Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Ива Гашарова
Статия в научно списание
1 Ива Гашарова, Мария Радкова, Жанет Гергелчева, Гергана Лазарова, Теменуга Донова, Клиничен случай на хемохроматоза с изява на остра левостранна застойна сърдечна недостатъчност и полиорганно засягане , Годишник на Софийския Университет, брой:2, 2017 2017
2 Гацов П, Гашарова И, Гегова А, Стамболийски Г, Георгиев Г, Спасов Л, Изключително рядък случай на папиларна ендотелна хиперплазия (ПЕХ, «Псевдоангиосарком на Масон») на дясната камера. , Българска кардиология, том:XIX, брой:1, 2013, стр.:46-50 2013
3 Боян Лозанов, Ж. Гергелчева, Г. Лазарова, Д. Димов, И. Гашарова, Случай на тиреотоксична кардиомиопатия с електрокардиографски промени наподобяващи остър коронарен синдром, Българска ендокринология, брой:4, 2010 2010
Статия в поредица
1 Ива Гашарова, Важни минерали за сърцето, Вестник “Клуб 100”, брой:Година 7, брой 20/320/ 13.05-19.05.2020, 2020 2020
2 Ива Гашарова, Ползата от приема на калий и магнезий за здравето на сърцето, Вестник Трета възраст, брой:брой 19/13.05.-19.05.2020, 2020 2020
3 Ива Гашарова, Сърдечно-съдов риск - какво можем да направим, за да го намалим? , Вестник Трета възраст, issue:брой 39/30.09.-06.10.2020, 2020 2020
4 И. Гашарова, Клиничен случай на пациент с Артериална хипертония и сърдечна недостатъчност, Актуално по темата към Българска кардиология, брой:1, 2013 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 И. Гашарова, П. Гацов, С. Кържина, Г. Лазарова, Клиничен случай на пациентка със системен лупус еритематозус и Такоцубо кардиомиопатия., Българска кардиология, 2014 2014
2 П. Гацов, М. Радкова, Г. Стамболийски, Ж. Гергелчева, И. Гашарова, Г. Лазарова, Ренална симпатикова денервация при пациенти с високостепенна и резистентна артериална хипертония – ранни и отдалечени резултати., Българска кардиология, 2014 2014
Участие в конференция
1 Присъствие, Iva Gasharova , Virtual edition 2021
2 Присъствие, Iva Gasharova , Interventional cardiology 2021
3 Присъствие, Iva Gasharova , Echocardiography 2021
4 Присъствие, Iva Gasharova, “Focus on Structural Heart Complications” 2020
5 Секционен доклад, Ива Гашарова, предизвикателствата от клиничната практика и Антикоагулантна терапия 2020
6 Присъствие, Ива Гашарова, Коронарна физиология 2020
7 Пленарен доклад, Ива Гашарова, Болката 2020
8 Секционен доклад, Ива Гашарова, Advisory board - Prescription habits and main decision drivers for NOACs in s“ 2020
9 Присъствие, Ива Гашарова, Cardio academy 2020
10 Секционен доклад, Ива Гашарова, Iatrogenic coronary artery dissection extending into the ascending aorta 2019
11 Присъствие, Ива Гашарова, Thrombosis management 2019
12 Присъствие, Dr Iva Gasharova, Anticoagulation and antiaggregation therapy 2019
13 Постер, Ива Гашарова, МОДИФИЦИРАНА ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ПЕРИФЕРНА АРТЕРИЯ. Г. Стамболийски И. Гашарова 2018
14 Секционен доклад, Ива Гашарова, Клапни болести и тип коронарен кръвоток 2016
15 Постер, Ива Гашарова, Клиничен случай на пациентка със системен лупус еритематодес и Такоцубо кардиомиопатия И. Гашарова, П. Гацов, С. Кържина, Г. Лазарова 2014
16 Постер, Ива Гашарова, Ренална симпатикусова денервация при пациенти с високостепенна и резистентна артериална хипертония – ранни и отдалечени резултати П. Гацов, М. Радкова , Г. Стамболийски, Ж.Гергелчева И. Гашарова, Г. Лазарова 2014
17 Постер, Ива Гашарова, НАШЕ ПРОУЧВАНЕ НА ДОМИНАНТНОСТТА НА КОРОНАРНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ ПРИ СЪРДЕЧНИ КЛАПНИ ПОРОЦИ Ж. Гергелчева, И. Гашарова, П. Гацов 2013
18 Постер, Ива Гашарова, СЛУЧАЙ НА ПАПИЛАРНА ЕНДОТЕЛНА ХИПЕРПЛАЗИЯ (ТУМОР НА МАСОН) НА ДЯСНАТА КАМЕРА 2012
19 Постер, Ива Гашарова, ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛИ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НАТРИЕВ НИТРОПРУСИД ВЪРХУ КОРОНАРНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ FFR ПРИ БОЛНИ С РАЗЛИЧНИ ПО СТЕПЕН КОРОНАРНИ СТЕНОЗИ. П. Гацов, И. Гашарова, Г. Стамболийски, Ж.Гергелчева, Т. Давидовски, О.Ибишев, 2010