of hexaploid wheat evolution., Journal of Bioscience and Biotechnology, vol:SPECIAL EDITION/ONLINE, 2015, pages:31-37, PhD, MSc 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
Dilyana Hadzhimateva, Irena Avdjieva, Valeriya Simeonova, Dimitar Vassilev, Hierarchical clustering in evolutionary analysis – data preparation and validation, Proceedings of the 10th Jubilee International Conference on Information Systems & Grid Technologies, 2017 2017