Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Станислав Иванов

Researcher ID (Web of Science):ACD-5671-2022

ORCID ID:0000-0002-1171-6325
Статия в научно списание
Ivanov, S., Psychological Support for Overcoming the Consequences of Aggressive Behavior, CLINICAL PSYCHOLOGY AND SPECIAL EDUCATION, vol:6, issue:4, 2017, pages:168-186, ISSN (print):2304-0394, doi:10.17759/cpse.2017060411 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 T. Tonova, S. Ivanov, COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE FRAME OF THE MATHEMATICS SCHOOL CURRICULA IN BULGARIA, INTED2022 Proceedings, 2022, pages:7168-7174, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-37758-9, Ref 2022
2 M. Passarelli, F.M. Dagnino, S. Ivanov, D. Persico, INCLUSIVE PEDAGOGY IN PRACTICE: THE POINT OF VIEW OF TEACHERS , 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation Proceedings , 2022, pages:5450-5458, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-09-45476-1, doi:https://doi.org/10.21125/iceri.2022.1332, International 2022
3 T. Tonova, S. Ivanov, STUDY OF THE IMPACT OF TECHNOLOGY IN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOL, EDULEARN22 Proceedings , Publisher:IATED, 2022, pages:7089-7095, ISSN (online):2340-1117, ISBN:2340-1117, doi:10.21125/edulearn.2022.1665, Ref 2022
4 N. Nikolova, S. Ivanov, The Role of the Peer-Assessment in Teachers’ Education, EDULEARN22 Proceedings, Publisher:IATED, 2022, pages:4593-4601, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-42484-9, doi:10.21125/edulearn.2022.1096, MSc 2022
5 Таня Тонова, Станислав Иванов, Пресечна точка, 75-годишна мисия и история, редактор/и:Евгения Сендова, Филип Петров, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:137-145, ISBN:978-954-07-5742-1 2022
6 T. Tonova, S. Ivanov, EARLY INVOLVEMENT OF STUDENTS IN RESEARCH ON PROBLEM CONCERNING PSYCHOLOGICAL, COGNITIVE, AND DIDACTICAL ASPECTS OF THE MATHEMATICS EDUCATION, EDULEARN21 Proceedings , 2021, pages:11039-11043, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-09-31267-2, doi:10.21125/edulearn.2021.2290, Ref, MSc 2021
7 T. Tonova, S. Ivanov, THE COMPETENCIES OF THE MATHEMATICS TEACHER, ICERI2021 Proceedings, 2021, pages:4276-4284, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-09-34549-6, doi:10.21125/iceri.2021.0993, Ref 2021
8 S. Ivanov, USING GAMIFICATION METHODS IN INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION, EDULEARN19 Proceedings, 2019, pages:2712-2718, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.0741, Ref 2019
Участие в конференция
1 Постер, Станислав Иванов, STUDY OF THE IMPACT OF TECHNOLOGY IN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOL 2022
2 Постер, Станислав Иванов, EARLY INVOLVEMENT OF STUDENTS IN RESEARCH ON PROBLEM CONCERNING PSYCHOLOGICAL, COGNITIVE, AND DIDACTICAL ASPECTS OF THE MATHEMATICS EDUCATION 2021
3 Секционен доклад, Станислав Иванов, USING GAMIFICATION METHODS IN INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION 2019
Учебник
1 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, ISBN:978-954-01-4205-0, Просвета, София, Рецензирано 2022
2 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, ISBN:978-954-01-4206-7, Просвета, София, Рецензирано 2022
Учебно помагало
1 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Книга за учителя Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, ISBN:978–954–01–4209-8, Просвета, София 2022
2 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Книга за учителя Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, ISBN:978–954–01–4210–4, Просвета, София, Рецензирано 2022