Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Йорданка Узунова
Статия в научно списание
Б.Ангелова, Й.Узунова, Г.Хаджидеков, Муковисцидоза в детска възраст – нискодозова компютърна томография за оценка на хроничните усложнения., Рентгенология и Радиология, том:LVIII, 2019, стр.:300-303, Ref 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Татяна Стоева, Сравнение на издишания азотен окис с конвенционални тестове при деца с бронхиална астма 2013
2 Секционен доклад, Йорданка Узунова, Хронично белодробно възпаление 2013
3 Секционен доклад, Росица Митрова-Пеева, Сравнение на издишания азотен окис с конвенционални тестове при деца с бронхиална астма 2013
4 Секционен доклад, Росица Митрова-Пеева, Хронично белодробно възпаление 2013
5 Секционен доклад, Татяна Стоева, Хронично белодробно възпаление 2013