Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Ива Гашарова
Статия в научно списание
1 Ива Гашарова, Мария Радкова, Жанет Гергелчева, Гергана Лазарова, Теменуга Донова, Клиничен случай на хемохроматоза с изява на остра левостранна застойна сърдечна недостатъчност и полиорганно засягане , Годишник на Софийския Университет, брой:2, 2017 2017
2 Гацов П, Гашарова И, Гегова А, Стамболийски Г, Георгиев Г, Спасов Л, Изключително рядък случай на папиларна ендотелна хиперплазия (ПЕХ, «Псевдоангиосарком на Масон») на дясната камера. , Българска кардиология, том:XIX, брой:1, 2013, стр.:46-50 2013
3 Боян Лозанов, Ж. Гергелчева, Г. Лазарова, Д. Димов, И. Гашарова, Случай на тиреотоксична кардиомиопатия с електрокардиографски промени наподобяващи остър коронарен синдром, Българска ендокринология, брой:4, 2010 2010
Статия в поредица
1 Ива Гашарова, Важни минерали за сърцето, Вестник “Клуб 100”, брой:Година 7, брой 20/320/ 13.05-19.05.2020, 2020 2020
2 Ива Гашарова, Ползата от приема на калий и магнезий за здравето на сърцето, Вестник Трета възраст, брой:брой 19/13.05.-19.05.2020, 2020 2020
3 Ива Гашарова, Сърдечно-съдов риск - какво можем да направим, за да го намалим? , Вестник Трета възраст, issue:брой 39/30.09.-06.10.2020, 2020 2020
4 И. Гашарова, Клиничен случай на пациент с Артериална хипертония и сърдечна недостатъчност, Актуално по темата към Българска кардиология, брой:1, 2013 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 И. Гашарова, П. Гацов, С. Кържина, Г. Лазарова, Клиничен случай на пациентка със системен лупус еритематозус и Такоцубо кардиомиопатия., Българска кардиология, 2014 2014
2 П. Гацов, М. Радкова, Г. Стамболийски, Ж. Гергелчева, И. Гашарова, Г. Лазарова, Ренална симпатикова денервация при пациенти с високостепенна и резистентна артериална хипертония – ранни и отдалечени резултати., Българска кардиология, 2014 2014
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Ива Гашарова, Сърдечно-съдови усложнения при психично болни пациенти. 2023
2 Секционен доклад, Ива Гашарова, “Ранно разпознаване на сърдечно-съдови проблеми при психофармакотерапия” 2023
3 Секционен доклад, Ива Гашарова, Комплексно лечение на пациенти със Сърдечна недостатъчност 2022
4 Пленарен доклад, Ива Гашарова, Психокардиология 2022
5 Секционен доклад, Ива Гашарова, Клиничен случай 2021
6 Секционен доклад, Ива Гашарова, Подготовка и изнасяне на авторски клиничен случай 2021
7 Пленарен доклад, Ива Гашарова, Сърдечно съдови заболявания и когниция 2021
8 Присъствие, Iva Gasharova , Virtual edition 2021
9 Присъствие, Iva Gasharova , Interventional cardiology 2021
10 Присъствие, Iva Gasharova , Echocardiography 2021
11 Секционен доклад, Ива Гашарова, " Сърдечна недостатъчност с какви нови терапевтични възможности разполагаме" 2021
12 Присъствие, Ива Гашарова, Cardio academy 2020
13 Присъствие, Iva Gasharova, “Focus on Structural Heart Complications” 2020
14 Секционен доклад, Ива Гашарова, предизвикателствата от клиничната практика и Антикоагулантна терапия 2020
15 Присъствие, Ива Гашарова, Коронарна физиология 2020
16 Пленарен доклад, Ива Гашарова, Болката 2020
17 Секционен доклад, Ива Гашарова, Advisory board - Prescription habits and main decision drivers for NOACs in s“ 2020
18 Присъствие, Ива Гашарова, Thrombosis management 2019
19 Присъствие, Dr Iva Gasharova, Anticoagulation and antiaggregation therapy 2019
20 Пленарен доклад, Iva Gasharova, Iatrogenic coronary artery dissection extending into the ascending aorta 2019
21 Постер, Ива Гашарова, МОДИФИЦИРАНА ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ПЕРИФЕРНА АРТЕРИЯ. Г. Стамболийски И. Гашарова 2018
22 Секционен доклад, Ива Гашарова, Клапни болести и тип коронарен кръвоток 2016
23 Постер, Ива Гашарова, Клиничен случай на пациентка със системен лупус еритематодес и Такоцубо кардиомиопатия И. Гашарова, П. Гацов, С. Кържина, Г. Лазарова 2014
24 Постер, Ива Гашарова, Ренална симпатикусова денервация при пациенти с високостепенна и резистентна артериална хипертония – ранни и отдалечени резултати П. Гацов, М. Радкова , Г. Стамболийски, Ж.Гергелчева И. Гашарова, Г. Лазарова 2014
25 Постер, Ива Гашарова, НАШЕ ПРОУЧВАНЕ НА ДОМИНАНТНОСТТА НА КОРОНАРНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ ПРИ СЪРДЕЧНИ КЛАПНИ ПОРОЦИ Ж. Гергелчева, И. Гашарова, П. Гацов 2013
26 Постер, Ива Гашарова, СЛУЧАЙ НА ПАПИЛАРНА ЕНДОТЕЛНА ХИПЕРПЛАЗИЯ (ТУМОР НА МАСОН) НА ДЯСНАТА КАМЕРА 2012
27 Постер, Ива Гашарова, ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛИ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НАТРИЕВ НИТРОПРУСИД ВЪРХУ КОРОНАРНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ FFR ПРИ БОЛНИ С РАЗЛИЧНИ ПО СТЕПЕН КОРОНАРНИ СТЕНОЗИ. П. Гацов, И. Гашарова, Г. Стамболийски, Ж.Гергелчева, Т. Давидовски, О.Ибишев, 2010