Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Силвия Йотова
Научен проект
1 силвия йотова, SimAULA- Tomorrow's Teachers Training , Член, Lifelong Learning: Comenius, ICT and Languages, Номер на договора:511472-LLP-1-2010-1-ES-KA3-KA3M 2010
2 силвия йотова, SimAULA- Tomorrow's Teachers Training , Член, Lifelong Learning: Comenius, ICT and Languages, Номер на договора:511472-LLP-1-2010-1-ES-KA3-KA3M 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, силвия йотова, Типографска критика към методиките за оценяване на учебници. 2012
2 Секционен доклад, силвия йотова, Организационни проблеми на педагогическите практики. 2012