Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Майа Антова
Изложби
1 Майа Антова , Национална „Ако Върнем Времето Назад“- изложба с добавена реалност 2022 природна среда- пещера в обл. Лакатник АКО ВЪРНЕМ ВРЕМЕТО НАЗАД е проект, който изследва свободата - избора, който правим и действията, който предприемаме. 2022
2 Майа Антова , Международна Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС 2022 ЕТЪР - Етнографски музей на открито, Габрово Инсталация "Някога и тук е имало живот" 2022
3 Майа Антова , Национална ПознататаНЕпозната vol.3 2022 София, част от КвАРТал фестивал 2022: малките неща Проект за популяризиране на жени художнички в българското изобразително изкуство https://poznatatanepoznata.com/sofia/ 2022
4 Майа Антова , Национална „Инстинкт и анализ на индивидуалната нормалност‘‘ 2021 галерия Орловска10, Габрово Инсталация „Дар“ 2021
5 Майа Антова , Национална 3то издание на Национална изложба „ПРОЛЕТЕН САЛОН“, 2021 ХГ „Христо Цокев“, Габрово „Пустиня“ 2021
6 Майа Антова , Национална ПознататаНЕпозната vol.1 2021 Трявна Проект за популяризиране на жени художнички в българското изобразително изкуство https://poznatatanepoznata.com/ 2021
7 Майа Антова , Национална ПознататаНЕпозната vol.2 2021 Карлово Проект за популяризиране на жени художнички в българското изобразително изкуство https://poznatatanepoznata.com/ 2021
8 Майа Антова , Национална Резидентска програма „Следва продължение“ 2021 с. Очин Дол Лендарт инсталация „Оброк“ 2021
9 Майа Антова , Национална „Пролетен салон на жените художнички“ 2020 ХГ „Христо Цокев“, Габрово Инсталация „Пустиня“ 2020
10 Майа Антова , Национална „Арт Розалиада“ 2020 Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, В. Търново Инсталация „Различни ли сме?“, съавтор с проф. О. Дворянов 2020
11 Майа Антова , Национална 8 ми ФОРУМ Малки Графични Форми 2020 галерия KO_OП, София „Fly” CGD, “Palomena prasina” CGD 2020
12 Майа Антова , Национална „РазЛични“ 2019 Триъгълна кула на Сердика , Регионален исторически музей – София Инсталация и видео "ВЪЛНАТА край СЕРДИКА" 2019
13 Майа Антова , Международна 10ти международен миксет медия фестивал 2019 галерия ЛЕСЕДРА, София Дигитален принт „Градове“ 2019
14 Майа Антова , Национална Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС 2019 ЕТЪР-Етнографски музей на открито, Габрово Инсталация „Баба и внуче“ 2019
15 Майа Антова , Международна Фестивал “Base and Space” 2019 Дрезден, Германия Пърформънс „Казваме и премълчаваме“ 2019
16 Майа Антова , Международна Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС 2018 ЕТЪР - Етнографски музей на открито, Габрово инсталация "Дар" 2018
Научен проект
1 Майа Антова, „АРТелие“, Член, , Номер на договора:80-10-80/11.05.2022 2022
2 Майа Антова, „р-АЗ-личното ЕГО. Потенциал, измерения, перспективи“, Член, , Номер на договора:80-10-150/26.03.2021 2021
3 Майа Антова, “DIGITAL LOOP”, Член, 2016
4 Майа Антова, „AРТикулации – визуални хроники“ , Член, , Номер на договора:80-10- 67/ 2015 2015
5 Майа Антова, Международен проект „Постмодерни приказки“ , Член, 2015
Статия в поредица
1 Майа Антова, „Дигитално рисуване. Провеждане на предварителен експеримент с ученици.”, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:8, 2017, ISSN (online):2367-6396, Ref 2017
2 Майа Антова, „Дигитална писалка или четка”, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:5, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, ISSN (online):2367-6396, Ref 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
Майа Антова, Венцислава Стоянова, "Дигиталното рисуване като инструмент за постигане на декоративно-абстрактна образност в обучението по изобразително изкуство", „Визуални изследвания“, editor/s: Главен редактор: проф. д.изк. Антоанета Анчева, ВТУ , Publisher:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, ISSN (print):2535-101X (Print) , ISSN (online):2603-381X (Online) , ISBN:Лиценз: CC BY-NC-ND, Ref 2020