Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Николай Кацарски

Author ID (SCOPUS):57210931495

Researcher ID (Web of Science):T-5291-2018

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-1492-8454
Глава от монография
Пожаревска Р., Трифонова С., Мусов М., Дончев М., Маврудиев Хр., Кацарски Н., АДАПТИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW), ISBN:978-954-644-904-7, ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - УНСС , София, България, Рецензирано 2016
Книга
Стоянов С., Маврудиев Хр., Кацарски Н., Танчев М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВРЪЗКАТА "ОБУЧЕНИЕ-БИЗНЕС" ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА СЧЕТОВОДНА ФИРМА, ISBN:978-954-644-930-6, ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - УНСС , София, България, Рецензирано 2017
Научен проект
1 Николай Кацарски, Регионален анализ и оценка на неравенствата между област Видин и област Благоевград, Член, , Номер на договора:80-10-68 2021
2 Николай Кацарски, ОКОЛНА СРЕДА НА ПОГРАНИЧНИТЕ ОБЩИНИ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ-СЪСТОЯНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, Член, , Номер на договора:80-10-47 2019
3 Николай Кацарски, Functioning of the Local Production System in the Conditions of Economic Crisis(Comparative Analysis and benchmarking for the EU and beyond) (FOLPSEC) FP7, Член, , Номер на договора:N FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 2014
Научно ръководство
1 Николай Кацарски, Управление на човешките ресурси в условията на пандемията от коронавирус, Софийски университет Св. Климент Охридски дипломна работа:Антоана Живкова Петрова 2023
2 Николай Кацарски, Възможности за усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в IT World Web, СУ Св. Климент Охридски дипломна работа:Вяра Маркова 2021
3 Николай Кацарски, Етика на международната бизнес комуникация, СУ Св. Климент Охридски дипломна работа:Елена Яцуляк 2021
4 Николай Кацарски, Мотивацията на персонала като средство за превенция от злоупотреби в Министерство на вътрешните работи, СУ Св. Климент Охридски дипломна работа:Камелия Овнарска 2021
5 Николай Кацарски, Нередностите и измамите със средствата на Европейски съюз, СУ Св. Климент Охридски дипломна работа:Памела Ивайлова Влъчкова 2021
6 Николай Кацарски, Стериотипизирането в процеса по подбор на персонал, СУ Св. Климент Охридски дипломна работа:Надежда Манолова Атанасова 2021
7 Николай Кацарски, Заплахи в информационната сигурност на корпорациите, СУ Св. Климент Охридски дипломна работа:Женета Красенова Петрова 2020
Статия в научно списание
1 Найденов Кл., М. Иванов, Н. Жечкова, Н. Кацарски, А. Атанасова, CHALLENGES FOR REGIONAL DEVELOPMENT AND POLICY IN BULGARIA UNTIL 2030, SocioBrains , брой:78, 2021, стр.:1-12, ISSN (online):2367-5721, Ref, др. 2021
2 Климент Найденов, Методи Иванов, Надежда Жечкова, Антонина Атанасова, Николай Кацарски, CHALLENGES FOR REGIONAL DEVELOPMENT AND POLICY IN BULGARIA UNTIL 2030 , SocioBrains, issue:78, 2021, pages:1-12, ISSN (print):ISSN (online):2367-5721 2021
3 Katsarski N., HIGHER EDUCATION IN THE FIELD OF REGIONAL DEVELOPMENT – E-LEARNING AND TRAINING FIRM APPROACHES, International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021, 2021, doi:https://doi.org/10.18509/GBP210557k 2021
4 Katsarski N., THE REGIONAL IMPACT OF LOCKDOWN FROM COVID-19 ON SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES – BULGARIAN CASE, International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021, 2021, doi:https://doi.org/10.18509/GBP210273k, Ref 2021
5 Katsarski N., ASSESSMENT OF WATER IN INTEGRATED ECOSYSTEM ACCOUNTING, 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2020, 2020, doi:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.29, Ref 2020
6 Katsarski N., COMPARATIVE ANALYSIS OF ECOSYSTEM ACCOUNTS BETWEEN BULGARIA AND SERBIA, 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, 2020, doi:10.5593/sgem2020/4.1/s19.046, Ref 2020
7 Katsarski N., ECOSYSTEM ACCOUNTING FOR WATER, 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2020, 2020, doi:10.18509/GBP.2020.03, Ref 2020
8 Katsarski N., STRATEGIC INTEGRATED BUSINESS PLANNING IN THE CONTEXT OF CONVERGENCE OF BALKAN COUNTRIES, 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, 2020, doi:10.5593/sgem2020/5.2/s21.059, Ref 2020
9 Katsarski N., ECONOMIC CONVERGENCE IN THE CONTEXT OF OVERCOMING THE INTRA-REGIONAL DISPARTIES IN BULGARIA, 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2019, 2019, doi:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2019.29, Ref 2019
10 Katsarski N., Factors determining the migration of the population, International Journal of Knowledge Management 30(6):1729-1733, 2019, doi:https://doi.org/10.35120/kij30061729K 2019
11 Katsarski N., Impact of the Demographic situation on regional security, International Journal of Knowledge Management 31(5):1539-1543, 2019, Ref 2019
12 Katsarski N., INVESTMENTS IN RENEWABLE ENERGY ASSETS, 19th SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, 2019, doi:10.5593/sgem2019/4.1/S17.03, Ref 2019
13 Katsarski N., THE NEW BUSINESS THINKING WITH INTEGRATED REPORTING, 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, 2019, doi:10.5593/sgem2019/5.3/S21.108, Ref 2019
14 Katsarski N., THREATS AND RISKS TO EUROPEAN UNION SECURITY RELATED TO MIGRATION, 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2019, 2019, doi:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2019.43, Ref 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Katsarski N., CONCEPTUAL ECONOMIC INDICATORS IN THE CIRCULAR ECONOMY, International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, 2022, pages:541-548, doi:10.5593/sgem2022/5.1/s21.068, Ref 2022
2 Katsarski N., INTEGRATED FINANCIAL-ECONOMIC ANALYSIS USING EXPERIMENTAL MODEL FOR ASSESSING WATER ECOSYSTEM ACCOUNTS – BULGARIAN CASE, 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, 2021, pages:411-418, ISSN (online):1314-2704, ISBN:978-619-7603-28-6, doi:10.5593/sgem2021/5.1/s21.089, Ref 2021
3 Katsarski N., PROBLEMS OF THE NATIONAL STATISTICAL ACCOUNTS INFORMATION FOR WATER – BULGARIAN CASE, 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, 2021, pages:213-220, ISSN (online):1314-2704, ISBN:978-619-7603-24-8, doi:10.5593/sgem2021/3.1/s12.33, Ref 2021
4 Кацарски Н., СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД И ОБЛАСТ ВИДИН -ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, География и регионално развитие, издателство:Фондация ЛОПС 2021, 2021, стр.:252-265, ISSN (online):1313-4698 2021
5 Кацарски Н., Маринова З., НОВАТА РОЛЯ НА МЕНИДЖЪРА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, География и регионално развитие, издателство:Фондация ЛОПС 2020, 2020, стр.:73-80, ISBN:978-619-91670 2020
6 Кацарски Н., Проблеми и проекции за икономическото неравенство в XXI век във връзка с информацията във финансовите отчети на застрахователните дружества , Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи , Publisher:Д. А. Ценов, 2017, pages:176-185, ISBN:978-954-23-1378-6 2017
7 Кацарски Н., Как да четем финансови отчети на застрахователните дружества , Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения : Колективна монография, Publisher:Издателски комплекс - УНСС, 2015, pages:340-344, ISBN:978-954-644-759-3 2015
8 Кацарски Н., Финансовите отчети като източник на информация за конкурентно-иновативните подходи на застрахователните дружества, Икономиката на България и Европейския съюз: Конкурентоспособност и иновации, Publisher:Св. Григорий Богослов, 2015, pages:773-783, ISBN:978-954-8590-35-8 2015
9 Кацарски Н., Застраховане - Платежоспособност II и оценяване по справедлива стойност , Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса , издателство:Авангард Прима, 2014, стр.:327-335, ISBN:978-619-160-417-3 2014
10 Кацарски Н., „Счетоводната отчетност – състояние и развитие в условията на променяща се икономическа среда“, Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда, издателство:Св. Григорий Богослов София 2017, 2013, стр.:545-554, ISBN:978-954-8590-43-3 2013