Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Никола Богданов
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Никола Богданов, Quality attributes in Agile world 2016
2 Секционен доклад, Никола Богданов, Scaling Agile - How to adopt agile practices in medium and large organizations 2016
3 Секционен доклад, Никола Богданов, Software architectures and design patterns. The amazing journey through Agile world, Solving issues using Agile 2015
4 Секционен доклад, Никола Богданов, Bad smells in code. Design patterns and refactoring 2015
5 Секционен доклад, Никола Богданов, QA in the Agile world 2015
6 Секционен доклад, Никола Богданов, What is big in Agile by Nikola Bogdanov 2015
7 Секционен доклад, Никола Богданов, Apache Tapestry 2015
8 Секционен доклад, Никола Богданов, Extreme Programming 2014
9 Секционен доклад, Никола Богданов, eXtreme Programming 2014
10 Секционен доклад, Никола Богданов, Как да изберем правилната Agile практика 2014
11 Секционен доклад, Никола Богданов, Scrum or Kanban 2013