Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Ина Христова
Дисертация д-р
Ина Христова, Прозата на Мирослав Кърлежа – прочит през интертекстуалността, СУ "Св.Климент Охридски", Ръководител:проф.Боян Ничев 1998
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Ина Христова, Критическа рецепция на литературата на Босна и Херцеговина в България (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
2 Ина Христова и кол., Критическа рецепция на словенската литература в България (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
3 Ина Христова и кол., Критическа рецепция на сръбската литература в България (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
4 Ина Христова и кол., Критическа рецепция на хърватската литература в България (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
5 Ина Христова, Литература на Босна и Херцеговина в превод на български език (1990 -2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
6 Ина Христова, Литература на Черна гора в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
7 Ина Христова и кол., Словенска литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
8 Ина Христова и кол., Сръбска литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
9 Ина Христова и кол., Съпоставителни изследвания на славянските литератури в България (1990-2016).Периодичен печат., 2016
10 Ина Христова и кол., Хърватска литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
11 Ина Христова и кол., Критическа рецепция на босненската литература в България (1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
12 Ина Христова, Критическа рецепция на литературата на Черна гора в България (1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
13 Ина Христова и кол., Критическа рецепция на сръбската литература в България (1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
14 Ина Христова и кол., Критическа рецепция на хърватската литература в България ( 1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
15 Ина Христова, Литература на Черна гора в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
16 Ина Христова и кол., Сръбска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
17 Ина Христова и кол., Хърватска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
18 Ина Христова, Литература на Босна и Херцеговина в превод на български език (1990 -2014). Библиография, 2014
19 Ина Христова, Литература от Черна гора в превод на български език (1990 -2014). Библиография, 2014
20 Ина Христова, Сръбска литература в превод на български език (1990-2014).Библиография., 2014
21 Ина Христова, Хърватска литература в превод на български език (1990-2014). Библиография, 2014
22 Ина Христова, Авторско право - В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник, 2013
23 Ина Илиева Христова, Електронна литература - В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник , 2013
24 Ина Илиева Христова, Публика - В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник. , 2013
25 Ина Христова, Светът на "панонското блато", Читалище, 4, с.24-25 1992
Монография
1 Ина Христова, Сръбската литература през втората половина на XIX век. Тематични и жанрови доминанти. (хабилитационен труд), Рецензирано 2007
2 Ина Христова, Мирослав Кърлежа, ISBN:954-07-2035-4 : , УИ "Св.Климент Охридски", София 2005
Научен проект
1 Ина Христова, Международна конференция Петнадесети славистични четения на тема "Полемики и избори", Член, , Номер на договора:80-10-81/10.05.2022 2022
2 Ина Христова, Rod u hrvatskom i bugarskom jeziku, književnosti i kulturi, Член, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2019
3 Ина Христова, Превод и рецепция: славянските литератури в България и българската литература в съответните страни (2016-2019), СУ, НИД, № 80-10-184 / 16.04.2019 г. , Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2019
4 Ина Христова, Южнославянският ХІХ век: полемики и контексти. Електронни ресурси за южнославянските езици и литератури, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-149/21.04.2017 2017
5 Ина Христова, Рецепция на славянските литератури в България и на българската литература в съответните страни., Член, СУ, Номер на договора:148/2016 2016
6 Ина Христова, Рецепция на славянските литратури в България и на българската литература в съответните страни. Втори етап, Ръководител, СУ, Номер на договора:205/2015 2015
7 Ина Христова, Рецепция на славянските литратури в България и на българската литература в съответните страни, Ръководител, СУ "Кл. Охридски", Номер на договора:100/08.05.2014 2014
8 Ина Христова, Литературата в медийна среда:терминологичен онлайн речник, Ръководител, СУ, Номер на договора:057/18.04.2013 2013
9 Ина Христова, Проект по НИД за частично финансиране на научен форум:Единадесети национални славистични четения на ФСФ, април 19-21,2012, Ръководител, СУ, Номер на договора:62/25.04.2012 2012
10 Ина Христова, Литературата в медийна среда:терминологичен онлайн речник, Ръководител, СУ, Номер на договора:63/15.04.2011 2011
11 Ина Христова, България и българите в хърватската книга през вековете, Ръководител, СУ "Кл.Охридски", Номер на договора:93/2010 2010
12 Ина Христова, Sinhronijsko i diahronijsko izucavanje vrsta u srpskoj knjizevnosti, Член, Ministarstvo za nauku i zastitu zivotne sredine Republike Srbije , Номер на договора:148009 2005
13 Ина Христова, Zanrovi srpske knjizevnosti - poreklo i poetika oblika, Член, Ministarstvo za nauku i zastitu zivotne sredine Republike Srbije , Номер на договора:1867 2003
Научно ръководство
1 Ина Христова, Минимализмът в съвременната сръбска и хърватска кратка проза, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Симона-Алекс Янкова Михалева 2022
2 Ина Христова, Типология на мъжките образи в прозата на Борисав Станкович, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Йелена Стойкович Стоянов 2022
3 Ина Христова, Еврейската тема в творчеството на Данило Киш и Давид Албахари , СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Ивелина Цветанова 2019
4 Ина Христова, Фантастично и реално в прозата на Горан Трибусон и Павао Павличич, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Боряна Цветкова 2019
5 Ина Христова, Образът на Другия у Йордан Йовков и Иво Андрич, СУ "Кл.Охридски" дипломна работа:Иван Димитров 2018
6 Ина Христова, Поетика на митологичното в "Приказки от стари времена" на Ивана Бърлич-Мажуранич , СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Симона-Алекс Михалева 2018
7 Ина Христова, Антологийни модели на съвременната хърватска фантастична проза, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Симона Кръчмарова 2017
8 Ина Христова, Аспекти на женското писане в литературата на постюгославската емиграция, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марта Георгиева 2016
9 Ина Христова, Хърватският роман през 80-те и 90-те години на ХХ век. Проблематика и поетика., СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Димана Лозкова Митева 2016
10 Ина Христова, Аспекти на антиутопичното в трилогията "Бяс", "Атлантида" и "1999" от Борислав Пекич , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Венета Гроздева 2015
11 Ина Христова, Памет и идентичност в романистиката на Давид Албахари ("Стръв","Пиявиците", "Гьоц и Майер"), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивелина Цветанова 2015
12 Ина Христова, Рецепцията на Н.В. Гогол в сръбски контекст от края на ХІХ и началото на ХХ век., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Боряна Цветкова 2015
13 Ина Христова, Творчеството на Янко Полич Камов в контекста на културата на авангарда, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Христо Бояджиев 2015
14 Ина Христова, Фигури на ужаса в южнославянската експресионистична поезия (Гео Милев, Милош Църнянски, Мирослав Кърлежа), СУ "Кл. Охридски" дипломна работа:Георги Христов 2013
15 Ина Христова, Балканският град и играта на идентичности. Наблюденията на интелектуалеца /"Истанбул" на Орхан Памук и "Хамамът Балкания" на Владислав Баяц/, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Таня Владимирова Петрова 2012
16 Ина Христова, Образът на югоемигранта в романа на Горан Войнович "Чефурите вън"., СУ"Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Георгиева Мрзликар 2012
17 Ина Христова, Сръбският екзистенциален роман през 60-те и 70-те години на ХХ век., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димана Митева 2011
18 Ина Христова, Тематичният кръг на паметта в романите “Завръщането на Филип Латинович” на Мирослав Кърлежа и “ Везни “ на Павел Вежинов, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Надя Калчева 2011
19 Ина Христова, Литературата на българите от Западните покрайнини, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Адрияна Христова Спасова 2010
20 Ина Христова, Библейският код в “Хазарски речник” на Милорад Павич., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа: Момчил Минков 2009
21 Ина Христова, Кризата на културната идентичност в романистиката на Давид Албахари, дипломна работа:Теодора Тодорова 2009
22 Ина Христова, По следите на междинния човек в прозата на Дубравка Угрешич , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Костова 2009
23 Ина Христова, Свободата и идентичността в романите "Povijest pornografije", Ruski rulet" и "Snijeg u Hajdelbergu" на Горан Трибусон, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Екатерина Тоскова Пъпанова 2009
24 Ина Христова, Любовта и еротиката в словенската поезия , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мариана Василева 2008
25 Ина Христова, Ars memoria в прозата на Дубравка Угрешич, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Паола Валериева Иванова 2008
26 Ина Христова, Жената в творчеството на Борисав Станкович, СУ дипломна работа:Елица Дойчева Дойчинова 2007
27 Ина Христова, Апология на разрушението в лириката на Антун Бранко Шимич, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Христина Маринова 2005
28 Ина Христова, Властта и любовта в романа "Крепостта" на Меша Селимович, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Миглена Стойнова 2005
29 Ина Христова, Жанрът на криминалния роман в съвременната хърватска литература - Павао Павличич.Загадките на съспенса, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мира Георгиева Станкова 2005
30 Ина Христова, Романът на Меша Селимович "Дервишът и смъртта" и филмът на Здравко Велимирович "Дервишът и смъртта".Фигурата на човека като разположена във времето фраза, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николина Рангелова Зайкова 2005
31 Ина Христова, Романът на Светолик Ранкович, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Оля Христова Овчарова 2005
32 Ина Христова, Лицата на времето в романите на Добрица Чосич, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лина Коритарова 2004
33 Ина Христова, Мотивът за "нечистата кръв" в едноименния роман на Борисав Станкович, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Янкова Вълева 2004
34 Ина Христова, Случаят "Гробница за Борис Давидович" и разколебаването на метаразказите, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Илиев Налбантов 2004
35 Ина Христова, Философски мотиви в творчеството на Миодраг Павлович, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветелина Дечкова Иванова 2004
Статия в научно списание
1 Ина Христова, За българската рецепция на Дубравка Угрешич, Литературен вестник, брой:37, 2021, стр.:6-7, ISSN (print):1310-9561 2021
2 Ина Христова, Българо-словенският междукултурен диалог след 1989 г.: аспекти на взаимната преводна рецепция, http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol39/iss1/, том:39, брой:1, 2020, стр.:181-194, ISSN (print):2534-918X (Print), ISSN (online):2534-9236 (Online) 2020
3 Ина Христова, Милош Църнянски, славянството и славяно-славянският диалог (рецензия за книгата: Валентина Седефчева. Славянската тема в творчеството на Милош Църнянски.), Colloquia Comparativa Litterarum, vol:6, issue:1, 2020, pages:185-189, ISSN (online):ISSN: 2367-7716. 2020
4 Ина Христова, Българска антология за полската поезия между двете световни войни, рецензия , Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie , issue:8, 2019, pages:164-166, ISSN (online):ISSN (online):2449-8297. 2019
5 Ина Христова, Южнославянското сравнително литературознание днес - посоки и контексти, Colloquia Comparativa litterarum, том:5, брой:1, 2019, стр.:108-117, ISSN (online):ISSN: 2367-7716, Ref, др.((Central and Eastern European Online Library). ) 2019
6 Ина Христова, "Литературата и фрагментаризираният свят”,рецензия , Език и литература, брой:1-2, 2015, стр.:284-288, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, Ref 2015
7 Ина Христова, Литературата и фрагментаризираният свят, рецензия, Литературата, брой:16, 2015, стр.:358-361, ISSN (print):1313-1451 2015
8 Ина Христова, Първа българо-хърватска славистична среща [First Bulgarian-Croatian Slavonic Meeting],обзор, , Чуждоезиково обучение/Foreign Language Teaching, том:XLII, брой:6, 2015, стр.:671-674, ISSN (print):0205–1834, ISSN (online): 1314–8508, Ref 2015
9 Ина И. Христова, Град у романима Иве Андрића("На Дрини ћуприја" и "Травничка хроника"). , Научни састанак слависта у Вукове дане, том:2, брой:41, 2012, стр.:527-535, ISSN (print):0351-9066, ISBN:978-86-6153-085-2 2012
10 Ина Христова, Нощните символики в поезията на Джура Якшич, Serbian studies research, том:1, брой:1, 2010, стр.:29-39, ISSN (print):2217-5210, Ref 2010
11 Ина Христова, Светостта и мъченичеството "някога" и "днес", рецензия, Homo bohemicus, брой:1, 2007, стр.:109-114, ISSN (print):1320-9252 2007
12 Ина Христова, “Нечиста крв” Борисава Станковића: жанровска и стилска обележjа , Зборник Матице Српске за књижевност и jезик, брой:3, 2003, стр.:637-648, ISSN (print):ISSN 0543-1220 2003
13 Ина Христова, Знаем ли ги ние сърбите,рецензия, Критика:тримесечно списание за литературна история, теория, критика и културология, брой:2-4, 2000, стр.:70-73, ISSN (print):0861 - 394Х 2000
14 Ина Христова, Цикълът"Глембаеви" на Мирослав Кърлежа - "литературна хроника" или "литературна лъжа". Наблюдения върху вътрешнолитературната рецепция, Балканистичен форум, брой:3, 1995, стр.:118-128, ISSN (print):1310-3970 1995
15 Ина Христова, Емигрантският текст на Милош Църнянски., Литературна мисъл, брой:3, 1994, стр.:21-28, ISSN (print):0324-0495, ISSN (online):1314-9237 1994
Статия в поредица
1 Ина И. Христова, Европски градови из визуре Драгана Великића: "О писцима и градовима", Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, том:Есеј, есејисти и есејизација у српској књижевности Форме приповедања у српској књижевности, брой:46/2, редактор/и:Љ.Јухас Георгиевска, Б. Сувајџић,С. Петаковић, П. Петровић ..., издателство:МСЦ, Филолошки факултет у Београду, 2017, стр.:481-489, ISSN (print):0351-9066, ISBN: 978-86-6153-470-6 2017
2 Ина И. Христова, Аспекти књижевног читања града у делима Борисава Станковића и Симе Матавуља., Научни састанак слависта у Вукове дане. Књижевна традиција и српска књижевност 20. века. , vol:Књижевна традиција и српска књижевност 20. века. , issue:45/2, Publisher:Београд: Филолошки факултет, 2016, pages:277-288, ISBN:ISBN 978-86-6153-316-7 2016
3 Ина И. Христова, Његош у контексту јужнословенских књижевности (Његош, Мажуранић, Ботев). , Научни састанак слависта у Вукове дане, vol:Његош у своме времену и данас. , issue:43/2, Publisher:Београд: МСЦ, Филолошки факултет, 2014, pages:461-470, ISBN:ISBN 978-86-6153-201-6 (брош.) 2014
4 Ина Христова, Югоразпадането и литературата , Славистични изследвания, том:Сборник в чест на 90-та годишнина от рождението на акад. Емил Георгиев; 80-та годишнина от рождението на проф. Светомир Иванчев; 70-та годишнина от рождението на проф. Боян Ничев, брой:8, редактор/и:Г. Риков, Ив. Павлов , издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:320-324, ISSN (print):1010-3767 2008
5 Ина Христова, Владан Десница , Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.:190-192, ISBN:АИ "Марин Дринов" 954 -430-929-2 (т.6);Инст. за литература БАН - 954 8712-29-6 (т.6) 2004
6 Ина Христова, Иво Андрич , Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.:82-96, ISBN:АИ "Марин Дринов" 954 -430-929-2 (т.6);Инст. за литература БАН - 954 8712-29-6 (т.6) 2004
7 Ина Христова, Мирослав Кърлежа , Преводна рецепция на славянските литератури в България. , том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.:182-189, ISBN:АИ "Марин Дринов" 954 -430-929-2 (т.6);Инст. за литература БАН - 954 8712-29-6 (т.6) 2004
8 Ина Христова, Антология “Югославски морски новели” , Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.:311-315, ISBN:АИ "Марин Дринов" 954 -430-929-2 (т.6);Инст. за литература БАН - 954 8712-29-6 (т.6) 2004
9 Ина Христова, Антун Шолян , Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литаратури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.:210-211, ISBN:АИ "Марин Дринов" 954 -430-929-2 (т.6);Инст. за литература БАН - 954 8712-29-6 (т.6) 2004
10 Ина Христова, Меша Селимович , Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.:116-119, ISBN:АИ "Марин Дринов" 954 -430-929-2 (т.6);Инст. за литература БАН - 954 8712-29-6 (т.6) 2004
11 Ина Христова, Милош Църнянски , Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.:97-103, ISBN:АИ "Марин Дринов" 954 -430-929-2 (т.6);Инст. за литература БАН - 954 8712-29-6 (т.6) 2004
12 Ина Христова, Сборник “Хърватски разкази”, Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.:300-305, ISBN:АИ "Марин Дринов" 954 -430-929-2 (т.6);Инст. за литература БАН - 954 8712-29-6 (т.6) 2004
13 Ина Христова, Сборник “Сръбски разкази”, Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.:291-299, ISBN:АИ "Марин Дринов" 954 -430-929-2 (т.6);Инст. за литература БАН - 954 8712-29-6 (т.6) 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ина Христова, Хърватската литература в български прочити, Българо-хърватски научни, културни и духовни връзки, editor/s:Светозар Елдъров, Антоанета Балчева, Ирина Огнянова, Людмила Миндова, Publisher:Институт за балканистика с Център по тракология , 2021, pages:21-39, ISBN:978-619-7179-18-7 2021
2 Ина Христова, Творчеството на Дубравка Угрешич в български културен контекст, Emisija i recepcija : uz 80. obljetnicu rođenja Mirka Tomasovića : zbornik radova , editor/s:Cvijeta Pavlović., Publisher:Matica hrvatska,, 2020, pages:259-272, ISBN:ISBN 9789533411545 2020
3 Ина Христова, Културните стереотипи за Париж в пътеписно-есеистичната проза на Антун Густав Матош и Йован Дучич, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, т.2, редактор/и:Вл. Колев и колектив , издателство:УИ "Св.Кл. Охридски", 2019, стр.:126-133, ISBN:978-954-07-4893-1 2019
4 Ina Hristova, Recepcija hrvatske književnosti u Bugarskoj u razdoblju 1989-2015, Prvi hrvatsko-bugarski slavisticki susret. Първа българо-хърватска славистична среща. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu., редактор/и:Ana Vasung, Zvonko Kovac, издателство:Zagreb:Filozofski fakultet - FF press, 2018, стр.:47-55, ISBN:978-953-175-655-6 2018
5 Ина Христова, Постюгославската литературна емиграция: аспекти на културната другост и различие в "Стръв" на Давид Албахари и "Проектът Лазар" на Александър Хемон, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения-София, 21-23 април,2016, т.2, редактор/и:Д.Григоров и др.,съст., издателство:Фабер, Велико Търново, 2017, стр.:120-129, ISBN:978-619-00-0651-0 2017
6 Ина Христова, (Не)възможният разказ или опит в празнотата:"Стръв" на Давид Албахари, Српски језик, књижевност, уметност.Рат и књижевност. , редактор/и:Драган Бошковић, издателство:Филолошко -уметнички факултет Крагуевац, 2015, стр.:271-281, ISBN:978-86-85991-81-3 2015
7 Ина Христова, Балканският и европейският град през погледа на Иво Андрич и Мирослав Кърлежа, Балканските езици,литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. Международна конференция,посветена на 20-годишнината от създаването на специалност Балканистика.София, 30–31 май 2014 г., редактор/и:Петя Асенова,Румяна Л. Станчева,Василка Алексова,Русана Бейлери, издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2015, стр.:327-336, ISBN:978-954-07-3955-7 2015
8 Ина Христова, Сръбската литература в България в периода след 1989 г. - рецепционни избори и рецепционни модели, Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки.Сборник с доклади. , редактор/и:Маринела Младенова, Михаела Кузмова съст., издателство:Благоевград: УИ"Неофит Рилски", 2015, стр.:452-457, ISBN:978-954-680-976-6 2015
9 Ина Христова, Кърлежа и Бодлер. Бодлеровият интертекст в "Завръщането на Филип Латинович", Европа в културното и политическо битие на българи и хървати, редактор/и:Людмила Миндова, издателство:Институт за балканистика с Център по тракология, БАН, 2014, стр.:46-56, ISBN:978-954-92231-9-4 2014
10 Ина Илиева Христова, Градът в Стария завет – стратегии на изображение и символизация. , Српски језик, књижевност, уметност.Кн.2 Бог. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28-29 .10. 2011), Књ.2 – Бог., редактор/и:Драган Бошковић, издателство:Филолошко-уметнички факултет Крагуjeвац, 2012, стр.:135-143, ISBN:978-86-85991-43-1 2012
11 Ина Христова, Каноничната „двудомност“ на „Горски венец“ на П. П. Негош., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012, Том IІ – Литературознание. Фолклор, редактор/и:Панайот Карагьозов,Валентин Гешев, Калина Бахнева, Ина Христова, Маргарита Младенова,, издателство:УИ" Св. Климент Охридски", 2012, стр.:334-340, ISBN:978-954-07-3458-3 2012
12 Ина Христова, Културният проект на Вук Караджич в полемичен аспект. , Славяните. Общество, религия, култура. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. дфн Панайот Карагьозов. , редактор/и:Йоанна Гошчинска,Татяна Леонтиева, Боян Биолчев, Джеймс Питърсън, Ян Рихлик,Петко Троев, издателство:УИ" Св. Климент Охридски", 2012, стр.:412-420, ISBN:978-954-07-3424-8. 2012
13 Ина Христова, Сръбската поезия на нощта и здрача:Джура Якшич, Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото, редактор/и:Йорданка Бибина, Пенка Данова, издателство:Фабер, 2012, стр.:337-346, ISBN:978-954-400-650-1 2012
14 Ина Христова, Женската идентичност в ” Музеят на безусловната капитулация” на Дубравка Угрешич. , Српски језик, књижевност и уметност. Кн. 2- Жене: род, идентитет, книжевност. Зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу(29-30.Х 2010), редактор/и:Драган Бошковић, издателство:Филолошко -уметнички факултет Крагуевац, 2011, стр.:331-340, ISBN:978 - 86 - 85991- 36 - 3 (ФФ) 2011
15 Ина Христова, Истината, фикцията и историята в “Гробница за Борис Давидович” на Данило Киш , Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010, редактор/и:Н.Иванова, Е.Дараданова... etc (съст.), издателство:Лектура, 2011, стр.:496-501, ISBN:ISBN 978-954-92732-1-2 2011
16 Ина Христова, Фолклорно-романтическият модел в сръбската лирика: Бранко Радичевич., Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010, редактор/и:Н.Иванова, Е.Дараданова...etc (съст., издателство:Лектура, 2011, стр.:793-799, ISBN: 978-954-92732-1-2 2011
17 Ина Христова, „Луча микрокозма“ Петра II Петровића Његоша – друго лице канона., Njegoševi dani 2. Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa “Njegoševi dani”, Cetinje, 27 – 29. avgust 2009, издателство:Filozofski fakultet Nikšić - Univerzitet Crne Gore, 2010, стр.:35-41, ISBN:978-86-7798-033-7 2010
18 Ина Христова, Жанровски модели српске приповетке у другоj половини ХІХ века. , Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности. Књ. II, редактор/и:Зоја Карановић, издателство:Филозофски факултет у Новом Саду, 2009, стр.:205-212, ISBN:978-86-6065-014-8 2009
19 Ина Христова, Смъртта като граница(наблюдения върху сръбската романтическа лирика). , Преходи и граници, редактор/и:П. Карагьозов,Ю. Стоянова(съст.), издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2009, стр.:155-163, ISBN:978 - 954 - 07 - 2997 - 8 2009
20 Ина Христова, Роман и историjа /у српскоj књижевности ХХ века/, Зборник радова са научног скупа “Синхронијско и диахронијско изучавање врста у српској књижевности”, књ. 1, редактор/и:Зоја Карановић, издателство:Филозофски факултет у Новом Саду, 2007, стр.:359-369, ISBN:978 - 86 - 84097 - 96 - 7 2007
21 Ина Христова, Сръбският роман – между традиционно и модерно. , Под знака на европейските културни диалози. Cборник в памет на професор Боян Ничев, редактор/и:Хр.Балабанова, Б. Минков, Д. Григоров, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2007, стр.:201-213, ISBN:ISBN 978-954-07-2545-1 2007
22 Ина Христова, “Лирски роман” Милоша Црњанског , Жанрови српске књижевности. Порекло и поетика облика, издателство:Novi Sad: FiIozofski fakultet - Orfeus , 2005, стр.:307-318, ISBN:ISBN 86-83887-39-1 2005
23 Ина Христова, Меланхолният почерк: Меша Селимович, Реторики на паметта.Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов., издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2005, стр.:466-478, ISBN:ISBN 954-07-2101-6 2005
24 Ина Христова, Културологичният роман на Мирослав Кърлежа , Художникът и неговият образ. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Здравко Чолаков, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2004, стр.:185-194, ISBN:954-07-1927-5 2004
25 Ина Христова, Иво Андрич и "неговата Босна" у нас, Иво Андрич и неговата Босна, редактор/и:Катя Йорданова, Ина Христова, издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2003, стр.:243-253, ISBN:ISBN 954-07-1715-9 2003
26 Ина Христова, Заглавието като критически сюжет. , Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-та годишнина на проф Боян Биолчев., издателство:УИ ”Св.Кл. Охридски”, 2002, стр.:166-171, ISBN:954-07-1755-8 2002
27 Ина Христова, Към проблема за националната идентичност в творчеството на Мирослав Кърлежа, Творецът в югоизточноевропейските култури, редактор/и:Л. Кирова, издателство:Академично издателство "Марин Дринов", 2001, стр.:61-69, ISBN:ISBN 954-430-811-3 2001
28 Ина Христова, Европейската култура през погледа на Мирослав Кърлежа., Slavica Pragensia ad tempora nostra., редактор/и:Хана Гладкова, издателство:Praga: Univerzita Karlova, Euroslavica, 1998, стр.:300-304, ISBN:978 8085494426 1998
29 Ина Христова, Интертекстуалният проект на Жерар Женет, Литературата и литературната наука днес, редактор/и:Никола Георгиев, Бойко Пенчев, Миглена Николчина, Владимир Атанасов, Панайот Карагьозов, Величко Тодоров, Мариан Били. Магда Карабелова, Росица Димчева, 1996, стр.:104-113, ISBN:954-07-0960-1 1996
Студия в научно списание
Ина Христова, Аспекти на рецепцията на българската литература в Хърватия след 1989 г., Език и литература, брой:3-4, 2018, стр.:27-41, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036 , Ref 2018
Студия в поредица
Ина Христова, Цикълът "Глембаеви" на Мирослав Кърлежа" - аспекти на генезиса и аспекти на четенето, Годишник на Софийски университет, Факултет по славянски филологии, брой:том 88, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 1995, стр.:83-106, ISSN (print):1310 - 506Х 1995
Съставителска дейност
1 Елена Дараданова, Ани Бурова, Албена Стаменова, Васил Гешев, Жана Станчева, Ина Христова, Кристиян Янев, Маргарита Младенова, Недялко Желев, Славея Димитрова, Полемики и избори – сборник с доклади от международна конференция Петнадесети славистични четения, София, 16-18 юни 2022 г., ISBN:978-619-7433-87-6 , УИ "Св. Климент Охридски", София, International 2024
2 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения 9-10 май 2014. Т. І. Езикознание., ISBN:978-954-07-4045-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
3 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9-10 май 2014. Т. II. Литературознание и фолклористика., ISBN:978-954-07-4046-1, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2015
4 Калина Бахнева, Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Лидия Терзийска, Ина Христова, Славяните. Общество,религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, ISBN:978-954-07-3424-8, УИ "Св. Климент Охридски", София 2012
5 Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Людмила Миндова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Ина Христова, Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Иван Павлов., ISBN:954-07-2101-6 , УИ "Св. Климент Охридски", София 2005
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ина Христова, Романът в сръбската и хърватската литература на прехода 2023
2 Секционен доклад, Ина Христова, Завръщането като културна единица: "Завръщането на Филип Латинович" на Мирослав Кърлежа 2023
3 Секционен доклад, Ина Христова, Српска књижевност у бугарској књижевној периодици 2023
4 Пленарен доклад, Ина Христова, Постюгославските литератури - раздалечавания и сближавания 2022
5 Секционен доклад, Ина Христова, Интервюто като начин на общуване в хърватско-българските литературни отношения 2022
6 Пленарен доклад, Ина Христова, Полемики и избори в южнославянските литератури в периода на националното им самоопределение 2022
7 Секционен доклад, Ина Христова, 6. Интерпретативни и методологически подходи към изследването на българо-сръбските литературни отношения (през втората половина на XX век) 2021
8 Секционен доклад, Ина Христова, Българо-словенският междукултурен диалог след 1989 г.: аспекти на взаимната преводна и литературнокритическа рецепция 2019
9 Секционен доклад, Ина Христова, Слово и мълчание в романистиката на Милош Църнянски 2019
10 Секционен доклад, Ина Христова, Хърватската литература в български прочити 2019
11 Секционен доклад, Ина Христова, Književno djelo Dubravke Ugrešić u bugarskom kontekstu 2018
12 Секционен доклад, Ина Христова, Южнославянското сравнително литературознание – проблеми и предизвикателства 2018
13 Секционен доклад, Ина Христова, Културните стереотипи за Париж в пътеписно-есеистичната проза на Антун Густав Матош, Йован Дучич и Милош Църнянски 2018
14 Секционен доклад, Ина Христова, Модели на града в сръбската и хърватската проза (от последните десетилетия на ХIХ- началото на ХХ век) 2018
15 Секционен доклад, Ина Христова, Градът: разрушение и памет. Визията за Берлин в диалога Драган Великич, "Берлин,писатели и музеи" – Владимир Набоков, "Пътеводител из Берлин" – Милош Църнянски, "Ирисът на Берлин" 2017
16 Секционен доклад, Ина Христова, Постюгославската литературна емиграция: аспекти на културната другост и различие 2016
17 Секционен доклад, Ина Христова, Европски градови из визуре Драгана Великића: "О писцима и градовима" 2016
18 Секционен доклад, Ина Христова, Intertekstualnost u romanu "Povratak Filipa La­tinovicza« Miroslava Krleže: preispisivanje žanrovskih i kulturnih obrazaca 2016
19 Секционен доклад, Ина Христова, Аспекти књижевног читања града у делима Борисава Станковића и Симе Матавуља 2015
20 Секционен доклад, Ина Христова, Рецепция на хърватската литература в България в периода след 1989 г 2015
21 Секционен доклад, Ина Христова, Балканският и европейският град през погледа на Иво Андрич и Мирослав Кърлежа 2014
22 Секционен доклад, Ина Христова, (Не)могућа прича или искуство празнине:Мамац Давида Албахарија и Музеј безувјетне предаје Дубравке Угрешић 2014
23 Секционен доклад, Ина Христова, Сръбската литература в България в периода след 1989 г. - рецепционни избори и рецепционни модели 2014
24 Секционен доклад, Ина Христова, Njegoš u kontekstu južnoslovenskih književnosti (Njegoš,Mažuranić, Botev) 2013
25 Секционен доклад, Ина Христова, „Неисказиво меланхолије и носталгије” 2012
26 Секционен доклад, Ина Христова, „ Кърлежа и Бодлер (Бодлеровият интертекст в Завръщането на Филип Латинович)” 2012
27 Секционен доклад, Ина Христова, Каноничната „двудомност“ на „Горски венец“на П. П. Негош 2012
28 Секционен доклад, Ина Христова, Град у романима Иве Андрића("На Дрини ћуприја" и "Травничка хроника"). 2011
29 Секционен доклад, Ина Христова, Европа през погледа на Мирослав Кърлежа/ Europa s gledista Miroslava Krleze 2011
30 Секционен доклад, Ина Христова, Към проблема за националната идентичност в творчеството на Мирослав Кърлежа 1995
Участие в редколегия
1 Р. Младеноски, Ина Христова : Международно сп. Палимпсест (Македония), редколегия, Участие в редколегия 2016
2 , Ина Христова, съст. Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. т.2: съст. М. Младенова, Ани Бурова, Ел. Христова и кол., Участие в редколегия 2015
3 , Ина Христова, съст. Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. т.І: съст. М. Младенова, Ани Бурова, Ел. Христова и кол., Участие в редколегия 2015
4 Ина Христова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите славистични четения 19-21 април 2012. Т. I. Езикознание. Съст. Ани Бурова, Диана Иванова и кол. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, 488 с. ISBN 97, Участие в редколегия 2012
5 Ина Христова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. Съст. Ани Бурова, Диана Иванова и кол. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012,, Участие в редколегия 2012
6 , Ина Христова, съст. Славяните.Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Панайот Карагьозов. Съст. Калина Бахнева, Ани Бурова и кол.,София: УИ"Св.Кл. Охридски", 2012; ISBN 978-954-07-3424-8, Участие в редколегия 2012
7 Ина Христова, съставител, Иво Андрич и неговата Босна, Участие в редколегия 2003