Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Веселин Янчев
Дисертация доктор на науките
Веселин Костов Янчев, Армия, обществен ред и вътрешна сигурност Септември 1923 година Провалът на едно поръчано въстание, СУ4 Св. Кл. Охридски, Исторически факултет, Катедра История на България 2022
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Веселин Костов Янчев, Епохи, Историческо списание на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", Том ХХІХ, Книжка 1, 2021
2 Веселин Костов Янчев, сп. L`EUROPEO, № 72, април-май 2021, Еуропео България ООД 2021
3 Веселин Костов Янчев, Великите сили, България и Балканската война в секретните документи на британската дипломация 1910-1913 г., Просвета 2018
4 Веселин Костов Янчев, Епохи, Историческо списание на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" Том ХХV (2017), Книжка 1, , Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 2017
5 Веселин Костов Янчев, Иван Т. Иванов Българско военно разузнаване през Втората световна война, Рива 2016
Книга
1 Ст. Станчев, Н. Стоименов, И. Криворов, Д. Зафиров, В. Янчев, Т. Петров, Р. Николов, А. Прокопиев, Българската армия в Първата световна война. 1915-1918. , софия 2015
2 В. Янчев, „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Между войните и след тях. 1913–1915 и 1918–1923“. , софия 2014
3 В. Янчев, Службите за охрана в България. От княза до президента. 1879–2013., софия 2013
4 Веселин Янчев, Владимир Станев, Светослав Живков, Любомир Юруков, Войната такава, каквато беше. България в Първата Балканска война 1912-1913 г., ISBN:978-954-07-3413-2, Университетско издателство ""Св. Климент Охридски, София 2012
5 Ст. Станчев, Н. Стоименов, И. Криворов, Д. Зафиров, В. Янчев, Т. Петров, Българската армия в Първата световна война. Т. І – септември 1915 – август 1916. , Sofia 2010
6 Румяна Кушева, Веселин Янчев, Бистра Стоименова, Николина Цветкова, Милена Платникова, История без полюси. 44 работни листове за ученика за активно изучаване на история. , в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
7 В. Янчев, Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Българският опит 1878-1912. 2006
8 Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Veselin Yanchev, Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 Years National Assembly 1879-2005. , Sofia 2005
9 Valery Kolev, Ivan Ilchev, Veselin Yanchev, Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 years National Assembly, 1879 - 2005., Sofia, Рецензирано 2005
10 В. Янчев, Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери в България 1907-1945 г. , софия 2000
11 В. Янчев, Н. Нешев, Из историята на Съюза на запасните офицери (1907-1944 г.) и СОСЗ в България., софия 1997
Монография
1 Веселин Янчев, Армия, обществен ред и вътрешна сигурност Септември 1923 година Провалът на едно поръчано въстание, ISBN:978-954-07-5641-7, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Веселин Янчев, Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери в България 1907 - 1945. , БИ 93 ООД, София 2021
Научно ръководство
1 Веселин Янчев, Сблъсъкът на княз Александър І с руските имперски интереси -трагична предопределеност, Су "Св. Кл. Охридски", Исторически факултет, Катедра История на България. дипломна работа:Сефан Благоев Пиларски 2023
2 Веселин Янчев, Приносът на ген. Д. Николаев като военен министър на България през периода 1907-1911 г. , Катедра "История на България" дипломна работа:Христина Петрова Илиева 2022
3 Веселин Янчев, Българо-италиански политически и военни отношения 1934-1943 г. , СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Елена Михайлова Тодорова 2017
4 Веселин Янчев, Подготовката на Българската армия за война (1904-1912 г.) , СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Илиян Цветанов Иванов 2017
Редактор на сборник
1 Веселин Янчев, Модерният свят на Българина. Търновската конституция от 1879 г. , Редактор на сборник 2019
2 Веселин Янчев, Великите сили, България и Балканската война в секретните документи на британската дипломация 1910-1913 г. , Редактор на сборник 2015
Статия в научно списание
1 Веселин Янчев, Нова монография за историята на изборите в България, История, том:31, брой:1, 2023, Ref 2023
2 Веселин Янчев, Кюстендилските събития от декември 1922 г., армията и земеделската власт, Известия на Историческия музей Кюстендил, том:ХХ, 2019, стр.:437-448 2019
3 В. Янчев, Армията и войната на Стамболийски с "вътрешните врагове" (октомври 1919- март 1920 г.), Годишник на Софийския университет "Св. Климент охридски". Исторически факултет, том:102, 2017, стр.:199-240 2017
4 В. Янчев, Земеделската власт, армията и ВМРО (декември 1922 - януари 1923 г.), Македонски преглед, брой:4, 2016, стр.:51-80 2016
5 Веселин Янчев, Обявяването на военно положение в България през 1914 г. , Военноисторически сборник, брой:1, 2016, стр.:37-45 2016
6 В. Янчев, Армията и невъзможното вътрешно умиротворение (от примирието през 1918 г. до изборите през 1919 г.). , История, брой:3, 2015, стр.:276-298 2015
7 В. Янчев, Въвличането на армията в конфликта между земеделската власт и ВМРО (1921 – ноември 1922 г.)., Македонски преглед, брой:3, 2015, стр.:63-80 2015
8 В. Янчев, Революция, въстание, метеж или опит за държавен преврат? (събитията в България от септември октомври 1918 г.)., Минало, брой:1, 2015, стр.:52-72 2015
9 В. Янчев, Синдромът „Офицерска лига“ и предизвикателството „Военен съюз“., Военноисторически сборник, брой:1, 2015, стр.:23-45 2015
10 В. Янчев, Кимон Георгиев и Военният съюз. От строя до политиката., Годишник на Регионалния исторически музей Пазарджик., том:4, 2013, стр.:118-136 2013
11 В. Янчев, Кимон Георгиев и Военният съюз. От строя до политиката., Военноисторически сборник, брой:3, 2013, стр.:115-133 2013
12 В. Янчев, Вътрешните функции на армията в междувоенния период 1913–1915 г., Известия на държавните архиви, том:103-104, 2012, стр.:3-53 2012
13 В. Янчев, Българските възгледи за същността и предназначението на войската. (От Освобождението до Първата световна война)., Военноисторически сборник, брой:1, 2009, стр.:22-24 2009
14 В. Янчев, Княз Александър І и битката му с руските генерали. , История, брой:5-6, 2008, стр.:63-84 2008
15 В. Янчев, Армията и разбойничеството в България от Освобождението до началото на ХХ век. , Годишник на Софийския университет. Исторически факултет, том:98-99, 2007, стр.:119-169 2007
16 В. Янчев, Руската концепция за българската армия след Освобождението. , Минало, брой:3, 2005, стр.:57-61 2005
17 В. Янчев, Съюзът на запасните офицери в България в следвоенните години 1918-1925 г., Известия на ИВИ-ГЩ и ВИНД, том:65, 2000, стр.:85-106 2000
18 В. Янчев, Съюзът на запасните офицери в България в следвоенните години 1918-1925 г., Известия на ИВИ-ГЩ и ВИНД, том:64, 1999, стр.:179-205 1999
19 В. Янчев, Социалното състояние на българската държава през 1913-1915 г. , Военноисторически сборник, брой:6, 1996 1996
20 В. Янчев, Политическите партии в България и Първата световна война. Публикувана и на френски, английски и немски език , Български военен преглед, брой:извънреден брой, 1995, стр.:36-53 1995
21 В. Янчев, Съюзът на запасните офицери в България – идеология и идейни конфликти 1907-1925 г. Публикувана и на френски, английски и немски език. , Български военен преглед, брой:извънреден брой, 1995, стр.:20-33 1995
22 В. Янчев, Създаване и начална дейност на Съюза на запасните офицери в България 1907-1915 г., Военноисторически сборник, брой:3, 1994, стр.:179-193 1994
23 В. Янчев, А. Николова, К. Сърпионова, Предизборните платформи на българските социалисти, Ново време, брой:9, 1991, стр.:8-19 1991
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Веселин Янчев, За преврата (1923 г.) и неговата опозиция, Мисия "историк". Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Бисер Георгиев, издателство:Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2022, стр.:168-174, ISBN:978-619-201-683-8 2022
2 Веселин Янчев, 1924 година, Не/Разказаните образи от един тефтер, редактор/и:проф. д-р Милена Георгиева, издателство:Фондация "Арс Милениум МММ", 2021, стр.:89-107 2021
3 Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, Предговор, Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:7-11 2020
4 Веселин Янчев, Българската армия, Търновската конституция и княз Александър І , Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г. , редактор/и:М. Палангурски, Й. Гешева, В. Янчев , издателство:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр.:83-98, ISBN:978-619-208-180-5 2019
5 Веселин Янчев, Българската комунистическа партия - от еволюцията до революцията , Кюстендилски четения 23 (20017). Историята между революцията и еволюцията, редактор/и:В. Дебочички, Г. Николов, Св. Живков, М. Милчва, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:160-174, ISBN:978-954-07-4594-7 2018
6 Веселин Янчев, Държавата и тайните военни организации (1914-1920), Държавната идея в модерната епоха, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:96-109 2018
7 В. Янчев, Армията и невъзможното вътрешно омиротворение (от примирието 1918 г. до изборите през 1919 г.), Трети международен конгрес по българистика. 23-26 май 2013 г. София. Секция "История и археология". Подсекция "Нова българска история"., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:135-161 2017
8 Веселин Янчев, Армия за вътрешна употреба. Българската армия след Първата световна война, Първата световна война. Век по-късно., 2016, стр.:310-324 2016
9 Веселин Янчев, Българската армия в политиката на Руската империя., Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ в.)., 2016, стр.:235-266 2016
10 В. Янчев, „Дълг“ и „Отечество“. Армията и превратът на 9 юни 1923 г. , Историята, която усмихва, 2014, стр.:136-167 2014
11 В. Янчев, Търновската конституция и вътрешната сигурност. , 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция., 2014, стр.:175-183 2014
12 В. Янчев, Съюзът на запасните офицери в България в началото на Втората световна война., България и Европа през съвременната епоха. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. дин Димитър Сирков. , 2010, стр.:115-133 2010
13 В. Янчев, Княз Александър І, армията и Русия. 1879-1885. , Третото Българско Царство. 1879-1946. Научна конференция. София, 12 май 2009 г. Сборник доклади, 2009, стр.:18-29 2009
14 В. Янчев, Професионалният конспиратор Дамян Велчев., Български държавници 1944–1989. , 2009, стр.:23-38 2009
15 В. Янчев, Апология на българската социалдемокрация (1891-1944 г.) , Изследвания по история на социализма в България. 1891-1944. Т.1, 2008, стр.:142-243 2008
16 В. Янчев, Армията срещу селяните?! Събитията от 1900 г. , Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на професор Любомир Огнянов. , 2006, стр.:172-187 2006
17 В. Янчев, Професионалният конспиратор Дамян Велчев., Български държавници. 1944–1989. , 2005, стр.:22-36 2005
18 В. Янчев, Възникване на Солунския фронт. , Иронията на историка. Професор Милчо Лалков. , 2004, стр.:132-147 2004
19 Veselin Jancev, Die Armee im öffentlichen Raum Bulgariens 1878-1912. , Harald Heppner, Roumiana Preshlenova (Hrsg). Öffentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne., издателство:Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003, стр.:131-144 2003
20 В. Янчев, Войската и гражданските власти 1878-1912 г. , Модерна България, 1999, стр.:63-85 1999
21 В. Янчев, В. Колев, Контролът в Българската държава след Освобождението., Власт. Граждани. Политици. Конфликтите в българското общество., 1997, стр.:88-120 1997
22 Валери Колев, Веселин Янчев, Контролът в Българската държава след Освобождението, Гражданинът и институцията, 1996, стр.:9-44 1996
23 В. Янчев, В. Колев, Контролът в Българската държава след Освобождението., Гражданинът и институцията, 1996, стр.:9-44 1996
Студия в научно списание
Веселин Янчев, Мария Кипровска, Повратни времена: ихтиманският вакъф на Михалоглу Махмуд бей от неговото създаване през ХV до началото на ХХ в., История, том:27, брой:6, 2019, стр.:559-598, Ref 2019
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Веселин Янчев, Опитът за държавен преврат в края на българското участие в Първата световна война, Първата световна война и излизането на България от нея (1918 г.). Сборник с доклади от научните конференции с международно участие в Дойран (15-16. 09 . 2018) и Перник (18-19. 09. 2018), редактор/и:проф. д-р Йорданка Гешева, проф. д-р Росица Стоянова, доц. д-р Александър Гребенаров, издателство:Печатница "Симолини 94" , 2021, стр.:13-44 2021
2 Веселин Янчев, Владимир Станев, Вакъфите в свободна България (1877-1885), Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:155-197 2020
3 Веселин Янчев, Владимир Станев, Вакъфският въпрос в Съединена България (1885-1913), Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:236-284 2020
4 Веселин Янчев, Армията и разбойничеството в България (от края на 1918 до средата на 1923 г.), Централна Европа и балканите, ХІХ - ХХ в. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков, editor/s:Иван Първев, Наум Кайчев, Мария Баръмова, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, pages:239-264, ISBN:978-954-07-4720-0 2019
5 Веселин Янчев, Армията срещу Гвардията (Оранжевата). 1919-1923 г., С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:402-427, ISBN:978-954-07-4759-0 2019
Съставителска дейност
1 Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, Вакъфите в България, ISBN:978-954-07-4848-1, УИ "Св. Климент Охридски", София 2020
2 Ани Истаткова-Иванова, Веселин Янчев, Тодор Попнеделев, Владимир Станев, Светослав Живков, Пламена Стоянова, Българистика: учени, форуми и периодични издания, ISSN (print):, Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София 2018
Участие в конференция
1 Присъствие, Веселин Янчев, Статутът на военното положение в България 2023
2 Присъствие, Веселин Янчев, Армията и събитията в Кюстендил през декември 1922 г. 2022
3 Присъствие, Веселин Янчев, Търновската конституция и човешките права 2022
4 Секционен доклад, Веселин Янчев, Мистификациите относно решението за Септемврийското въстание 1923 г. 2022
5 Присъствие, Веселин Янчев, Празничният календар на Българската армия 2022
6 Секционен доклад, Веселин Янчев, Как София стана столица? 2019
7 Секционен доклад, Веселин Янчев, Държавната политика по вакъфския въпрос (1885-1913 г.) 2019
8 Секционен доклад, Веселин Янчев, Българската армия, Търновската конституция и и княз Александър І 2019
9 Секционен доклад, Веселин Янчев, Ньойският договор и "оранжевата" жандармерия. 2019
10 Секционен доклад, Веселин Янчев, Незабравимото УБО 2018
11 Секционен доклад, Веселин Янчев, Септември 1918 г. - между метежа и държавния преврат. 2018
12 Секционен доклад, Веселин Янчев, Събитията от септември-октомври 1918 г.: Революция, въстание, метеж или опит за държавен преврат? 2018
13 Секционен доклад, Веселин Янчев, Държавата и занаятчийството в България 1878-1912 г. 2017
14 Секционен доклад, Веселин Янчев, БКП - от еволюцията до революцията. 1923 г. 2017
15 Секционен доклад, Веселин Янчев, Кюстендилските събития от декември 1922 г., армията и земеделската власт 2017
16 Секционен доклад, Веселин Янчев, Армията и Гвардията (Оранжевата). 1919-1923 г.“ 2017
17 Секционен доклад, Веселин Янчев, Как охраната предаде княз Александър І? 2016
18 Секционен доклад, Веселин Янчев, Държавата и тайните военни организации 2016
19 Секционен доклад, Веселин Янчев, Българското офицерство след Първата световна война 2015
20 Секционен доклад, Веселин Янчев, Въвеждането на военна цензура в годините на Първата световна война. 2015
21 Секционен доклад, Веселин Янчев, Българската армия в политиката на Руската империя 1878-1886 г. 2015
22 Секционен доклад, Веселин Янчев, Военноограничителните мерки в навечерието на българското участие в Първата световна война 2015
23 Секционен доклад, Веселин Янчев, Охранителните служби при Цар Борис ІІІ 2014
24 Секционен доклад, Веселин Янчев, Търновската конституция и държавните преврати 2014
25 Секционен доклад, Веселин Янчев, Армията и разбойничеството в България от края на 1918 до средата на 1923 г. 2014
26 Секционен доклад, Веселин Янчев, Посегателствата върху правата и свободите на българските граждани в навечерието на Първата световна война 2014
27 Секционен доклад, Веселин Янчев, Търновската конституция и вътрешната сигурност 2014
28 Секционен доклад, Веселин Янчев, Армия за вътрешна употреба. Българската армия след първата световна война 2014
29 Секционен доклад, Веселин Янчев, 9 юни 1923 г. – война или мир? 2014
30 Секционен доклад, Веселин Янчев, Кимон Георгиев и Военният съюз. От строя до политиката. 2013
31 Секционен доклад, Веселин Янчев, Русия, армията и събитията в България от 1881-1883 и 1886-1887 г. 2013
32 Секционен доклад, Веселин Янчев, Армията и невъзможното вътрешно омиротворение (от примирието 1918 г. до изборите 1919 г.) 2013
33 Секционен доклад, Веселин Янчев, Държавната политика по вакъфския въпрос (1885-1913 г.) 2002
Учебник
1 Павлов, Пламен, Гаврилова, Райна, Янчев, Веселин, Огнянов, Любомир, Бенова, Мария, Босева, Мария, Славчев, Кирил, История и цивилизации за десети клас , ISBN:978-954-01-3910-4, Просвета, България, София 2019
2 Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев , Мария Босева, История и цивилизации 7 клас, ISBN:978-954-01-3679-0, Просвета, София 2018
3 Борислав Гаврилов, Костадин Грозев, Георги Якимов, Веселин Янчев, История 9/12 клас. Съкратено изложение на учебния материал ISBN 9547450999, ИК Регалия 6, София, Рецензирано 2007
4 Румяна Кушева, Веселин Янчев, Георги Якимов, Михаил Груев, История и цивилизация за 6 клас. С., 2007. 184 с. 2007
5 Тодор Попнеделев, Георги Якимов, Веселин Янчев, Валери Колев, История на България. Разширени планове за кандидатстуденски изпит по новата програма на СУ „Св.Кл.Охридски”.С.2006. 96 с. 2006
6 Веселин Янчев, Александър Николов, Александър Иванчев, Митко Делев, Учебник за профилирано обучение по история на България за 11 и 12 клас., ISBN:ISBN: 954-01-1300-8, Просвета, София 2002
7 Милияна Каймакамова, Пламен Митев, Милчо Лалков, Любомир Огнянов, Гееорги Николов, Людмила Зидарова, Валери Колев, Веселин Янчев, Надя Манолова , Петър Ангелов, История на България. Разширени планове и тестове за конкурсен изпит 2000
8 Веселин Янчев, Александър Николов, Александър Иванчев, Помагало по история на България за кандидатстуденти, ISBN:ISBN: 954-01-1162-5, Просвета, София 2000
Учебно помагало
1 Пламен Павлов, Диляна Ботева-Боянова, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева, Валентина Александрова-Кирова, История и цивилизации 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. , ISBN:978-954-01-3944-9, Просвета 2019
2 Босева, Мария, Гаврилова, Райна, Янчев, Веселин, Груев, Михаил, Книга за учителя. История и цивилизации. 7 клас, ISBN:978-954-01-3680-6, Просвета, България, София 2018
3 Тодор Попнеделев, Валери Колев, Веселин Янчев, Георги Якимов, История на България. Разширени планове за кандидатстудентски изпит по новата програма на СУ "Св. Климент Охридски"., ИК Регалия - 6 , София 2006