Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Илия Костов

Researcher ID (Web of Science):AAV-5590-2020

ORCID ID:0000-0002-4254-8555
Статия в научно списание
1 Илия Костов, Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" Примерна тема за вътрешен профилиращ изпит по математика, Математика и информатика, брой:1, 2012, стр.:88-91, ISSN (print):1310 – 2230, Ref 2012
2 И. Костов, Вътрешен профилиращ изпит по математика за НПМГ "Акад. Л. Чакалов", Математика и информатика, брой:3, 2011, стр.:64-68, ISSN (print):1310 – 2230, Ref 2011
3 И. Костов, С. Боев, Конкурсният изпит по математика за постъпване в НПМГ "Акад. Л. Чакалов", Математика и информатика, брой:4, 2010, стр.:49-53, ISSN (print):1310 – 2230, Ref 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
Илия Костов, Таня Тонова, Предизвикателства при дистанционно обучение по математика в специализирани училища в условията на извънредна ситуация, Електронното обучение във висшите училища, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, ISSN (print):978-954-07-5028-6 2020
Учебник
1 Илия Костов, Величка Велкова, Валентина Стоянова, Мария Арабаджийска, д-р Наоми Нормън, Катрин Пейт, Учебник по Математика за 6. клас, ISBN:978-619-7073-10-2, САНПРО, Варна, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
2 Десислава Рачева, Илия Костов, Величка Велкова, Валентина Стоянова, д-р Наоми Нормън, Катрин Пейт, Учебник по Математика за 5. клас, ISBN:978-619-7073-09-6, САНПРО, Варна, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016