Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Теодора Куцарова
Дипломна работа
Koutzarova, Teodora, Comparative Study of Zhuangzi (4th century BC), Beijing University, Ръководител:Chu Binjie 1994
Дисертация д-р
Теодора Петрова Куцарова, Архетипи на трансцендирането в ранната даоистка мисъл (IV-III в. пр.н.е.), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Гергана Руменова Русева 2017
Книга
Куцарова, Теодора., Лаодзъ: Трактат за пътя и природната дарба, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2008
Редактор на издание нереферирано
Теодора Куцарова, Монес, Никол. Последният китайски готвач. София: Издателство “Гурме” ООД , Редактор на издание нереферирано 2013
Редактор на издание реферирано
Теодора Куцарова, Гогова, Снежина. Речник на свободните словни асоциации (Китайско-български речник), Куцарова, Теодора, редактор. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски, Редактор на издание реферирано 2004
Статия в поредица
Koutzarova, Teodora., “Fabricness’ and Other Concomitant Characteristics of Number Perception of the Ancient Chinese”., The Silk Road. Papers from the International Conference., том:Philosophy and Religion Section., 2011, стр.:147-154 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Koutzarova, Teodora., Fluidity of the Parts of Speech in the Classical Chinese Language., Japan – Times, Spirituality and Perspectives. Proceedings of the Conference on Occasion of the 60th Anniversary of Professor Dr Habil Boyka Tsigova., 2012, стр.:301-313 2012
2 Koutzarova, Teodora., Translatability of the Moon Allusions and Euphuisms in Tang Poetry., Proceedings of the International Conference on East-Asian Studies “East-Asian Countries and the World – Relationship and Interaction”., издателство:“Expertprint” LTD., 2012, стр.:106-113 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Teodora Koutzarova, Archetypes of Transcendence in Early Daoist Thought 2016
2 Секционен доклад, Теодора Куцарова, “‘Corporeality’ and the Ancient Chinese Conception of Space and Time” 2015
3 Секционен доклад, Теодора Куцарова, Киматично имплицирани йероглифни формации в гадателните надписи дзягууън (14-11 век пр.н.е.) и връзката им с древната китайска теория на музиката 2015
4 Секционен доклад, Теодора Куцарова, Етимологичното декодиране – ключ към китайската ортография 2014
Участие в редколегия
Теодора Куцарова, Мо Йен. Пет хлебчета. Сборник с преводи на Нобеловия лауреат Мо Йен, отличени в конкурса тура „Нефритени слова“, Институт Конфуций в София, 2017., Участие в редколегия 2014