Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Василка Кочева
Научен проект
Василка Кочева, Роля на Jak-Stat сигналния път в процесите на костна деструкция в модел на ревматоиден артрит, Член, , Номер на договора:80-10-15/17.04.2018 2018
Статия в научно списание
1 Vasilka Krumova, Dancho Danalev, Senya Terzieva, “Project Based Learning - Strategy for Professional Competence Development in Higher Education”, Science, Engineering & Education, vol:5, issue:1, 2020, ISSN (print):ISSN 2534-8507 (print), ISSN (online):ISSN 2534-8515 (on line), doi:27-40, Ref 2020
2 Vasilka Krumova, Dancho Danalev, Senya Terzieva, Design of STEM – PBL Model with Application in Higher Education, Science & Research, vol:4, issue:1, 2020, pages:27-40, ISSN (online):ISSN: 2535-0765, Ref 2020
3 Victoria Necheva, Vasilka Krumova, Gergana Ingilizova, Project Based Learning – an Ability for Transfer of Knowledge and Skills form School to Academic, Science, Engineering & Education, том:3, брой:1, 2018, стр.:85-92, ISSN (print):ISSN 2534-8507 (print), ISSN (online):ISSN 2534-8515 (on line), Ref 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
Vasilka Krumova, SeniaTerzieva, Development of Learning Skills in Medical Students through PBL-STEM , Filodiritto Editore, editor/s:edited by Pixel, 2019, pages:437-442, ISSN (print):ISSN 2420-9732, ISSN (online):ISSN 2420-9732, ISBN:978-88-85813-56-4, doi:10.26352/D321_2420-9732, Ref 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Василка Крумова, Дизайн на STEM – PBL с приложение при обучението във висшето образование 2020
2 Секционен доклад, Krumova Vasilka, Development of Learning Skills in Medical Students through PBL-STEM 2019
3 Секционен доклад, Василка Кочева, Развитие на умения за учене чрез проект-базирано обучение по биология на човека 2017
4 Секционен доклад, Василка Кочева, Усвояване на система от понятия по хистология чрез електронно базирани задачи 2017