Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Росица Ташева
Монография
1 Росица Ташева, Френският абсолютизъм. Основи, теория, принципи, ISBN:10: 954-775-668-0; 13: 978-954-775-668-7, Фабер, Велико Търново 2007
2 Росица Ташева, Якобинците във Френската революция, 1789—1794, Университетско издателство “Кл. Охридски”, София 1989
Научно ръководство
1 Росица Ташева, Парижкият мир от 1763 г. Преговори, конфликти на интереси, обществено мнение, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Линда Иванова 2021
2 Росица Ташева, Савойско-френските отношения по време на Деветгодишната война (1688-1697), СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Кристина Кирилова 2021
3 Росица Ташева, Наполеон Бонапарт в британското обществено мнение, 1796 - 1815 г., СУ "Свети Климент Охридски" дисертация д-р:Любомир Кръстев 2017
4 Росица Ташева, Хабсбургите между Франция и Османската империя: Леополд І и победата на двата фронта, 1683 – 1699, СУ "Свети Климент Охридски" дипломна работа:Анелия Стоянова 2013
5 Росица Ташева, Руският консерватизъм през втората половина на XIX - началото на XX век, СУ "Свети Климент Охридски" дисертация д-р:Светослав Маноилов 2012
Редактор на издание нереферирано
Росица Ташева, Тюлар, Ж., Фр. Блюш, Ст. Риалс. Френската революция. С., Кама, 2003. , Редактор на издание нереферирано 2003
Статия в научно списание
1 Росица Ташева, Поглед към научното дело на проф. д-р Борислав Гаврилов (по повод 60-годишния му юбилей), История, том:26, брой:5, 2018, стр.:455-460, ISSN (print):0861-3710, Ref 2018
2 Росица Ташева, Благородниците срещу абсолютизма във Франция през ХVІІІ век, История, брой:1-2, 2009, стр.:23-42, ISSN (print):0861-3710 2009
3 Росица Ташева, От суверенитета на разума към суверенитета на краля: новаторство и традиционализъм в политическата философия на френското просвещение, История, брой:2-3, 2007, стр.:31-51, ISSN (print):0861-3710 2007
4 Росица Ташева, Теорията за “Държавната необходимост” (Raison d’Etat) във Франция през ХVІІ век и принципите на абсолютизма, История, брой:4, 2005, стр.:19-36, ISSN (print):0861-3710 2005
5 Росица Ташева, Дефиниции на предреволюционното минало — "старият режим" и "абсолютизмът" във Франция, Историческо бъдеще, брой:1-2, 2003, стр.:152-171, ISSN (print):1311-0144 2003
6 Росица Ташева, Парижките якобинци и санкюлотското движение, Векове, брой:4, 1989, стр.:28-37, ISSN (print):0324-0967 1989
7 Rosica Taševa, Colloque franco-bulgare consacré au Bicentenaire de la Révolution française, Bulgarian Historical Review, брой:1, 1988, стр.:100-102, ISSN (print):0204-8906 1988
8 Rosica Taševa, Recherches sur les membres du club des Jacobins de Paris (21 septembre 1792—9 thermidor an II), Etudes balkaniques, брой:3, 1988, стр.:40-53, ISSN (print):0324-1654 1988
9 Росица Ташева, Сполучлив отговор на назряла необходимост , История, обществознание, брой:1, 1988, стр.:63-64, ISSN (print):0204-9260 1988
10 Rosica Taševa, Le programme des Jacobins pour sauver la Révolution durant l’été de 1793, Bulgarian Historical Review, брой:2, 1987, стр.:50-62, ISSN (print):0204-8906 1987
11 Rosica Taševa, Regards sur l’histoire du Club des Jacobins de Paris (1789—1792), Bulgarian Historical Review, брой:4, 1985, стр.:32-49, ISSN (print):0204-8906 1985
Статия в поредица
Росица Ташева, Аристократичният либерализъм във Франция и Революцията: политическата мисъл на граф д'Антрег, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "проф. Иван Дуйчев", том:Международна научна конференция Граници, култури, идентичност, брой:100 (19), редактор/и:Вася Велинова, Ивайла Попова, Мира Маркова, Албена Миланова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:174-184, ISSN (print):1311-784Х 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Росица Ташева, Политически размишления в Ренесансова Франция: три концепции за монархията и кралската власт, Русия между Изтока и Запада: Политика, идеология, дипломация. Сборник в чест на доц. Димитър Вечев, редактор/и:Тина Георгиева, Искра Баева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:329-348, ISSN (print):978-954-07-5347-8, ISSN (online):978-954-07-5404-8 pdf 2022
2 Росица Ташева, Последната криза на френската абсолютна монархия, Предизвикателството: Съвременна българска история. Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски ", 2020, стр.:413-427, ISBN:978-954-07-4957-0 2020
3 Росица Ташева, Луи Филип - "кралят гражданин" и средният път на орлеанизма, С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:15-26, ISBN:978-954-07-4759-0 2019
4 Росица Ташева, Първата френска десница: Защитниците на Стария режим в парламентарната битка за Франция, Памет и забрава в историята. Кюстендилски четения 24 (2018), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:124-139, ISBN:978-954-07-4812-2 2019
5 Росица Ташева, "Социалният въпрос" и законодателните реформи във Франция в края на XIX и началото на XX в., Реформи и реформени инициативи в България и света през XX в., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:34-46, ISBN:978-954-07-4487-2 2018
6 Росица Ташева, Еволюция на представите за "революцията" във Франция през XVIII век, Историята между революцията и еволюцията. Кюстендилски четения 23 (2017), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:78-90, ISBN:978-954-07-4594-7 2018
7 Росица Ташева, За свободата и нейните ограничения: френският опит в края на XVIII — началото на XX в., Държавната идея в модерната епоха, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:9-19, ISBN:978-954-07-4559-6 2018
8 Росица Ташева, Френската революция и българите в края на ХVІІІ - началото на ХІХ век, Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:213-222 2016
9 Росица Ташева, Революция, мир или война: полемиките сред френските социалисти в началото на ХХ век, Първата световна война век по-късно, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:24-34, ISBN:978-954-07-4205-2 2016
10 Rossitza Tasheva, Regions and Borders During Revolutionary Transformations: The Example of the Papal Enclaves Avignon and the Comtat Venaissin in the Years of the French Revolution, Bordering Early Modern Europe, редактор/и:Maria Baramova, Grigor Boykov and Ivan Parvev, издателство:Otto Harrassowitz, 2015, стр.:149-159, ISBN:978-3-447-10402-9 2015
11 Rossitza Tasheva, Jean Jaurès – An Apostle of Peace in Pre-War Europe, 1905-1914, The First World War and its impact on the Balkans and Eurasia, 17–18 September 2013, Sofia University, 2014 2014
12 Rossitza Tasheva, The French Republic and the Ottoman Empire: The Citoyen Descorches in Constantinople (1793-1795), Power and Influence in South-Eastern Europe, 16th-19th century, редактор/и:Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva, издателство:LIT Verlag, 2013, стр.:339-347, ISBN:978-3-643-90331-0 2013
13 Росица Ташева, На кого принадлежи суверенитетът в държавата? Идеологическите спорове между „монархомахи” и „политици” по време на религиозните войни във Франция , Mediaеvalia. Специално издание. Quod Deus Vult! Сборник в чест на професор дин Красимира Гагова, редактор/и:Ивайла Попова, Александър Николов, Никола Дюлгеров, 2013, стр.:423-437, ISSN (online):1314-2755 2013
14 Росица Ташева, Между традиционализма и реформизма: консервативните идейни течения във Франция в епохата на Просвещението, Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. д-р Искра Баева, 2011, стр.:227-239, ISBN:978-954-07-3270-1 2011
15 Росица Ташева, За Етиен дьо Ла Боеси, свободата и доброволното робство, История в преход. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Драгомир Драганов, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:75-85, ISBN:97-954-07-2771-4 2008
16 Росица Ташева, Периодичният печат и свободата на словото в годините на Френската революция (1789—1799), Модерният историк. Въображение, информираност, поколения, редактор/и:К. Грозев и Т. Попнеделев, издателство:ИК Даниела Убенова, 1999, стр.:161-170, ISBN:954-8155-76-1 1999
17 Rossitza Tacheva, Sur certains aspects de l’activité sociale des Jacobins parisiens, 1792—1794, Paris et la Révolution. Actes du Colloque de Paris I, 14-16 avril 1989, издателство:Publications de la Sorbonne, 1989, стр.:135-145, ISSN (print):0291-1647, ISBN:2-85944-178-5 1989
Студия в научно списание
Росица Ташева, “Законите на кралството” и конституцията на френската абсолютна монархия, Историческо бъдеще, брой:1-2, 2005, стр.:186-227, ISSN (print):1311-0144 2005
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Росица Ташева, От Кобленц до Париж: Дългото пътуване на граф Дьо Прованс / Луи XVIII, 1791-1814 2019
2 Секционен доклад, Росица Ташева, Защитниците на Стария режим в парламентарната битка за Франция през 1789-1791 г. 2018
3 Секционен доклад, Росица Ташева, Революцията в Сан Доминго и проблемът за гражданските права в колониите пред френските революционни събрания (1789-1799) 2018
4 Секционен доклад, Росица Ташева, Аристократичният либерализъм във Франция и Революцията: политическата мисъл на граф д‘Антрег 2018
5 Секционен доклад, Росица Ташева, Луи Филип I, крал на французите, и неговата политика на "златната среда" (1830-1848) 2017
6 Секционен доклад, Росица Ташева, „Социалният въпрос” и законодателните реформи във Франция в края на XIX и началото на XX век 2017
7 Секционен доклад, Росица Ташева, Еволюция на представите за "революцията" във Франция през XVIII век 2017
8 Секционен доклад, Росица Ташева, За свободата и нейните ограничения: френският опит в края на XVIII – началото на XX в. 2016
9 Секционен доклад, Росица Ташева, On the Banks of the Rhine River in 1791-92: The French Emigrants at War with the Revolution 2014
10 Секционен доклад, Росица Ташева, Революция, мир или война: полемиките сред френските социалисти в началото на ХХ век 2014
11 Секционен доклад, Росица Ташева, Regions and Borders During Revolutionary Transformations: The Example of the Papal Enclaves Avignon and the Comtat Venaissin in the Years of the French Revolution 2013
12 Секционен доклад, Росица Ташева, Jean Jaurès – An Apostle of Peace in Pre-War Europe, 1905-1914 2013
13 Секционен доклад, Росица Ташева, Между традиционализма и реформизма: Консервативните идейни течения във Франция в епохата на Просвещението 2011
14 Секционен доклад, Росица Ташева, La pénétration des idées révolutionnaires françaises dans la Renaissance bulgare à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle 2010
15 Секционен доклад, Росица Ташева, The French Republic and the Ottoman Empire: The Citoyen Descorches in Constantinople (1793-1795) 2010
16 Секционен доклад, Росица Ташева, Образът на Волтер във Френската революция 1994
17 Секционен доклад, Росица Ташева, Опити за ново осъзнаване на Френската революция по повод на юбилея 1993
18 Секционен доклад, Росица Ташева, Sur certains aspects de l’activité sociale des Jacobins parisiens, 1792—1794 1989
19 Секционен доклад, Росица Ташева, Recherches sur les membres du club des Jacobins de Paris (21 septembre 1792—9 thermidor an II) 1987
Учебник
1 Виржиния Паскалева, Румен Генов, Росица Ташева, Нина Дюлгерова, Костадинка Карагьозова, История. 8. клас на средното общообразователно училище, Просвета, София 1991
2 Виржиния Паскалева, Румен Генов, Панайот Дражев, Росица Ташева, Костадинка Карагьозова, История за 8. клас на единното средно политехническо училище, Държавно издателство "Народна просвета", София 1988
Учебно помагало
Росица Ташева, Френската революция в текстове и документи, 1789-1799, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 1992