Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Соня Тцибранска-Гьорева

Author ID (SCOPUS):57195276063
Научен проект
1 Соня Тцибранска-Гьорева, "Нова нано-базирана мулти-епитопна ваксина за превенция от инфекция със SARS-CoV-2", Член, МОН 2021
2 Соня Тцибранска-Гьорева, „Роля на емулгаторите, протеините и маслената фаза при формирането на сладоледени емулсии“Formulation chassis for ice cream mix emulsions (vegetable/dairy proteins, natural emulsifiers, healthy oils), Член, Unilever, Англия 2021
3 Соня Тцибранска-Гьорава, „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици„, Член, ФНИ, МОН 2020
4 Соня Тцибранска-Гьорава, „Изследване на механизма надействие на препарати за съдомиялна машина“, "Collaboration between Unilever and Sofia University for Machine Dishwash product, Член, Unilever, Англия 2019
5 Соня Тцибранска-Гьорава, Повърхностната активност на основните компоненти в сладоледени формулировки, 2. „To build understanding of interfacial relationship between proteins and natural emulsifiers from dairy and vegetable sources for control of stability of ice cream emulsions“, Член, Unilever, Англия 2018
6 Соня Тцибранска-Гьорава, Образуване на молекулни структури от стевиолгликозиди; “Formation of structures with steviol glycosides”, Член, Productora Alysa SPA,Чили 2017
7 Соня Тцибранска-Гьорава, Основни процеси при отделяне на твърдо-течни замърсявания при ниски температури и ниски концентрации на ПАВ, „Insight generation against the core areas of step change in weight efficiency, though stains, fast cold and dilute and materials of the future”, Член, Unilever, Англия 2016
8 Соня Тцибранска-Гьорава, Физико-химично характеризиране на сапонини, „Physical characterization of saponins“, Член, Unilever, Англия 2016
9 Соня Тцибранска-Гьорава, Разбиране на механизмите за получаване на наноструктурирани материали от емулсии, “Mechanistic understanding of interfacial phenomena for synthesis of solid nanostructured particles”, Член, BASF, Германия 2014
10 Соня Тцибранска-Гьорава, Ефективно емулгиране, “Long term food discover program: breakthrough emulsification”, Член, Unilever,Холандия 2013
11 Соня Тцибранска-Гьорава, Механизми на пенообразуване при ниски концентрации на сърфактанти, “Mechanisms of foam boosting at low surfactant concentration”, Член, Unilever, Англия 2013
12 Соня Тцибранска-Гьорава, Разкриване на механизмите на стабилизация и подобряване на свойствата на природните емулгатори, “Long term food discover program: natural emulsifiers understanding and improving the functionality of natural emulsifiers”, Член, Unilever,Холандия 2013
13 Соня Тцибранска-Гьорава, Роля на свойствата на межуфазовите граници за получаване на наноструктурирани материали, “Mechanistic understanding of interfacial phenomena for synthesis of solid nanostructured particles”, Член, BASF, Германия 2011
Статия в научно списание
1 S. Iliev, S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, Computational Assessment of Hexadecane Freezing by Equilibrium Atomistic Molecular Dynamics Simulations, J. Colloid Interface Sci., vol:638, 2023, pages:743-757, doi:doi: 10.1016/j.jcis.2023.01.126, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.6 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
2 Stoyan Iliev, Sonya Tsibranska, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Computational assessment of hexadecane freezing by equilibrium atomistic molecular dynamics simulations., Journal of colloid and interface science, vol:638, 2023, pages:743-757, ISSN (online):1095-7103, doi:10.1016/j.jcis.2023.01.126 2023
3 S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Structure and undulations of escin adsorption layer at water surface studied by molecular dynamics, Molecules, vol:26, 2021, pages:6856-6872, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021) 2021
4 V. Gugleva, S. Titeva, N. Ermenlieva, S. Tsibranska, S. Tcholakova, S. Rangelov, D. Momekov, Development and Valuation of Doxycycline Niosomal Thermoresponsive in situ Gel for Ophthalmic Delivery, International J. Pharmaceutics, vol:591, 2020, pages:120010-0, doi:10.1016/j.ijpharm.2020.120010 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020) 2020
5 S. Tsibranska, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, L. Arnaudov, E. Pelan, S. Stoyanov, Origin of the extremely high elasticity of bulk emulsions, stabilized by Yucca Schidigera saponins, Food Chem., vol:316, 2020, pages:126365-0, doi:10.1016/j.foodchem.2020.126365, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.77 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
6 S. Tsibranska, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Role of Interfacial Elasticity for the Rheological Properties of Saponin-stabilized Emulsions, J. Colloid Interface Sci., vol:564, 2020, pages:264-275, ISSN (print):00219797, ISSN (online):10957103, doi:10.1016/j.jcis.2019.12.108, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
7 S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Structure of Dense Adsorption Layers of Escin at the Air−Water Interface Studied by Molecular Dynamics Simulations, Langmuir, vol:35, 2019, doi:10.1021/acs.langmuir.9b02260, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), PhD 2019
8 N. Politova, S. Tcholakova, S. Tsibranska, N. D. Denkov, K. Muelheims, Coalescence Stability of Water-in-Oil drops: Effects of Drop Size and Surfactant Concentration, Colloids and Surfaces A, vol:531, 2017, pages:32-39, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.07.085, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
9 S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Self-Assembly of Escin Molecules at the Air Water Interface as Studied by Molecular Dynamics, LANGMUIR, vol:33, issue:33, 2017, pages:8330-8341, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/acs.langmuir.7b01719, Ref, Web of Science 2017
Участие в конференция
1 Постер, S. Iliev, S. Tsibranska, S. Tcholakova, A. Ivanova, N. Denkov, Hexadecane secrets unveiled: from liquid to crystalline and in-between 2023
2 Секционен доклад, С. Чолакова, С. Цибранска-Гьорева, Ф. Мустан-Борисова, П. Борисов, Н. Денков, , Повърхностни, пенообразуващи и емулгираци свойства на сапонинови сърфактанти 2022
3 Секционен доклад, S. Tsibranska, S. Iliev, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Monitoring freezing at surfactant-stabilized hexadecane/water interface by molecular dynamics 2022
4 Постер, Соня Тцибранска-Гьорева, Origin of the extremely high elasticity of bulk emulsions, stabilized by Yucca Schidigera saponins 2021
5 Секционен доклад, Ст. Илиев, С. Цибранска, А. Иванова, С. Чолакова, Н. Денков, Моделиране на кристализация на хексадекан в обем и на фазова граница с молекулна динамика 2021
6 Секционен доклад, Д. Чолакова, С. Цибранска, Ж. Вълкова, Д. Глушкова, Тайният живот на капките 2021
7 Постер, S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Molecular dynamics simulation of surfactant-stabilized hexadecane-water interface upon cooling 2021
8 Секционен доклад, Sonia Tsibranska, Konstantin Golemanov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Simeon Stoyanov, Eddie Pelan, Role of the interfacial elasticity for the bulk properties stabilized with saponins 2019
9 Секционен доклад, Соня Цибранска-Гьорева, Славка Чолакова, Константин Големанов, Николай Денков, Екстремно висока еластичност на емулсии стабилизирани със сапонини 2019
10 Секционен доклад, Sonya Tsibranska, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Structure of dense adsorption layers of escin at the air-water interface studied by molecular dynamics simulations 2019
11 Постер, S. Tsibranska-Gyoreva, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Extremely high elasticity of emulsions, stabilized by Yucca Schidigera saponins 2019
12 Постер, S. Tsibranska, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, Role of the interfacial elasticity for the rheological properties of emulsions, stabilized by saponins 2019
13 Постер, S. Tsibranska, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov and E. Pelan, Role of the interfacial elasticity for the bulk properties of emulsions, stabilized with saponins 2018
14 Секционен доклад, Slavka Tcholakova, Konstantin Golemanov, Sonia Tsibranska, Nikolai Denkov , Shear and dilatational viscoelasticity of saponin adsorption layers 2018
15 Секционен доклад, Соня Цибранска, С. Чолакова, К. Големанов, Н. Денков, Е. Пилан, С. Стоянов, РЕОЛОГИЯ НА ЕМУЛСИИ СТАБИЛИЗИРАНИ С YUCCA CHIDIGERA САПОНИНИ 2017
16 Присъствие, Соня Тцибранска-Гьорева, Simulation Environments for Life Sciences 2017
17 Секционен доклад, S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Structure of dense adsorption layers of escin at the air-water interface studied by molecular dynamics simulations 2017
18 Секционен доклад, Соня Цибранска, Н. Пагурева, К. Големанов, Сл. Чолакова, Н. Денков, ВЛИЯНИЕ НА ХИДРОФОБНАТА ФАЗА ВЪРХУ СВОЙСТВАТА НА САПОНИНОВИ АДСОРБЦИОННИ СЛОЕВЕ 2016
19 Присъствие, Соня Тцибранска-Гьорева, Въведение в Паралелно Програмиране и Оптимизация за Intel Xeon Phi Архитектури 2016
20 Секционен доклад, Надя Политова, Соня Цибранска, Славка Чолакова, Николай Денков, Кинетика на разкъсване и коалесценция на капки в емулсии от тип вода-в-масло 2015
21 Секционен доклад, Соня Цибранска, А. Иванова, С. Чолакова, Н. Денков, МОЛЕКУЛНО-ДИНАМИЧНИ СИМУЛАЦИИ НА ЕСЦИН НА ГРАНИЦА ВОДА/ВАКУУМ 2015
22 Секционен доклад, Соня Цибранска, А. Иванова, С. Чолакова, Н. Денков, МОЛЕКУЛНО-ДИНАМИЧНИ СИМУЛАЦИИ НА ЕСЦИН НА ГРАНИЦА ВОДА/ВАКУУМ 2015
23 Секционен доклад, Соня Цибранска, А. Иванова, Г. Маджарова, С. Чолакова, Н. Денков, МОЛЕКУЛНО-ДИНАМИЧНИ СИМУЛАЦИИ НА ЕСЦИН НА ГРАНИЦАТА ВОДА/ВАКУУМ 2014
24 Секционен доклад, СОНЯ ЦИБРАНСКА, НАДЯ ПОЛИТОВА, СЛАВКА ЧОЛАКОВА, НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАНО-ЧАСТИЦИ ОТ TIO2 2013
25 Секционен доклад, НАДЯ ПОЛИТОВА, СОНЯ ЦИБРАНСКА, СЛАВКА ЧОЛАКОВА, НИКОЛАЙ ДЕНКОВ , ПОЛУЧАВАНЕ НА ЧАСТИЦИ ОТ ТИТАНОВ ДИОКСИД ПО ДВУЕМУЛСИОНЕН МЕТОД 2013
26 Секционен доклад, СОНЯ ЦИБРАНСКА, РОСЛАВА ПЕТРОВА, СЛАВКА ЧОЛАКОВА, НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, ВЛИЯНИЕ НА СТЕВИЯ ВЪРХУ ОБРАЗУВАНЕТО И СТАБИЛНОСТТА НА ПРОТЕИНОВИ ПЕНИ 2012