Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Мария Трифонова

ORCID ID:0000-0002-1701-6653
Глава от монография
Любослава Пенева, Мария Трифонова, Юлияна Стоянова, Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране на развитието на тригодишните деца, ISBN: 978-619-7743-02-9, РЦППО, София 2023
Дисертация д-р
Мария Георгиева Трифонова, Ролята на институциите за развитието на ВЕИ сектора в избрани европейски държави, Софийски университет "Св. Климент Охридски, Ръководител:Проф. д-р Анастасия Бънкова 2021
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Mariya Trifonova, The Energy Security and Innovation Nexus. Towards a New Regulatory Framework for Offshore Wind Energy Development in Bulgaria., CSD. 2022
2 Mariya Trifonova, Towards a Just Transition in Bulgaria.Unlocking the Green Transformation Potential of Stara Zagora, Pernik and Kyustendil, CSd 2022
3 Martin Vladimirov, Mariya Trifonova, Radostina Primova, Accelerating the Energy Transition in Bulgaria: A Roadmap to 2050. , CSD 2021
4 Mariya Trifonova, Radostina Primova, Martin Vladimirov, Kostantsa Rangelova, SWITCHING THE GEARS OF DECARBONISATION. Policy Action for a Low-Carbon Transformation of the Bulgarian Economy, CSD 2021
5 Mariya Trifonova, Radostina Primova, Martin Vladimirov, Kostantsa Rangelova, Territorial Just Transition Plans. Guidelines for a Comparative Evaluation Framework., CSD 2021
6 Mariya Trifonova, Martin Vladimirov, Wind Power Generation in Bulgaria. Assessment of the Black Sea Offshore Potential., CSD 2021
7 Мария Георгиева Трифонова, Социална приемливост на ВЕИ технологиите в България., 2021
Научен проект
1 Мария Трифонова, Conducting capacity building for Bulgarian media professionals and opinion makers on energy prices' increase in Europe, Член, Европейска климатична фондация, Номер на договора:80-08-317/15.11.2021 2021
2 Мария Трифонова, Simple and Smart Energy Communities for All, Член, EK, Номер на договора: 101033722 2021
3 Мария Трифонова, PCL Bulgaria Renewable Energy, Член, Фондация PURPOSE, Номер на договора:70-14-666/ 13.11.2020г 2020
4 Мария Трифонова, Институционални фактори за развитие на електромобилния сектор в България- примерът на Столична община и бъдещи стъпки, Член, ФНИ, Номер на договора:80-10-200/28.04.2020 г. 2020
5 Мария Трифонова, Научна методология и математически модели за планиране на развитието на националната енергетика , Член, ФНИ 2020
6 Мария Трифонова, Перспективи и ефекти за България от новия пакет политики на ЕК за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС или т.нар. Европейски Зелен Пакт, Член, ФНИ, Номер на договора:80-10-200/16.04.2020 г. 2020
7 Мария Трифонова, Социo-политическо приемане на ВЕИ технологиите в България. Влияние на „говоренето“ на икономическите и социални субекти върху обществените нагласи , Член, МОН 2019
8 Мария Трифонова, MEDEAS-Guiding European Policy toward a low-carbon economy. Modelling Energy system Development under Environmental And Socioeconomic constraints, Член, Европейскa комисия, Номер на договора:H2020-LCE-2015-2 (call for proposals), 691287 (project reference) 2016
9 Мария Трифонова, PV Grid- Преодоляване на бариерите пред широкомащабната интеграция на фотоволтаични системи в електроразпределителните мрежи , Член, Европейскa комисия чрез програма „Интелигентна енергия за Европа, Номер на договора:IEE/11/839 2012
Статия в научно списание
Mergner, Rita, Fenz, Natascha, Rutz, Dominik, Nikolaev, Angel, Holzmann, Angela, Mariya Trifonova, Schilcher, Kerstin, Sahin, Altan, SIMPLE AND SMART COMMUNITIES FOR ALL, European Biomass Conference and Exhibition Proceeding, 2022, pages:314-316, Ref, International 2022
Статия в поредица
Mariya Trifonova, Renewable energy sector development in Bulgaria -an institutional analysis, Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, issue:17, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, Web of Science 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Trifonova, Mariya, Public acceptance and willingness to pay for renewable energy in Bulgaria, IFAC PAPERSONLINE, vol:55, issue:11, 2022, pages:138-143, ISSN (print):2405-8963, doi:10.1016/j.ifacol.2022.08.062 2022
2 Mariya Trifonova, The Concept of the Institutions in the Energy Transition Research, YOUNG RESEARCHERS Conference Proceedings 2018, 2019, pages:552-563 2019
3 Mariya Trifonova, Development of the Renewable Energy Sector in Europe, Ideen und Innovationen für die Energie von morgen: Wissenschaftliche Beiträge des KIT zu den Jahrestagungen 2014, 2016 und 2017 des KIT-Zentrums Energie, editor/s:Wolfgang Breh; Heike Kull, Publisher:KIT Scientific Publishing, 2017, pages:123-130, ISSN (print):1869-9669, ISBN:978-3-7315-0753-6, doi:10.5445/KSP/1000078728 2017
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Мария Трифонова, ENERGY TALK: Social innovation in energy transitions in Central and Eastern Europe 2022
2 Секционен доклад, Мария Трифонова, Regional centers of expertise in sustainability transition research: how is Southeast Europe positioned on the research map? 2021
3 Секционен доклад, Мария Трифонова, The institutional perspective of renewable energy diffusion 2020
4 Секционен доклад, Мария Трифонова, Social Acceptance of Renewable Energy Technologies 2019
5 Секционен доклад, Мария Трифонова, The Concept of the Institutions in the Energy Transition Research 2018
6 Секционен доклад, Мария Трифонова, Renewable Energy Sectors in Bulgaria And Germany- an Institutional Perspective 2018
7 Секционен доклад, Мария Трифонова, The role of the institutions for the development of the RES sector 2017
8 Секционен доклад, Мария Трифонова, Development of the Renewable Energy Sector in Europe- An Institutional Perspective 2017
9 Секционен доклад, Мария Трифонова, Възобновяемият енергиен сектор в България и Германия – институционална перспектива 2016