Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Гергана Георгиева

Author ID (SCOPUS):57190005809

Research ID (Web of Science):R-7642-2016

ORCID ID:0000-0003-3515-9524
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Гергана Георгиева, сп. "Българска наука", бр. 103, Задачите на българските учени по време на XXVI Българска Антарктическа експедиция, 2017
2 Гергана Георгиева, "Земетресения сред вечните ледове", сп. "Природа", бр.2, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов" 2016
Научен проект
1 Гергана Георгиева, Приложение на геофизичните методи за изследване на снежници, Ръководител, , Номер на договора:80-10-24 2020
2 Гергана Георгиева, Multidisciplinary approach for fluvial architecture modelling and reservoir properties estimation, Ръководител, 2019
3 Гергана Георгиева, Изследване на активността на ледник Перуника, Член, Център за полярни изледвания, Номер на договора:70-25-69 2019
4 Гергана Георгиева, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪЛБОЧИННАТА СТРУКТУРА И ДИНАМИКАТА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАЛКАНИ ПО СЕИЗМИЧНИ ДАННИ, Ръководител, ФНИ на МОН, Номер на договора:ФНИ-160 2019
5 Гергана Георгиева, Приложение на геофизични методи за изследване на целогодишните снежни преспи в България, последвано от комплексен анализ на възможността за тяхното използване като регионален индикатор за глобалното изменение на климата, Член, НИС при МГУ, Номер на договора:ГПФ-222/11.03.2019 2019
6 Гергана Георгиева, Изследване на целогодишните снежни преспи в България, Ръководител, , Номер на договора:80-10-217/26.04.2018 2018
7 Гергана Георгиева, Снежници и микроледници в България, Ръководител, , Номер на договора:80-10-126 2017
8 Гергана Георгиева, Виртуална сеизмична мрежа на Софийски Университет, Член, , Номер на договора:155 2015
9 Гергана Георгиева, Създаване на информационна база за изследване на сеизмичността и структурата на о. Ливингстън и околностите чрез провеждане на комплексни проучвания в района на Българската антарктическа база, Член, МОН - Фонд „Научни изследвания” 2014
10 Гергана Георгиева, Сеизмично райониране на Република България, съобразено с изискванията на Еврокод 8 ”Сеизмично осигуряване на строителни конструкции” и изработване на карти за сеизмичното райониране с отчитане на сеизмичния хазарт върху територията на страната., Член, 2007
11 Гергана Георгиева, Анализ на цифровите сеизмични данни на станция Витоша за определяне на собствените колебания на Земята и анализ на приливните вълни. , Член, МОН - ФНИ, Номер на договора:N НЗ- 1513/2006 2006
12 Гергана Георгиева, Разработка на софтуерен пакет за спектрално времеви анализ на широколентови сеизмични записи от националната сеизмична мрежа и различни международни центрове за сеизмични данни, Член, МОН - ФНИ, Номер на договора:ФНИ НЗ-1313/03 2006
13 Гергана Георгиева, EMIRA: Environmental Monitoring Implement for Risk Assessment of natural and man-made hazard. National Science Fund, Ministry of Education and Science, Член, МОН - ФНИ, Номер на договора:ИКИ-11/01.09.2005 2005
14 Гергана Георгиева, Модернизация на Националната Оперативна Телеметрична Система за Сеизмологична Информация – НОТССИ, Член, ПКЗНБАК 2005
Статия в научно списание
1 Lilia Dimitrova, Gergana Georgieva, Petya Trifonova, Emil Oinakov, Valentina Protopopova, Metodi Metodiev, Seismic sources and Earth structure in the transition zone between Fore-Balkan unit and Moesian platform, NE Bulgaria, Acta Geodaetica et Geophysica, vol:55, issue:2, 2020, pages:183-202, ISSN (online):2213-5812, doi:10.1007/s40328-020-00288-3, Ref, Web of Science 2020
2 Димчо Йосифов, Гергана Георгиева, Строежниособености на горната мантия на територията на крупните рудни находища на цветни метали в България, Геология и минерални ресурси, брой:2-3, 2018, стр.:3-9 2018
3 L. Dimitrova, Georgieva G, R. Raykova, D. Dimitrov, V. Gurev, D. Solakov, I. Georgiev, P. Raykova, V. Protopopova, I. Aleksandrova, Exploring seismicity of Livingston Island (Antarctica) and surroundings using records of Bulgarian Broadband Seismological Station LIVV during the astral summer 2015-2016, Compres rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, том:70, брой:12, 2017, стр.:1709-1718, Ref, Web of Science, IF (0.251 - 2016), SCOPUS, SJR (0.207 - 2016), PhD 2017
4 Gergana Georgieva, Crustal and upper mantle structure in the southen part of the Moesian platform obtained by data from seismic stations MPE, PVL and SZH, Bulgarian Chemical Communications, том:47, брой:Special Issue B, 2015, стр.:323-330, Ref, Web of Science 2015
5 Gergana Georgieva, Mantle Transition Zone beneath Bulgaria and Surrounding Countries, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, том:68, брой:6, 2015, стр.:755-760, Ref, Web of Science, IF (0.251 - 2016), SCOPUS, SJR (0.207 - 2016) 2015
6 Gergana Georgieva, Svetlana Nikolova, The Moho depth and crustal structure beneath Bulgaria obtained from receiver function analysis, Доклади на Българската академия на науките, том:66, брой:5, 2013, стр.:725-732, Ref, Web of Science 2013
7 Гергана Георгиева, Структура на горната мантия за територията на България, Светът на физиката, 2013 2013
8 Paskaleva I, Nikolova S, Dimitrova L, Georgieva G, Monitoring networks — Way for improving risk assessment from natural and manmade hazards : Case study salt mine Provadia (NE Bulgaria), Acta geodaetica et geophysica Hungarica, том:45, брой:3, 2010, стр.:388-402, Ref, Web of Science 2010
9 Solakov D, Simeonova S, Christoskov L, Alksandova I, Popova I, Georgieva G, EARTHQUAKE SCENARIOS FOR THE CITIES OF SOFIA, ROUSSE, AND VRATSA, INFORMATION & SECURITY. An International Journal, брой:24, 2009, стр.:51-64 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Lilia Dimitrova, Gergana Georgieva, Julius Afzali, Dimitar Dimitrov, Broad band seismic sensors and their application: Case study-Livingston Island, Antarctica, 2019 XXIX International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance" (MMA), Publisher:IEEE, 2019, ISSN (print):978-1-7281-2214-4, ISSN (online):978-1-7281-2213-7, doi:10.1109/MMA.2019.8936018, Ref, Web of Science 2019
2 Gergana Georgieva, Atanas Kisyov, Christian Tzankov, Boriana Chtirkova, Vassil Gourev, Yanko Ivanov, Evaluation of geophysical methods for studying snowfields in Pirin Mountain, Bulgaria, 10th Congress of BGS, Publisher:EAGE, 2019, doi:10.3997/2214-4609.201902662, Ref 2019
3 Gergana Georgieva, Lilia Dimitrova, Vassil Gourev, Ice generated events in Perunika Glacier, recorded by LIVV station, 10th Congress of BGS, Publisher:EAGE, 2019, doi:10.3997/2214-4609.201902661, Ref 2019
4 Атанас Кисьов, Християн Цанков, Боряна Щиркова, Гергана Георгиева, Янко Иванов, Божурка Георгиева, Даниел Ишлямски, Васил Гурев, Спас Николов, Изследване на целогодишните снежни преспи в България, 9-та национална конференция по геофизика, 2018, doi:ISSN-13142518 2018
5 Ренета Б. Райкова, Люба Димова, Милен Цеков, Десислава Латковска, Мария Филипова, Гергана Георгиева, Клуб "Гея" – геофизика за всеки, „Неформално образование по физика и астрономия”, 2016, PhD, MSc 2016
6 Dimitrova L, Georgieva G, R. Raykova, V. Gurev, I. Aleksandrova, P. Raykova, M. Popova, V. Protopopova, Assessment of the efficiency of seismological equipment in extreme weather conditions in Bulgaria -first stage of Livingston Island seismicity study, 7th National Geophysical Conference, 2015 2015
7 L. Dimitrova, Gergana Georgieva, R. Raykova, V. Gurev, P. Raykova, V. Protopopova, M. Popova, Initial Stage of the Project for Research Seismicity of Livingston Island, Proceedings of 8th Congress of the Balkan Geophysical Society, Publisher:Earthdoc, 2015, pages:1-5, doi:https://doi.org/10.3997/2214-4609.201414226, Ref 2015
8 Gergana Georgieva, Receiver functions obtained for seismic station Vitosha (VTS), GEOPHYSICS 2015, 2015, doi:ISSN 1314-2518 2015
9 Dimitrova L, Nikolova S, Georgieva G, Raykova R, Ivanova I, Asparuhova I, Processing and analysis of seismicity in Provadiya region in 3 year period, 6 – та Национална конференция по геофизика, 2010 2010
10 Паскалева И, Кутева М, Димитрова Л, Георгиев И, Николова Св, Георгиева Г, Някои коментари относно комплексния динамичен мониторинг на мировското солно находище, IV International Conference on Mining and Geomechanics, 2010 2010
11 Георгиева Г, Структура на границата Мохо в югозападна България в близост до сеизмичните станции VTS, KKB, MMB, 6 – та Национална конференция по геофизика, 2010 2010
12 Georgieva G, Radev I, Popova I, Mihaylov E, Marinov G, Ilieva M, Matev K, Atanassova M, Complex investigation of the recent geodynamics in the region of Krupnik-Kresna, Proceedings, 5th Congress of Balkan Geophysical Society — Belgrade, 2009 2009
13 Solakov D, Simeonova S, Aleksandrova I, Popova I, Georgieva G, Earthquake Scenarios: cases study for the cities of Rousse and Vratsa, Proceedings, 5th Congress of Balkan Geophysical Society — Belgrade, 2009 2009
14 Georgieva G, Nikolova S, Dimitrova L, Monitoring of the seismicity in the region of LSN Provadia, Proceedings, 5th Congress of Balkan Geophysical Society — Belgrade, 2009 2009
15 Солаков Д, Симеонова С, Христосков Л, Александрова И, Попова И, Георгиева Г, Земетръсни сценарии за градовете София, Русе и Враца, сборник от Втора Научно-Практическа Конференция по Управление в Извънредни Ситуации и Защита на Населението, 2007, стр.:264-272 2007
16 Simeonova S, Aleksandrova I, Solakov D, Popova I, Georgieva G, Observed macroseismic effects from intermediate Vrancea, Romania earthquakes(1940,1977) on the territory of the town of Rousse, Proceedings, Geosciences, 2006, стр.:323-326 2006
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Gergana Georgieva, Lilia Dimitrova, Vassil Gourev, Ice generated events in Perunika Glacier, recorded by LIVV station 2019
2 Секционен доклад, Gergana Georgieva, Atanas Kisyov, Christian Tzankov, Boriana Chtirkova, Vassil Gourev, Yanko Ivanov, Evaluation of geophysical methods for studying snowfields in Pirin Mountain, Bulgaria 2019
3 Секционен доклад, Georgieva G., Dimitrova L., Gourev V., Protopopova V., Raykova P., Aleksandrova I., Popova M, Popova I., Seimicity of Perunika glacier, Livingston Island, Antarktica 2018
4 Секционен доклад, L. Dimitrova, G. Georgieva, R.Raykova, D. Dimitrov, V.Gurev, D. Solakov, I. Georgiev , P. Raykova, V. Protopopova, I. Aleksandrova , M. Popova, Exploring seismicity of Livingston Island (Antarctica) and surroundings using records of Bulgarian Broadband Seismological Station LIVV during the astral summer 2015-2016 2018
5 Секционен доклад, Gergana Georgieva, Liliya Dimitrova, Vasil Gurev , Valentina Protopopova , Plamena Raykova , Irena Aleksandrova, Maria Popova, Iliana Popova, Preliminary results from processing of icequakes recorded in seismic station LIVV 2018
6 Секционен доклад, L. Dimitrova, G. Georgieva, D. Dimitrov, V. Gourev, Evaluating performance of Bulgarian Antarctic seismic station LIVV 2018
7 Секционен доклад, Боряна Щиркова, Никол Василчина, Н. Делева, Я. Митев, М. Слвачев, Г. Георгиева, В. Гурев, Целогодишни снежни преспи в България 2017
8 Секционен доклад, В. Протопопова [Г. Гeoргиeвa, Л. Димитрoвa, Р. Рaйкoвa, Д. Димитров, В. Гурев, A. Kaмбурoв, И. Гeoргиeв, П. Рaйкoвa, И. Aлeксaндрoвa, В. Прoтoпoпoвa, M. Пoпoвa, Д. Сoлaкoв, С. Симeoнoвa, С. Никoлoвa], Комплексни сеизмологични изследвания в района на българската антарктическа база на остров Ливингстон, Антарктика 2016
9 Секционен доклад, Gergana Georgieva, Seismicity of Livingston island and surroundings – first results obtained from Bulgarian Antarctic broad band station LIVV 2016
10 Секционен доклад, Гергана Георгиева, Receiver functions obtained for seismic station Vitosha (VTS) 2015
11 Секционен доклад, Liliya Dimitrova, Gergana Georgieva, Reneta Raykova, Vasil Gurev, Ivan Georgiev, Experimenting seismological and GNSS equipment in extreme conditions in preparation for complex studies in the area of the Bulgarian Antarctic Base 2015
12 Секционен доклад, L. Dimitrova, G. Georgieva, R. Raykova, V. Gurev, P. Raykova, V. Protopopova and M. Popova, Initial Stage of the Project for Research Seismicity of Livingston Island 2015
13 Секционен доклад, Л. Димитрова, Д. Солаков, С. Симеонова, И. Александрова, Г. Георгиева, Анализ на сеизмичността в района на Мировското солно находище след осем годишен мониторинг 2015
14 Секционен доклад, Liliya Dimitrova, Dimcho Solakov, Stela Simeonova, Irena Aleksandrova, Gergana Georgieva, Analysis of the seismicity in the region of Mirovo salt mine after 8 years monitoring 2015
15 Секционен доклад, L. Dimitrova, G. Georgieva, R. Raykova, V. Gurev, Ir. Aleksandrova, Pl. Raykova, M. Popova, V. Protopopova, Assessment of the efficiency of seismological equipment in extreme weather conditions in Bulgaria -first stage of Livingston Island seismicity study 2015
16 Секционен доклад, Гергана Георгиева, Структура на земната кора и горната мантия в южната част на Мизийската платформа по данни от СС МРЕ, PVL и SZH 2014
17 Секционен доклад, Гергана Георгиева, Earth's crust of Bulgaria by P receiver functions 2013
18 Секционен доклад, Гергана Георгиева, Структура на горната мантия за територията на България 2013
19 Секционен доклад, G. Georgieva, Upper mantle structure beneath Bulgaria 2013
20 Секционен доклад, L. Dimitrova, G. Georgieva, S. Nikolova, D. Solakov, S. Simeonova, I. Asparuhova, and I. Popova, Tectonic and induced seismicity in the region of Mirovo salt deposit, NE Bulgaria 2012
21 Секционен доклад, L. Dimitrova, G. Georvieva and S. Nikolova, Monitoring and Analysis of Seismic Activity in the Region of Mirovo Salt Deposit, NE Bulgaria, Budapest 2011 2011
22 Секционен доклад, Гергана Георгиева, The Moho’s structure in beneath the Rhodopes massif obtained from receiver function analysis 2011
23 Секционен доклад, Гергана Георгиева, Структура на границата Мохо в югозападна България в близост до сеизмичните станции VTS, KKB, MMB 2010
24 Секционен доклад, Georgieva G ., S . Nikolova , J . Malek , L . Dimitrova, Seismicity in close vicinity of Mirovo salt dome 2010
25 Секционен доклад, Гергана Георгиева, The Moho’s structure in West Bulgaria obtained from receiver function 2010
26 Секционен доклад, Гергана Георгиева, First results on Moho’s structure from receiver function analysis for Bugaria 2010
27 Секционен доклад, D. Solakov, S. Simeonova, I. Alexandrova, I. Popova and G. Georgieva, Earthquake scenarios: cases study for the cities of Ruse and Vratsa 2009
28 Секционен доклад, G. Georgieva, S. Nikolova and L. Dimitrova, Monitoring of the seismicity in the region of LSN Provadia 2009
29 Секционен доклад, G. Georgieva, I. Radev, I. Popova, E. Mihaylov, G. Marinov, M. Ilieva, K. Matev and M. Atanassova, Complex investigation of the recent geodynamics in the region of Krupnik-Kresna 2009