Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Кирила Атанасова

ORCID ID:0000-0003-2720-5340
Друго (научно-популярни и др. под.)
Кирила Атанасова, Уебинар „Стопански предпоставки за формирането на българския политически елит (по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви)“, История 28, бр. 4 (2020): 432–33., Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ 2020
Научен проект
1 Кирила Атанасова, „Скритият“ архив: Необработеният архив на Евлоги и Христо Георгиеви като неизползван ресурс за реконструкция на стопанското и политическото минало , Член, 2020
2 Кирила Атанасова, Визуализация на историческото наследство на Северозападна България, ХIV-ХIХ в. (фаза "Видин"), Член, 2020
3 Кирила Атанасова, Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви, Член, 2020
4 Кирила Атанасова, “Historia (Balcanica) magistra vitae (Bulgariae) est” Разработка на нова модерна концепция за развитието на българската балканистика до средата на ХХI век, Член, 2019
Статия в научно списание
1 Кирила Г. Атанасова, Ролята на харема в политическия живот на Османската империя (ХVІ – ХVІІ в.). Случаите на Хюррем султан и Кьосем султан, Времена, брой:IX, 2016, стр.:70-78, ISSN (online):2367-5527 2016
2 Кирила Атанасова, Истанбулските кафенета на ХХ и ХХІ в. – между бунта, клюките и бизнеса, Анамнеза, том:10, брой:2, 2015, стр.:23-77, ISSN (online):1312-9295 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Kirila Atanasova, The "Invisible Visible": Ottoman Heritage in Bulgaria 2020
2 Секционен доклад, Kirila Atanasova, Being an Ottoman Royal in the 16 Century: The Princesses and their Pious Foundations in the Balkans 2019
3 Секционен доклад, Kirila Atanasova, The "Forbidden" Luxury and the "Desired" Piety: Coffee and Royal Female Architectural Patronage in Istanbul's 17th-century Neighborhood of Eminönü 2018