Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Метин Ибриямов
Дипломна работа
Метин Ибриямов, Исторически и теоретически основи на съдебната реторика (Римският адвокат Марк Тулий Цицерон - теория и практика), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф.дфн Донка Александрова 2013