Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Моника Гълъбова
Дипломна работа
Моника Гълъбова, Репрезентации на мизогинията в съвременната американска литература. Филип Рот. , НБУ, Ръководител:Доц. д-р Биляна Курташева 2017
Научен проект
1 Моника Гълъбова, Ателие за превод на унгарска литература за млади български преводачи, Член, Hungarian Translator House 2019
2 Моника Гълъбова, Есенно студио за литературен превод, Член, Фондация "Следваща страница", Къща за литература и превод, Столична програма "Култура", Nordisk Kulturfond 2019
3 Моника Гълъбова, Унгарска литературна вечер по случай честването на 35-годишнината на специалност „Унгарска филология“, Ръководител, 2019
4 Моника Гълъбова. Първа награда в Конкурса за млади преводачи на съвременна унгарска литература, организиран от СПБ, Ателие по превод , Член, Институт Балаши, СПБ, Унгарски културен институт 2018
Превод на книга
1 BG-кондуктор - Андреа Драгов, Виктория Андонова, Елица Климентиева, Клаудия Георгиева, Моника Гълъбова, Николай Бойков, Мошони, Ализ. Приказки за магазинчета, ISBN:9786197609004, Панорама, София 2020
2 Моника Гълъбова, Гардош, Петер. Утринна треска, ISBN:9786197245134, Авлига, София 2017
Превод на статия
1 Моника Гълъбова, Естерхази, Петер. Крадецът на Ещи Корнел, ISSN (print):, Литературно списание "Текстил", София 2020
2 Моника Гълъбова , Немет, Золтан. Образът на миналото в съвременната унгарска литература, ISSN (print):, Фондация "Литературен вестник", София 2020
3 Моника Гълъбова, Манди, Иван. Чарли и Сайд, ISSN (online):, Сдружение Литературен клуб - Литклуб, София, Рецензирано 2019
4 Моника Гълъбова, Молнар, Естер Т. N.24, ISSN (online):, Сдружение Литературен клуб - Литклуб, София, Рецензирано 2019
5 Моника Гълъбова, Хаи, Янош. Едно момиче от Барцика, ISSN (print):, Фондация "Литературен вестник", СОФИЯ 2019
6 Моника Гълъбова, Чабаи, Ласло. Непознатият спътник, ISSN (print):, Фондация "Литературен вестник", София 2019
7 Моника Гълъбова, Чутак, Габи. Натюрморт със заек, ISSN (online):, Сдружение Литературен клуб – Литклуб, СОФИЯ, Рецензирано 2018
Статия в поредица
Моника Гълъбова, "Американски пасторал" на Филип Рот: Краят на идилията, Българистика Nuova, брой:2019/4, редактор/и:доц. д-р Йордан Ефтимов, гл. ас. д-р Биляна Курташева, гл. ас. д-р Мария Огойска, издателство:Издателство на НБУ, 2020, стр.:162-184, ISSN (print):2603-4808 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Моника Гълъбова, Художественото пространство на границата и смислопораждащите му функции в "Районът Синистра" на Адам Бодор, Шестнадесета научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:88-96, ISSN (print):1314-3948 2019
2 Моника Гълъбова, Янош Хай, Огрян от слънцето, Места на срещи/Прочити на унгарски книги, преведени на български, редактор/и:Бедеч, Ласло, издателство:Парадигма, 2017, стр.:148-153, ISBN:978-954-326-328-8, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Моника Гълъбова, Границата като предел на културно усвоеното пространство. Анимализация в лоното на периферията 2021
2 Секционен доклад, Моника Гълъбова, Фикция и/или реалност. Критическите прочити на "Районът Синистра" на Адам Бодор. 2021
3 Секционен доклад, Моника Гълъбова, Художественото пространство на границата и смислопораждащите му функции в "Районът Синистра" на Адам Бодор 2019
4 Секционен доклад, Моника Гълъбова, Новата унгарска литература — в контекста на българските преводи - Янош Хаи 2016