Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Борис Попиванов

ORCID ID:0000-0002-5381-6746
Дипломна работа
1 Борис Петров Попиванов, Формиране на модерния възглед за отношението гражданско общество-държава при Хегел, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Мария Пиргова 2006
2 Борис Попиванов, Съвременният парламентарен подход към външната политика и изграждането на външнополитически консенсус в България, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Мария Пиргова 2004
Дисертация д-р
Борис Попиванов, Българският гражданин в прехода от модерност към глобалност. Проблеми на политическото участие в контекста на българския политически процес и европейската интеграция, ВАК, Ръководител:доц. д-р Мария Пиргова 2011
Книга
1 Петър-Емил Митев, Борис Попиванов, Сийка Ковачева, Първан Симеонов, Българската младеж 2018/2019, ISBN:978-954-2979-46-3, Фондация "Фридрих Еберт", София, Рецензирано 2019
2 Хараламби Паницидис, Огнян Касабов, Борис Попиванов, Идеи за гражданското общество, ISBN:978-954-07-4160-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2016
3 Boris Popivanov, Changing Images of the Left in Bulgaria: The Challenge of Post-Communism in the Early 21st Century, ISBN:978-3-8382-0667-7, Ibidem, Stuttgart, Ref, Рецензирано 2015
4 Бернард Мунтян, Петър-Емил Митев, Борис Попиванов, Карл Маркс. Човекът и бъдещето, ISBN:978-619-152-250-7, Изток-Запад, София 2013
5 Борис Попиванов, Новият избирател, ISBN:978-954-91428-4-6, Изток-Запад, София 2007
Монография
Сийка Ковачева, Борис Попиванов, Нели Демирева, Пламен Нанов, Дарена Христозова, На път. Миграцията в жизнения опит на българските емигранти в Европейския съюз, ISBN:978-954-07-5227-3, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
Научен проект
1 Борис Попиванов, ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ. Апробация на модел за представяне на научни изследвания и образователни инициативи , Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-79 2022
2 Борис Попиванов, Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели, Член, ФНИ на МОН, Номер на договора:КП-06 ДК2/3 /30.03.2021 г. 2021
3 Борис Попиванов, Политология 4.0. (Изследване на влиянието на лекционния видеофонд върху качеството, ефективността и конкурентоспособността на присъствените и дистанционните програми на Специалност "Политология"), Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-90/ 25.03.2021 2021
4 Борис Попиванов, 30 години преход: образи, нагласи, ценности, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2019
5 Борис Попиванов, Маркс след марксизмите, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-95 2018
6 Boris Popivanov, Growth, Equal Opportunities, Migration and Markets (GEMM), Член, European Commission, Номер на договора:649255 2015
7 Boris Popivanov, Spaces and styles of participation(PARTISPACE). Formal, non-formal and informal possibilities of young people’s participation in European cities, Член, European Commission 2015
8 Boris Popivanov, Researching Arab Mediterranean Youth: Towards a New Social Contract (SAHWA), Член, European Commission, Номер на договора:613174 2014
9 Борис Попиванов, Идеята за гражданско общество. Класически текстове., Член, ФНИ на СУ 2014
10 Борис Попиванов, Предизвикателствата на идентичността в контекста на обединена Европа (Етническа, национална и европейска идентичност в България – социално конструиране и актуални проблеми), Член, ФНИ на МОМН 2012
11 Борис Попиванов, Нови тенденции в провеждането на местни избори и във формирането на местна власт в България, Член, ФНИ на СУ 2010
12 Борис Попиванов, Младежки монитор – създаване на информационен масив и методология за проследяване на актуалното състояние на младите хора в България и ролята им в обществото, Член, ФНИ на МОМН 2009
13 Борис Попиванов, Класически и нови идентичности на българина след прехода и влизането в Европейския съюз, Член, ФНИ на МОМН 2008
14 Борис Попиванов, Хармонизацията на българските национални ценности с ценностите на Европейския съюз: постижения и проблеми, Член, ФНИ на МОМН 2008
Научно ръководство
1 Борис Попиванов, Европейските зелени партии и движения като фактор за европеизацията и модернизацията на българския политически процес след 1989 година, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Антон Начев 2024
2 Борис Попиванов, Идеологизация и радикализация на привържениците на футболни отбори в България – основни фактори и проявления (2019–2024), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кирил Манолов 2024
3 Борис Попиванов, Младежката политическа апатия в България – Фактори на мотивация и демотивация (2021-2023) , дипломна работа:Миролюба Ташова 2024
4 Борис Попиванов, Образите на спасителя в българската политика (2001-2021), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Неда Иванова 2024
5 Борис Попиванов, Противоречивото формиране на политика на паметта в постсоциалистическа България: Казусът с демонтажа на Паметника на Съветската армия в София през 2023 г., Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Бранимир Григоров 2024
6 Борис Попиванов, Фактори на електорална мотивация на българите мюсюлмани в периода 2019-2023 г. Случаите Рибново, Корница, Абланица, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Белева 2024
7 Борис Попиванов, Антиелитарното политическо позициониране на партия “Възраждане”: Теми, послания и инициативи (2021-2023), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ружа Райчева 2023
8 Борис Попиванов, Младежкият политически подбор в 47-ото Народно събрание, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Галина Тодорова 2023
9 Борис Попиванов, Мястото на „Продължаваме промяната“ в традиционното разделение „ляво-дясно“ в България, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Иванка Мирчева 2023
10 Борис Попиванов, Партийният политически език на Бойко Борисов (2017-2021), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Венцислав Генков 2023
11 Борис Попиванов, Речите на президента Рейгън и тяхното влияние върху външната политика на САЩ и развоя на Студената война, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марта Евтимова 2023
12 Борис Попиванов, Влияние на европейската социалдемокрация върху политическото и програмно развитие на българската посткомунистическа левица (2007-2019 г.), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Емил Марков 2022
13 Борис Попиванов, Роля на профсъюзите при възникването и функционирането на социалдемократическите партии. Случаите Великобритания и Франция., Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Илиян Стойчев 2021
14 Борис Попиванов, Концепцията за гражданство през погледа на БЗНС 1899-1923, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Илия Елияс 2020
15 Борис Попиванов, Понятието за тоталитарна държава в контекста на Възродителния процес в България (1984 – 1989), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Сайде Макьова 2020
16 Борис Попиванов, Политическо поведение на лидерите на ГЕРБ и БСП в кампанията за президентски избори през 2016 г. Сравнителен анализ, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стоя-Александрина Витанова 2019
17 Борис Попиванов, Политическото включване и изключване на младежите в началото на XXI век. Сравнителен анализ между Германия и България, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Яница Петкова 2019
18 Борис Попиванов, Равноправието на жените в документите и политиките на българските държавни институции (2009-2019), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристин Баджева 2019
19 Борис Попиванов, Роля на Общинския съвет в управлението на транспортния сектор в София (2009-2018), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ели-Даяна Панчева 2019
20 Борис Попиванов, Политически взаимодействия на българските президенти с издигналите ги политически партии, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Стаменова 2018
21 Борис Попиванов, Модели на политическо лидерство, проявени в кампанията за Брекзит във Великобритания през 2016 г. , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Тина Веселинова 2017
22 Борис Попиванов, Ролята на коалиционните споразумения при формиране на правителство в България и Германия. Сравнителен анализ (2013), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Минев 2016
23 Борис Попиванов, Фрагментиране на лявото политическо пространство в България 2014-2015 г., Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Емил Марков 2016
24 Борис Попиванов, Европейската дискусия за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) в българския политически и експертен дебат (2013-2015), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристина Чолакова 2015
25 Борис Попиванов, Политически измерения на законодателното регулиране на лобизма. Дебатът за необходимостта от регулации в България 2013-2014 г., Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Юлиана Гаджева 2015
26 Борис Попиванов, Политическо реализиране на състава на младежките организации на българските политически партии след 2001 г., Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Красимир Жеков 2015
27 Борис Попиванов, Тенденции в парламентарното поведение на двете най-големи партийни фамилии в Европейския парламент до и след 2014 г.: консенсус или алтернативи, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Росена Иванова 2015
28 Борис Попиванов, Турция от кемализъм към неоосманизъм. Външнополитически измерения 2002-2014 г., Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мехмед Мехмед 2015
29 Борис Попиванов, Правомощия и политики на Френския парламент в рамките на Европейския съюз (1993-2013 г.), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елица Мурджанова 2014
30 Борис Попиванов, Българският политически проект за демокрация, обсъждан на Кръглата маса, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димитър Ганев 2012
Статия в научно списание
1 Boris Popivanov, Putting the blame back on Brussels: strategic communication of the populist radical right in the 2019 European Parliament elections, European Politics and Society, vol:25, issue:1, 2024, pages:54-68, ISSN (print):2374-5118, ISSN (online):2374-5126, doi:https://doi.org/10.1080/23745118.2022.2082708, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.666 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2024) 2024
2 Boris Popivanov, East–West Encounters in Early Bulgarian Socialism: Dimitar Blagoev’s Theoretical Legacy in Three International Contexts, Global Intellectual History, 2023, ISSN (print):2380-1883, ISSN (online):2380-1891, doi:https://doi.org/10.1080/23801883.2023.2258464, Ref, SCOPUS, SJR (0.278 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023) 2023
3 Boris Popivanov, Siyka Kovacheva, Revisiting European migration industries amid the Covid-19 pandemic: Changes in the recruiting practices of Bulgarian agencies, AIMS Geosciences, vol:9, issue:2, 2023, pages:409-425, ISSN (print):2471-2132, doi:10.3934/geosci.2023022, Ref, IF (1.3 - ) 2023
4 Борис Попиванов, Петър-Емил Митев (1936-2023), Социологически проблеми, vol:55, issue:2, 2023, pages:607-612, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131 2023
5 Boris Popivanov, Facing a ‘civilisational choice’: Images of Europe by the populist radical right in the 2019 European elections , Australian and New Zealand Journal of European Studies, vol:13, issue:3, 2020, pages:70-80, ISSN (print):1837-2147 , ISSN (online):1836-1803, Ref 2020
6 Петър-Емил Митев, Борис Попиванов, Генерала или зрелостта: Към 200-годишнината от рождението на Фридрих Енгелс, Ново време, vol:XCV, issue:11-12, 2020, pages:35-59, ISSN (print):0323-9055 2020
7 Борис Попиванов, Европейската радикална десница в първия етап от коронакризата: позиции, поведение и потенциал, Политически изследвания, брой:1-2, 2020, стр.:56-75, ISSN (print):0861-4830, Ref 2020
8 Борис Попиванов, Консервативната вълна: алтернатива, но на какво?, Ново време, том:XCV, брой:1-2, 2020, стр.:129-146, ISSN (print):0323-9055 2020
9 Siyka Kovacheva, Boris Popivanov, Marin Burcea, (Self-)Reflecting on International Recruitment: Views on the Role of Recruiting Agencies in Bulgaria and Romania, Social Inclusion, vol:7, issue:4, 2019, pages:330-340, ISSN (print):2183–2803, doi:10.17645/si.v7i4.2287, Ref, Web of Science, International 2019
10 Boris Popivanov, Siyka Kovacheva, Patterns of Social Integration Strategies: Mobilising ‘Strong’ and ‘Weak’ Ties of the New European Migrants, Social Inclusion, vol:7, issue:4, 2019, pages:309-319, ISSN (print):2183–2803, doi:10.17645/si.v7i4.2286, Ref, Web of Science 2019
11 Борис Попиванов, Иван Селени и неговата социология на преходите , Социологически проблеми, том:51, брой:2, 2019, стр.:872-876, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131 2019
12 Siyka Kovacheva, Stanimir Kabaivanov, Boris Popivanov, Participación política y desigualdades entre la juventud árabe Mediterránea , Revista CIDOB d'Afers Internacionals, брой:118, 2018, стр.:127-151, ISSN (print):1133-6595, ISSN (online):2013-035X, doi:doi.org/10.24241/rca, Ref 2018
13 Васил Видински, Димитър Божков, Огнян Касабов, Хараламби Паницидис, Борис Попиванов, Петър Горанов, Тезиси за Маркс, „Ново време“ , том:XCIII, брой:5-6, 2018, стр.:93-114, ISSN (print):0323-9055 2018
14 Борис Попиванов, Първан Симеонов, Българинът, държавата, собствеността през погледа на Иван Хаджийски, Ново време, том:XCII, брой:5-6, 2017, стр.:95-106, ISSN (print):0323-9055 2017
15 Борис Попиванов, Лъжата: значението на гледните точки. Разсъждения върху Бернард Мунтян, идеологическата лъжа и националсоциализма като случай., Социологически проблеми, том:49, брой:3-4, 2017, стр.:63-79, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131 2017
16 Boris Popivanov, Between the Past and the West: Bulgarian Post-Communist Left in Search of Legitimacy, History of Communism in Europe, том:7, 2016, стр.:177-198, ISSN (print):2069-3192, ISSN (online):2069-3206, Ref 2016
17 Борис Попиванов, Президентски избори и национален референдум в България 2016: точка на политическо пречупване, Ново време, том:XCI, брой:5-6, 2016, стр.:31-46, ISSN (print):0323-9055 2016
18 Boris Popivanov, Democracy Disrupted: The Global Politics of Protest [book review], Insight Turkey, том:17, брой:3, 2015, стр.:239-0, ISSN (print):1302-177X, Ref 2015
19 Boris Popivanov, Facing Individualism: The First Post-Transitional Generation of Bulgarian Youth [book review], Slovak Journal of Political Sciences, том:15, брой:1, 2015, стр.:82-85, ISSN (online):1335-9096 2015
20 Борис Попиванов, Актуализацията на Маркс. Карл Маркс в огледалото на "Вопросы философии" 1948-2007., Литературен клуб, 2011, стр.:1-31 2011
21 Васил Пенев, Борис Попиванов, Понятието за политическа идеология – от история към съвременност, Политически изследвания, брой:1-2, 2011, стр.:3-46 2011
22 Борис Попиванов, Европа след Лисабон: За потребността от теория на европейското политическо участие, Ново време, брой:9, 2010 2010
23 Борис Попиванов, Тенденции в ценностните нагласи на българите-мюсюлмани: европейски и национални политически ракурси, Балкани 21, брой:7, 2010, стр.:1-20 2010
24 Boris Popivanov, Citizenship and Civic Activity in Contemporary Bulgaria: (Non-) European Dimensions, Sociologija. Mintis ir veiksmas, том:23, брой:3, 2008, стр.:47-57 2008
25 Борис Попиванов, Гражданското общество като фактор в перспективата на българските партии след демократичния преход, Ново време, том:83, брой:10, 2008, стр.:75-91, ISSN (print):0323-9055 2008
26 Борис Попиванов, Гражданският статус: от републиканския идеал към активното гражданство, Понеделник, том:10, брой:9-10, 2007, стр.:24-38, ISSN (print):0861-6620 2007
27 Boris Popivanov, Politique et intelligentsia, Divinatio, брой:23, 2006, стр.:171-179, ISSN (print):1310-9456, Ref 2006
28 Борис Попиванов, Външнополитическият консенсус в българския парламент, Наука, том:15, брой:2, 2005, стр.:61-66, ISSN (print):0861-3362 2005
29 Борис Попиванов, Огнян Касабов, Марксовото предизвикателство към гражданското общество, Ново време, том:80, брой:11, 2005, стр.:25-36, ISSN (print):0323-9055 2005
30 Огнян Касабов, Борис Попиванов, Модерното гражданско общество в Хегелова перспектива, Философски алтернативи, том:14, брой:6, 2005, стр.:72-83, ISSN (print):0861-7899, Ref 2005
31 Борис Попиванов, Християнство, социализъм и отвъд: критика на религията у Маркс и Енгелс, Понеделник, том:8, брой:11-12, 2005, стр.:107-118, ISSN (print):0861-6620 2005
32 Ангел Игов, Борис Попиванов, "Ти, Партийо, си майка на живота": Българската литература в условията на тоталитарна власт", Литернет, брой:8 (57), 2004, ISSN (online):1312-2282, Ref 2004
33 Борис Попиванов, БЗНС и българската политическа традиция, Ново време, том:79, брой:4, 2004, стр.:23-34, ISSN (print):0323-9055 2004
34 Борис Попиванов, Жулиета Авджиева, Политическите партии в променящите се измерения на държавността, Наука, том:13, брой:4, 2003, стр.:67-74, ISSN (print):0861-3362 2003
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Борис Попиванов, COVID-19 в българския парламент: пандемичната извънредност в дневния ред на политическите сили, Кризата с COVID-19 и бъдещето на либералната демокрация, editor/s:Даниел Вълчев, Симеон Гройсман, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2023, pages:36-57, ISBN:978-954-07-5727-8 2023
2 Борис Попиванов, "Социални алтернативи" на лявото: Обществото във възгледите на радикалнодесните организации в България преди 1944 г., Социализъм: презареждане, редактор/и:Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова, издателство:dВЕРСИЯ, 2021, стр.:201-234, ISBN:978-954-2979-75-3 2021
3 Борис Попиванов, Младите хора във визията и програмните послания на българската посткомунистическа левица, Да отместваш бариери: Дисциплини, епохи, поколения, редактор/и:Светла Колева, Пепка Бояджиева, Петя Кабакчиева, Румяна Коларова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:319-338, ISBN:978-954-07-5181-8 2021
4 Valérie Becquet, Siyka Kovacheva, Boris Popivanov, Torbjörn Forkby, Discourses of youth participation in Europe, Young People and the Struggle for Participation: Contested Practices, Power and Pedagogies in Public Spaces, editor/s:Andreas Walther, Janet Batsleer, Patricia Loncle, Axel Pohl , Publisher:Routledge, 2020, pages:34-48, ISBN:978-1-138-36242-0, International 2020
5 Zulmir Bečević, Berrin Osmanoglu, Boris Popivanov, Harriet Rowley, Examining styles of youth participation in institutionalised settings as accumulation of capital forms, Young People and the Struggle for Participation: Contested Practices, Power and Pedagogies in Public Spaces, editor/s:Andreas Walther, Janet Batsleer, Patricia Loncle, Axel Pohl , Publisher:Routledge, 2020, pages:113-129, ISBN:978-1-138-36242-0, International 2020
6 Борис Попиванов, Класическата десница в Европа - между лидерска амбиция и вътрешни разногласия, Европейските течения - оттук накъде?, редактор/и:Невена Алексиева, издателство:Булгарресурс, 2020, стр.:29-38, ISBN:978-954-8885-42-3 2020
7 Борис Попиванов, Млади срещу възрастни? Политическият език като инструмент за разделение в съвременната българска демокрация, Политическият език на разделението в България, editor/s:Стоянка Балова, Publisher:Институт за социална интеграция и Фондация "Фридрих Еберт", 2020, pages:9-28, ISBN:978-954-2979-73-9 2020
8 Борис Попиванов, "Нацисткият" Маркс. Поглед върху образа на Маркс и марксизма при националсоциализма., Маркс след марксизмите, редактор/и:Хараламби Паницидис, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:58-87, ISBN:978-954-07-4750-7 2019
9 Siyka Kovacheva, Stanimir Kabaivanov, Boris Popivanov, “Getting out from the shell of fear”?: Forms of youth political engagement and the impact of social inequalities in the MENA countries, Youth at the Margins: Perspectives on Arab Mediterranean Youth, редактор/и:Elena Sánchez-Montijano, José Sánchez García, издателство:Routledge, 2019, стр.:125-143, ISBN:978-1-85743-966-3 2019
10 Борис Попиванов, Идеологическите дилеми пред БСП. Означава ли нещо левият консерватизъм?, Бъдещето на социалната демокрация. Европейски и национални перспективи, Publisher:Фондация "Фридрих Еберт", 2019, pages:20-26, ISBN:978-954-2979-55-5 2019
11 Борис Попиванов, Идеологическите спорове в българското общество: от днес към утре, България 2019 - Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи, редактор/и:Стефан Георгиев, издателство:Институт за социална интеграция и Фондация "Фридрих Еберт", 2019, стр.:5-27, ISBN:978-954-2979-47-0 2019
12 Борис Попиванов, Втората битка за миналото. Споровете за комунизма в първата година на българското 44-о Народно събрание (2017-2018), "България в Европа: изоставане или догонване. Стратегии за догонващо развитие", редактор/и:Александър Томов, издателство:Институт за ново икономическо мислене, 2018, стр.:200-224, ISBN:978-954-8885-31-7 2018
13 Борис Попиванов, Прагматизъм или "прагматизъм": Старият идеологически контекст на новата надидеологическа претенция в Европа и света, Накъде сме тръгнали?, редактор/и:Елена Калфова, Симеон Петров, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:148-157, ISBN:978-954-07-4533-6 2018
14 Siyka Kovacheva, Boris Popivanov, Stanimir Kabaivanov, Youth Policy in Arab Mediterranean Countries in Comparative Perspective, Young People and Social Change in South and East Mediterranean Countries, editor/s:Siyka Kovacheva, Publisher:Plovdiv University Press, 2017, pages:104-131, ISBN:978-619-202-277-8 2017
15 Хараламби Паницидис, Огнян Касабов, Борис Попиванов, Гражданско общество. Подходи към историята на едно проблемно поле, Идеи за гражданско общество, редактор/и:Х. Паницидис, О. Касабов, Б. Попиванов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:9-52, ISBN: 978-954-07-4160-4, PhD 2016
16 Васил Пенев, Борис Попиванов, Дебати за лявото и дясното. Валидността на идеологическата ос., Политика и демокрация. 30 години българска политология., редактор/и:Александър Томов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:44-76, ISBN:978-954-07-4196-3 2016
17 Борис Попиванов, Новите леви групи в България: послания и пътища, Левицата: Истории, Реалности, Перспективи, редактор/и:Максим Мизов, издателство:НПИ "Димитър Благоев", 2015, стр.:158-179, ISBN:978-619-160-513-2 2015
18 Борис Попиванов, „Умерените“ конкуренти на ПЕС в изборите за Европейски парламент 2014, Социалната алтернатива за Европа, редактор/и:Добрин Канев, издателство:Фондация "Фридрих Еберт" и Фондация "Солидарно общество", 2014, стр.:120-136, ISBN:978-954-2979-13-5 2014
19 Васил Пенев, Борис Попиванов, Политическата идеология: по хлъзгавия път на дефинициите, Социални идеи, движения и политики, редактор/и:Бойко Великов и др., издателство:НПИ "Димитър Благоев", 2014, стр.:9-43, ISBN:978-954-2982-06-7 2014
20 Vassil Penev, Boris Popivanov, Orthodoxy and Ideology in Modern Bulgaria: The Impact of the Bulgarian Orthodox Church on Politics and Society, Дијалог култура и партнерство цивилизацијa на Балкану, редактор/и:Љубиша Митровић, Данијела Гавриловић, Мирјана Кристовић, издателство:Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2013, стр.:317-331, ISBN:978-86-7379-308-5 2013
21 Борис Попиванов, Женското електорално участие в България в началото на ХХІ век, Равнопоставеност на половете в политиката. Българският опит, редактор/и:Максим Мизов, Лиляна Канева, издателство:Фондация "Фридрих Еберт" и Фондация "Солидарно общество", 2013, стр.:86-96, ISBN:978-619-160-236-0 2013
22 Борис Попиванов, Маркс извън властта: Ролята на Карл Маркс в експертните и научните дискусии през българския преход, „Изследвания по история на социализма в България”, т.4 „Преходът – ІІ” , редактор/и:Лиляна Канева, Максим Мизов, Евгений Кандиларов, издателство:ЦИПИ, 2013, стр.:189-210, ISBN:978-954-2982-03-6 2013
23 Мария Пиргова, Борис Попиванов, Парламентът като субект на съвременната българска външна политика. Конституционна и институционална рамка., Десетилетия на преход и промени. Проблеми на външната политика и сигурността, редактор/и:Георги Генов, Андрей Георгиев, издателство:УНСС, 2013, стр.:91-105, ISBN:978-954-644-569-8 2013
24 Vassil Penev, Boris Popivanov, The end of the "end of ideology" paradigm revisited, Образовање и савремени универзитет, том III, редактор/и:Бојана Димитријевић, издателство:Универзитет у Нишу, 2012, стр.:609-618, ISBN:978-86-7379-266-8 2012
25 Vassil Penev, Boris Popivanov, Traditional and Modern in the Ideological Development and the Social Perception of the Bulgarian Left, Традициjа, Модернизациjа, Идентитети, редактор/и:Љубинко Милосављевић, Бранислав Стевановић и Гордана Стоjић, издателство:Универзитет у Нишу, 2012, стр.:533-547, ISBN: 978-86-7379-244-6 2012
26 Васил Пенев, Борис Попиванов, Национални и европейски ценностни аспекти в еволюцията на съвременната българска левица, Българските национални ценности. Статика и динамика в евроинтеграционния процес, редактор/и:Кирил Кертиков, издателство:ИИОЗ-БАН, 2012, стр.:115-122 2012
27 Борис Попиванов, Символната промяна в България и съдбата на Мавзолея на Георги Димитров, Георги Димитров в обществената и научната памет, редактор/и:Максим Мизов, издателство:Авангард Прима, 2012, стр.:164-181, ISBN: 978-619-160-063-2 2012
28 Борис Попиванов, Българското гражданство в конституционния модел от 1991: постижения и възможности, „Изследвания по история на социализма в България”, т.3 „Преходът”, редактор/и:Лиляна Канева, Максим Мизов, Евгений Кандиларов, издателство:Фондация "Фридрих Еберт", 2011, стр.:146-174, ISBN:978-954-2982-01-2 2011
29 Борис Попиванов, Европейският гражданин между глобализацията и държавата: възможности и ограничения, Българската политология пред предизвикателствата на времето, редактор/и:Милен Любенов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2010, стр.:208-227 2010
30 Boris Popivanov, Towards a Multi-Level Political Participation: Importance and Opportunities of EU Citizenship, New Actors in a New Environment: Accession to the European Union, Civil Society and Multi-Level Governance, редактор/и:Katia Hristova-Valtcheva , издателство:BECSA, 2009, стр.:212-222 2009
31 Ангел Игов, Борис Попиванов, "Ти, партийо, си майка на живота": Българската литература в условията на тоталитарна власт, Култура и критика. Част IV, редактор/и:Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов, издателство:Литернет, 2004, ISBN:954-304-173-3, Ref 2004
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Борис Попиванов, Леви ли са земеделците? Идеологическите възгледи на Райко Даскалов в контекста на разломната 1923 година., "Месец на кръв! На подем и погром!" 100 години от Септемврийското въстание. Юбилеен сборник., editor/s:Огнян Касабов, Publisher:Колектив за обществени интервенции, 2023, pages:155-234, ISBN:978-619-7219-36-4 2023
2 Борис Попиванов, Пост-истина, лъжа, пост-лъжа: Бернард Мунтян в глобален теоретичен контекст., Бернард Мунтян. Накъде отиваш, Homo Sapiens? Към бъдещ свят на пост-лъжата и мъдростта или..., редактор/и:Петър-Емил Митев, Борис Попиванов, издателство:Захарий Стоянов, 2020, стр.:533-558, ISBN:978-954-09-1425-1 2020
Съставителска дейност
Петър-Емил Митев, Борис Попиванов, Бернард Мунтян. Накъде отиваш, Homo Sapiens? Към бъдещ свят на пост-лъжата или..., ISBN:978-954-09-1425-1, Захарий Стоянов, София 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Boris Popivanov, Claims of Authenticity in Modernization: Bulgarian Ideological Debates on ‘National’ and ‘Foreign’ 2024
2 Секционен доклад, Борис Попиванов, Върху понятието земеделска левица в разломната 1923 г. 2023
3 Секционен доклад, Boris Popivanov, Siyka Kovacheva, Revisiting European migration industries amid the Covid19 pandemic: Changes in the recruiting practices of Bulgarian agencies 2022
4 Секционен доклад, Boris Popivanov, East-West Encounters in Early Bulgarian Socialism 2022
5 Секционен доклад, Борис Попиванов, Ковид-19 в българския парламент: Политическият дебат за пандемията в България през 2020 г. 2022
6 Секционен доклад, Boris Popivanov, Antifascism as Unity: Reassessing Georgi Dimitrov's Legacy in Marxist-Leninist Thought 2021
7 Секционен доклад, Boris Popivanov, The ‘Land ohne Antisemitismus’ Myth in the Bulgarian History Textbooks 2021
8 Секционен доклад, Boris Popivanov, Putting the Blame Back on Brussels: Self-Defense Strategies of the Radical Right in the 2019. European Elections 2021
9 Секционен доклад, Boris Popivanov, Images of Europe on the Populist Right: (Dis-)Continuities with the Past 2019
10 Секционен доклад, Boris Popivanov, Dismantling the Hegemonic Anti-Fascist Discourse: The Bulgarian Experience since 1989 in a Regional Context 2019
11 Секционен доклад, Siyka Kovacheva, Boris Popivanov, Migrant motivations and migrants trajectories across sending and receiving countries in the European space 2018
12 Секционен доклад, Хараламби Паницидис, Васил Видински, Огнян Касабов, Борис Попиванов, Петър Горанов, Димитър Божков, Тезиси за Маркс 2018
13 Секционен доклад, Siyka Kovacheva, Boris Popivanov, Patterns of social integration strategies: mobilising "strong" and "weak" ties of the new European migrants 2018
14 Секционен доклад, Борис Попиванов, Локомотиви на историята? 2017
15 Секционен доклад, Siyka Kovacheva, Boris Popivanov, The lived experiences of Bulgarian migrants - transforming contexts, changing subjectivities 2017
16 Секционен доклад, Boris Popivanov, Emerging incentives for youth participation in Bulgaria 2017
17 Секционен доклад, Boris Popivanov, Discourse Analysis on the European Youth Policy 2015
18 Секционен доклад, Boris Popivanov, From Strengthening to Crisis: The Post-Communist Left in Bulgaria 2014
19 Секционен доклад, Boris Popivanov, Changing Images of the Left in Bulgaria: An Old-and-New Divide? 2014
20 Секционен доклад, Boris Popivanov, Bulgaria's Protest Year 2013 2014
21 Секционен доклад, Petar-Emil Mitev, Boris Popivanov, THE NEW GEOPOLITICAL FUNCTIONS OF EDUCATION: NEW CHANCES AND PROBLEMS ON THE BALKANS 2014
22 Секционен доклад, Борис Попиванов, Социалната солидарност в условията на граждански протести (2013) 2013
23 Секционен доклад, Vassil Penev, Boris Popivanov, Orthodoxy and Ideology in Modern Bulgaria: The Impact of the Bulgarian Orthodox Church on Politics and Society 2013
24 Секционен доклад, Boris Popivanov, The Ethnic Traps of Post-Socialist Citizenship in Bulgaria 2013
25 Секционен доклад, Boris Popivanov, Does Ideology Matter in the Current Bulgarian Party System? 2012
26 Секционен доклад, Борис Попиванов, Символната промяна в България и съдбата на Мавзолея на Георги Димитров 2012
27 Секционен доклад, Vassil Penev, Boris Popivanov, Traditional and Modern in the Ideological Development and the Social Perception of the Bulgarian Left 2012
28 Секционен доклад, Борис Попиванов, Национални и европейски ценностни аспекти в еволюцията на съвременната българска левица 2012
29 Секционен доклад, Борис Попиванов, Европейско гражданство и правова държава 2011
30 Секционен доклад, Vassil Penev, Boris Popivanov, The end of the “end of ideologies” paradigm 2011
31 Секционен доклад, Борис Попиванов, Европа след Лисабон: За потребността от теория на европейското политическо участие 2010
32 Секционен доклад, Boris Popivanov, Towards a Multi-Level Political Participation on the European Scene: Importance and Opportunities of EU Citizenship 2009
33 Секционен доклад, Boris Popivanov, Bulgaria's Youth Policies: Problems and Practices 2009
34 Секционен доклад, Борис Попиванов, Българско гражданство и национална идентичност: значението на 1989 2009
35 Секционен доклад, Boris Popivanov, Citizenship and Civil Society: Theoretical Problems of Contemporary Political Participation in Bulgaria 2008
36 Секционен доклад, Борис Попиванов, Актуализацията на Маркс. Карл Маркс в огледалото на Вопросы философии 1948-2007 2008
37 Секционен доклад, Boris Popivanov, Transition to Democratic Citizenship in Bulgaria: Impact on Social Change and Civic Activism 2008
38 Секционен доклад, Борис Попиванов, Политология по Маркс: Институционалните прозрения в "18 брюмер на Луи Бонапарт" 2008
39 Секционен доклад, Boris Popivanov, Toward the Idea of Political Participation of Bulgarian Peasants: Alexander Stamboliyski’s Views and their Contemporary Projection 2008
40 Секционен доклад, Борис Попиванов, Български гледни точки за унгарската 1956: историко-политически ракурси 2007
41 Секционен доклад, Boris Popivanov, (Non-)European Dimensions of Civic Activity in Bulgaria since EU Accession 2007
42 Секционен доклад, Борис Попиванов, Трећи европски пут: Перспективе грађанске интеграциjе на Балкану 2007
43 Секционен доклад, Борис Попиванов, The EU Image in Bulgarian Mass Media and the Perspectives of Civil Society Formation 2006
44 Секционен доклад, Boris Popivanov, The Impact of 1956 Hungarian Revolution on Bulgarian Politics and Society 2006
45 Секционен доклад, Boris Popivanov, Developing an E-Learning Toolkit on Active Citizenship 2006
Участие в редколегия
1 Boris Popivanov, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Участие в редколегия 2016
2 Борис Попиванов, Балканске Синтезе, Участие в редколегия 2014
3 Boris Popivanov, POLITIKON, Участие в редколегия 2009