Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Мария Трифонова

ORCID ID:0000-0002-1701-6653
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Mariya Trifonova, The Energy Security and Innovation Nexus. Towards a New Regulatory Framework for Offshore Wind Energy Development in Bulgaria., CSD. 2022
2 Mariya Trifonova, Towards a Just Transition in Bulgaria.Unlocking the Green Transformation Potential of Stara Zagora, Pernik and Kyustendil, CSd 2022
3 Martin Vladimirov, Mariya Trifonova, Radostina Primova, Accelerating the Energy Transition in Bulgaria: A Roadmap to 2050. , CSD 2021
4 Mariya Trifonova, Radostina Primova, Martin Vladimirov, Kostantsa Rangelova, SWITCHING THE GEARS OF DECARBONISATION. Policy Action for a Low-Carbon Transformation of the Bulgarian Economy, CSD 2021
5 Mariya Trifonova, Radostina Primova, Martin Vladimirov, Kostantsa Rangelova, Territorial Just Transition Plans. Guidelines for a Comparative Evaluation Framework., CSD 2021
6 Mariya Trifonova, Martin Vladimirov, Wind Power Generation in Bulgaria. Assessment of the Black Sea Offshore Potential., CSD 2021
7 Мария Георгиева Трифонова, Социална приемливост на ВЕИ технологиите в България., 2021
Научен проект
1 Мария Трифонова, Conducting capacity building for Bulgarian media professionals and opinion makers on energy prices' increase in Europe, Член, Европейска климатична фондация, Номер на договора:80-08-317/15.11.2021 2021
2 Мария Трифонова, Simple and Smart Energy Communities for All, Член, EK, Номер на договора: 101033722 2021
3 Мария Трифонова, PCL Bulgaria Renewable Energy, Член, Фондация PURPOSE, Номер на договора:70-14-666/ 13.11.2020г 2020
4 Мария Трифонова, Институционални фактори за развитие на електромобилния сектор в България- примерът на Столична община и бъдещи стъпки, Член, ФНИ, Номер на договора:80-10-200/28.04.2020 г. 2020
5 Мария Трифонова, Научна методология и математически модели за планиране на развитието на националната енергетика , Член, ФНИ 2020
6 Мария Трифонова, Перспективи и ефекти за България от новия пакет политики на ЕК за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС или т.нар. Европейски Зелен Пакт, Член, ФНИ, Номер на договора:80-10-200/16.04.2020 г. 2020
7 Мария Трифонова, Социo-политическо приемане на ВЕИ технологиите в България. Влияние на „говоренето“ на икономическите и социални субекти върху обществените нагласи , Член, МОН 2019
8 Мария Трифонова, MEDEAS-Guiding European Policy toward a low-carbon economy. Modelling Energy system Development under Environmental And Socioeconomic constraints, Член, Европейскa комисия, Номер на договора:H2020-LCE-2015-2 (call for proposals), 691287 (project reference) 2016
9 Мария Трифонова, PV Grid- Преодоляване на бариерите пред широкомащабната интеграция на фотоволтаични системи в електроразпределителните мрежи , Член, Европейскa комисия чрез програма „Интелигентна енергия за Европа, Номер на договора:IEE/11/839 2012
Статия в поредица
Mariya Trifonova, Renewable energy sector development in Bulgaria -an institutional analysis, Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, issue:17, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, Web of Science 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Trifonova, Mariya, Public acceptance and willingness to pay for renewable energy in Bulgaria, IFAC PAPERSONLINE, vol:55, issue:11, 2022, pages:138-143, ISSN (print):2405-8963, doi:10.1016/j.ifacol.2022.08.062 2022
2 Mariya Trifonova, The Concept of the Institutions in the Energy Transition Research, YOUNG RESEARCHERS Conference Proceedings 2018, 2019, pages:552-563 2019
3 Mariya Trifonova, Development of the Renewable Energy Sector in Europe, Ideen und Innovationen für die Energie von morgen: Wissenschaftliche Beiträge des KIT zu den Jahrestagungen 2014, 2016 und 2017 des KIT-Zentrums Energie, editor/s:Wolfgang Breh; Heike Kull, Publisher:KIT Scientific Publishing, 2017, pages:123-130, ISSN (print):1869-9669, ISBN:978-3-7315-0753-6, doi:10.5445/KSP/1000078728 2017
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Мария Трифонова, ENERGY TALK: Social innovation in energy transitions in Central and Eastern Europe 2022
2 Секционен доклад, Мария Трифонова, Regional centers of expertise in sustainability transition research: how is Southeast Europe positioned on the research map? 2021
3 Секционен доклад, Мария Трифонова, The institutional perspective of renewable energy diffusion 2020
4 Секционен доклад, Мария Трифонова, Social Acceptance of Renewable Energy Technologies 2019
5 Секционен доклад, Мария Трифонова, The Concept of the Institutions in the Energy Transition Research 2018
6 Секционен доклад, Мария Трифонова, Renewable Energy Sectors in Bulgaria And Germany- an Institutional Perspective 2018
7 Секционен доклад, Мария Трифонова, The role of the institutions for the development of the RES sector 2017
8 Секционен доклад, Мария Трифонова, Development of the Renewable Energy Sector in Europe- An Institutional Perspective 2017
9 Секционен доклад, Мария Трифонова, Възобновяемият енергиен сектор в България и Германия – институционална перспектива 2016