Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Майа Антова
Дисертация д-р
Майа Антова, „Прилагане на съвременните методи за възпроизвеждане на художествени произведения при обучението по изобразително изкуство в начален курс” , Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по начална и предучилищна педагогика Катедра „Визуални изкуства“, Ръководител:ДОЦ. Д-Р АННА ЦОЛОВСКА 2018
Изложби
1 Майа Антова , Национална „Архивно“ 2023 Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство авторско участие в аудио-визуален пърформанс на Данайл Виденски и Лиляна Дворянова, част от проекта „Гранично“ по НФК, Номер на договора:VRCHKO-22-58 29/08/2022 г. 2023
2 Майа Антова , Национална Кураторска изложба „Вертикала и хоризонтала“– на преподавателите от катедра „Визуални изкуства“ на СУ, ФНОИ 2023 галерия „Алма Матер“, СУ, София / Познан, Полша / Ниш, Сърбия / Лодз, Полша Изложбата е посветена на 135-годишнината на Софийския университет и се осъществява със съдействието на ФНОИ 2023
3 Майа Антова , Национална "ТРИ в ЕДНА СТАЯ", съвместна изложба на В.Стоянова, Л.Дворянова, М.Антова-Майото 2023 галерия "Етюд", София , по проект финансиран от Национален Фонд "Култура" 2023
4 Майа Антова , Национална “ТЕЛЕСНО-ОБРАЗНО“ пърформанс програма на „Изкуство в действие“ 2023 Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство авторски пърформанс „ОБРАЗНО ДВИЖЕНИЕ“, (самостоятелна творческа изява) 2023
5 Майа Антова , Национална „Пролетен салон“, V издание - журирана изложба 2023 Художествена галерия „Христо Цокев“, Габрово, 11.03-11.05.2022, колективна изложба 2023
6 Майа Антова , Национална Уъркшоп с деца "ТРИ в ЕДНА СТАЯ" 2023 галерия "Етюд", София ръководител на детската работилница, реализирана по проект, финансиран от Национален Фонд "Култура" 2023
7 Майа Антова , Национална Черни бездни/ Бели върхове 2023 Градска Художествена галерия „Любен Гайдаров“ – Перник Кураторска изложба на Орлин Дворянов, организатор - сдружение "Изкуство в действие", полиптих от 4 бр. творби, 70/100, (колективна изложба) 2023
8 Майа Антова , Национална „Ако Върнем Времето Назад“- изложба с добавена реалност 2022 природна среда- пещера в обл. Лакатник АКО ВЪРНЕМ ВРЕМЕТО НАЗАД е проект, който изследва свободата - избора, който правим и действията, който предприемаме. 2022
9 Майа Антова , Национална изложба „Пролетен салон“ - IV издание 2022 художествена галерия „Христо Цокев“, Габрово журирана изложба 2022
10 Майа Антова , Международна Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС 2022 ЕТЪР - Етнографски музей на открито, Габрово Инсталация "Някога и тук е имало живот", https://alos.bg/news/2022/kevis-2022/ 2022
11 Майа Антова , Национална ПознататаНЕпозната vol.3 2022 София, част от КвАРТал фестивал 2022: малките неща Проект за популяризиране на жени художнички в българското изобразително изкуство https://poznatatanepoznata.com/sofia/ 2022
12 Майа Антова , Национална „Инстинкт и анализ на индивидуалната нормалност‘‘ 2021 галерия Орловска10, Габрово Инсталация „Дар“ 2021
13 Майа Антова , Национална 3то издание на Национална изложба „ПРОЛЕТЕН САЛОН“, 2021 ХГ „Христо Цокев“, Габрово „Пустиня“ 2021
14 Майа Антова , Национална ПознататаНЕпозната vol.1 2021 Трявна Проект за популяризиране на жени художнички в българското изобразително изкуство https://poznatatanepoznata.com/ 2021
15 Майа Антова , Национална ПознататаНЕпозната vol.2 2021 Карлово Проект за популяризиране на жени художнички в българското изобразително изкуство https://poznatatanepoznata.com/ 2021
16 Майа Антова , Национална Резидентска програма „Следва продължение“ 2021 с. Очин Дол Лендарт инсталация „Оброк“ 2021
17 Майа Антова , Национална „Пролетен салон на жените художнички“ 2020 ХГ „Христо Цокев“, Габрово Инсталация „Пустиня“ 2020
18 Майа Антова , Национална „Арт Розалиада“ 2020 Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, В. Търново Инсталация „Различни ли сме?“, съавтор с проф. О. Дворянов 2020
19 Майа Антова , Национална 8 ми ФОРУМ Малки Графични Форми 2020 галерия KO_OП, София „Fly” CGD, “Palomena prasina” CGD 2020
20 Майа Антова , Национална „РазЛични“ 2019 Триъгълна кула на Сердика , Регионален исторически музей – София Инсталация и видео "ВЪЛНАТА край СЕРДИКА" 2019
21 Майа Антова , Международна 10ти международен миксет медия фестивал 2019 галерия ЛЕСЕДРА, София Дигитален принт „Градове“ 2019
22 Майа Антова , Национална Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС 2019 ЕТЪР-Етнографски музей на открито, Габрово Инсталация „Баба и внуче“ 2019
23 Майа Антова , Международна Фестивал “Base and Space” 2019 Дрезден, Германия Пърформънс „Казваме и премълчаваме“ 2019
24 Майа Антова , Международна Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС 2018 ЕТЪР - Етнографски музей на открито, Габрово инсталация "Дар" 2018
Научен проект
1 Майа Антова, Стимулиране на творческата активност на членове на академичния състав на катедра „Визуални изкуства“ и студенти от специалности Графичен дизайн и Изобразително изкуство на ФНОИ, Член, , Номер на договора:№ 80-10-159/16.5.2023 2023
2 Майа Антова, "граничНО", Член, Национален Фонд Култура, Номер на договора:VRCHKO-22-58 29/08/2022 г. 2022
3 Майа Антова, „АРТелие“, Член, , Номер на договора:80-10-80/11.05.2022 2022
4 Майа Антова, „р-АЗ-личното ЕГО. Потенциал, измерения, перспективи“, Член, , Номер на договора:80-10-150/26.03.2021 2021
5 Майа Антова, „Следва продължение“, Член, Национален Фонд Култура, Номер на договора:№ 4 -TR1461О/ 2021 г. 2021
6 Майа Антова, “DIGITAL LOOP”, Член, 2016
7 Майа Антова, „AРТикулации – визуални хроники“ , Член, , Номер на договора:80-10- 67/ 2015 2015
8 Майа Антова, Международен проект „Постмодерни приказки“ , Член, 2015
Статия в поредица
1 Майа Антова, „Дигитално рисуване. Провеждане на предварителен експеримент с ученици.”, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:8, 2017, ISSN (online):2367-6396, Ref 2017
2 Майа Антова, „Дигитална писалка или четка”, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:5, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, ISSN (online):2367-6396, Ref 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
Майа Антова, Венцислава Стоянова, "Дигиталното рисуване като инструмент за постигане на декоративно-абстрактна образност в обучението по изобразително изкуство", „Визуални изследвания“, editor/s: Главен редактор: проф. д.изк. Антоанета Анчева, ВТУ , Publisher:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, ISSN (print):2535-101X (Print) , ISSN (online):2603-381X (Online) , ISBN:Лиценз: CC BY-NC-ND, Ref 2020
Учебно помагало
Теодора Томова, Наталия Стоянова, Майа Антова, Борис Захаиев, БЕЗОПАСНО над, под, с, около, във ВОДАТА, АРТКОМ, София 2009