Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Мария Трифонова

ORCID ID:0000-0002-1701-6653
Научен проект
1 Мария Трифонова, Научна методология и математически модели за планиране на развитието на националната енергетика , Член, ФНИ 2020
2 Мария Трифонова, Социo-политическо приемане на ВЕИ технологиите в България. Влияние на „говоренето“ на икономическите и социални субекти върху обществените нагласи , Член, МОН 2019
3 Мария Трифонова, MEDEAS-Guiding European Policy toward a low-carbon economy. Modelling Energy system Development under Environmental And Socioeconomic constraints, Член, Европейскa комисия, Номер на договора:H2020-LCE-2015-2 (call for proposals), 691287 (project reference) 2016
4 Мария Трифонова, PV Grid- Преодоляване на бариерите пред широкомащабната интеграция на фотоволтаични системи в електроразпределителните мрежи , Член, Европейскa комисия чрез програма „Интелигентна енергия за Европа, Номер на договора:IEE/11/839 2012
Статия в поредица
Mariya Trifonova, Renewable energy sector development in Bulgaria -an institutional analysis, Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, брой:17, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Mariya Trifonova, The Concept of the Institutions in the Energy Transition Research, YOUNG RESEARCHERS Conference Proceedings 2018, 2019, pages:552-563 2019
2 Mariya Trifonova, Development of the Renewable Energy Sector in Europe, Ideen und Innovationen für die Energie von morgen: Wissenschaftliche Beiträge des KIT zu den Jahrestagungen 2014, 2016 und 2017 des KIT-Zentrums Energie, editor/s:Wolfgang Breh; Heike Kull, Publisher:KIT Scientific Publishing, 2017, pages:123-130, ISSN (print):1869-9669, ISBN:978-3-7315-0753-6, doi:10.5445/KSP/1000078728 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мария Трифонова, Regional centers of expertise in sustainability transition research: how is Southeast Europe positioned on the research map? 2021
2 Секционен доклад, Мария Трифонова, Social Acceptance of Renewable Energy Technologies 2019
3 Секционен доклад, Мария Трифонова, Renewable Energy Sectors in Bulgaria And Germany- an Institutional Perspective 2018
4 Секционен доклад, Мария Трифонова, The Concept of the Institutions in the Energy Transition Research 2018
5 Секционен доклад, Мария Трифонова, Development of the Renewable Energy Sector in Europe- An Institutional Perspective 2017
6 Секционен доклад, Мария Трифонова, The role of the institutions for the development of the RES sector 2017
7 Секционен доклад, Мария Трифонова, Възобновяемият енергиен сектор в България и Германия – институционална перспектива 2016