Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Даяна Килова

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-8560-1304
Статия в сборник (на конференция и др.)
Dayana Kilova, Marginalizing the role of justice in the negotiation agreement? , Management and education, 2019, ISSN (print):13126121 2019
Участие в конференция
Постер, Dayana Kilova, Marginalizing the role of justice in the negotiation agreement? 2019