Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Веселин Янчев
Дисертация доктор на науките
Веселин Костов Янчев, Армия, обществен ред и вътрешна сигурност Септември 1923 година Провалът на едно поръчано въстание, СУ Св. Кл. Охридски, Исторически факултет, Катедра История на България 2022
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Веселин Костов Янчев, Епохи, Историческо списание на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", Том ХХІХ, Книжка 1, 2021
2 Веселин Костов Янчев, сп. L`EUROPEO, № 72, април-май 2021, Еуропео България ООД 2021
3 Веселин Костов Янчев, Великите сили, България и Балканската война в секретните документи на британската дипломация 1910-1913 г., Просвета 2018
4 Веселин Костов Янчев, Епохи, Историческо списание на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" Том ХХV (2017), Книжка 1, , Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий". 2017
5 Веселин Костов Янчев, Иван Т. Иванов Българско военно разузнаване през Втората световна война, Рива 2016
Книга
1 Ст. Станчев, Н. Стоименов, И. Криворов, Д. Зафиров, В. Янчев, Т. Петров, Р. Николов, А. Прокопиев, Българската армия в Първата световна война. 1915-1918. , софия 2015
2 В. Янчев, „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Между войните и след тях. 1913–1915 и 1918–1923“. , софия 2014
3 В. Янчев, Службите за охрана в България. От княза до президента. 1879–2013., софия 2013
4 Веселин Янчев, Владимир Станев, Светослав Живков, Любомир Юруков, Войната такава, каквато беше. България в Първата Балканска война 1912-1913 г., ISBN:978-954-07-3413-2, Университетско издателство ""Св. Климент Охридски, София 2012
5 Ст. Станчев, Н. Стоименов, И. Криворов, Д. Зафиров, В. Янчев, Т. Петров, Българската армия в Първата световна война. Т. І – септември 1915 – август 1916. , Sofia 2010
6 Румяна Кушева, Веселин Янчев, Бистра Стоименова, Николина Цветкова, Милена Платникова, История без полюси. 44 работни листове за ученика за активно изучаване на история. , в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
7 В. Янчев, Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Българският опит 1878-1912. 2006
8 Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Veselin Yanchev, Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 Years National Assembly 1879-2005. , Sofia 2005
9 Valery Kolev, Ivan Ilchev, Veselin Yanchev, Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 years National Assembly, 1879 - 2005., Sofia, Рецензирано 2005
10 В. Янчев, Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери в България 1907-1945 г. , софия 2000
11 В. Янчев, Н. Нешев, Из историята на Съюза на запасните офицери (1907-1944 г.) и СОСЗ в България., софия 1997
Монография
1 Веселин Янчев, Армия, обществен ред и вътрешна сигурност Септември 1923 година Провалът на едно поръчано въстание, ISBN:978-954-07-5641-7, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Веселин Янчев, Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери в България 1907 - 1945. , БИ 93 ООД, София 2021
Научно ръководство
1 проф. д.н. Веселин Янчев, Националната служба за охрана в България след 2015 г. Структура, промени,перспективи, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николай Иванов Банов 2024
2 Веселин Янчев, Сблъсъкът на княз Александър І с руските имперски интереси -трагична предопределеност, Су "Св. Кл. Охридски", Исторически факултет, Катедра История на България. дипломна работа:Сефан Благоев Пиларски 2023
3 Веселин Янчев, Приносът на ген. Д. Николаев като военен министър на България през периода 1907-1911 г. , Катедра "История на България" дипломна работа:Христина Петрова Илиева 2022
4 Веселин Янчев, Българо-италиански политически и военни отношения 1934-1943 г. , СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Елена Михайлова Тодорова 2017
5 Веселин Янчев, Подготовката на Българската армия за война (1904-1912 г.) , СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Илиян Цветанов Иванов 2017
Редактор на сборник
1 Веселин Янчев, Модерният свят на Българина. Търновската конституция от 1879 г. , Редактор на сборник 2019
2 Веселин Янчев, Великите сили, България и Балканската война в секретните документи на британската дипломация 1910-1913 г. , Редактор на сборник 2015
Статия в научно списание
1 Веселин Янчев, Нова монография за историята на изборите в България, История, том:31, брой:1, 2023, Ref 2023
2 Веселин Янчев, Кюстендилските събития от декември 1922 г., армията и земеделската власт, Известия на Историческия музей Кюстендил, том:ХХ, 2019, стр.:437-448 2019
3 В. Янчев, Армията и войната на Стамболийски с "вътрешните врагове" (октомври 1919- март 1920 г.), Годишник на Софийския университет "Св. Климент охридски". Исторически факултет, том:102, 2017, стр.:199-240 2017
4 В. Янчев, Земеделската власт, армията и ВМРО (декември 1922 - януари 1923 г.), Македонски преглед, брой:4, 2016, стр.:51-80 2016
5 Веселин Янчев, Обявяването на военно положение в България през 1914 г. , Военноисторически сборник, брой:1, 2016, стр.:37-45 2016
6 В. Янчев, Армията и невъзможното вътрешно умиротворение (от примирието през 1918 г. до изборите през 1919 г.). , История, брой:3, 2015, стр.:276-298 2015
7 В. Янчев, Въвличането на армията в конфликта между земеделската власт и ВМРО (1921 – ноември 1922 г.)., Македонски преглед, брой:3, 2015, стр.:63-80 2015
8 В. Янчев, Революция, въстание, метеж или опит за държавен преврат? (събитията в България от септември октомври 1918 г.)., Минало, брой:1, 2015, стр.:52-72 2015
9 В. Янчев, Синдромът „Офицерска лига“ и предизвикателството „Военен съюз“., Военноисторически сборник, брой:1, 2015, стр.:23-45 2015
10 В. Янчев, Кимон Георгиев и Военният съюз. От строя до политиката., Годишник на Регионалния исторически музей Пазарджик., том:4, 2013, стр.:118-136 2013
11 В. Янчев, Кимон Георгиев и Военният съюз. От строя до политиката., Военноисторически сборник, брой:3, 2013, стр.:115-133 2013
12 В. Янчев, Вътрешните функции на армията в междувоенния период 1913–1915 г., Известия на държавните архиви, том:103-104, 2012, стр.:3-53 2012
13 В. Янчев, Българските възгледи за същността и предназначението на войската. (От Освобождението до Първата световна война)., Военноисторически сборник, брой:1, 2009, стр.:22-24 2009
14 В. Янчев, Княз Александър І и битката му с руските генерали. , История, брой:5-6, 2008, стр.:63-84 2008
15 В. Янчев, Армията и разбойничеството в България от Освобождението до началото на ХХ век. , Годишник на Софийския университет. Исторически факултет, том:98-99, 2007, стр.:119-169 2007
16 В. Янчев, Руската концепция за българската армия след Освобождението. , Минало, брой:3, 2005, стр.:57-61 2005
17 В. Янчев, Съюзът на запасните офицери в България в следвоенните години 1918-1925 г., Известия на ИВИ-ГЩ и ВИНД, том:65, 2000, стр.:85-106 2000
18 В. Янчев, Съюзът на запасните офицери в България в следвоенните години 1918-1925 г., Известия на ИВИ-ГЩ и ВИНД, том:64, 1999, стр.:179-205 1999
19 В. Янчев, Социалното състояние на българската държава през 1913-1915 г. , Военноисторически сборник, брой:6, 1996 1996
20 В. Янчев, Политическите партии в България и Първата световна война. Публикувана и на френски, английски и немски език , Български военен преглед, брой:извънреден брой, 1995, стр.:36-53 1995
21 В. Янчев, Съюзът на запасните офицери в България – идеология и идейни конфликти 1907-1925 г. Публикувана и на френски, английски и немски език. , Български военен преглед, брой:извънреден брой, 1995, стр.:20-33 1995
22 В. Янчев, Създаване и начална дейност на Съюза на запасните офицери в България 1907-1915 г., Военноисторически сборник, брой:3, 1994, стр.:179-193 1994
23 В. Янчев, А. Николова, К. Сърпионова, Предизборните платформи на българските социалисти, Ново време, брой:9, 1991, стр.:8-19 1991
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Веселин Янчев, Вътрешните функции на българската армия в междувоенния период (1913 - 1915 г.), Балканските войни (1912 - 1913 г. ): героизъм и трагизъм. Национална научна конференция 15 юни 2023 г. , издателство:Военна академия "Г. СV Раковски", 2023, стр.:30-45, ISBN:978-619-7711-38-7 2023
2 Веселин Янчев, За преврата (1923 г.) и неговата опозиция, Мисия "историк". Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Бисер Георгиев, издателство:Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2022, стр.:168-174, ISBN:978-619-201-683-8 2022
3 Веселин Янчев, 1924 година, Не/Разказаните образи от един тефтер, редактор/и:проф. д-р Милена Георгиева, издателство:Фондация "Арс Милениум МММ", 2021, стр.:89-107 2021
4 Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, Предговор, Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:7-11 2020
5 Веселин Янчев, Българската армия, Търновската конституция и княз Александър І , Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г. , редактор/и:М. Палангурски, Й. Гешева, В. Янчев , издателство:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр.:83-98, ISBN:978-619-208-180-5 2019
6 Веселин Янчев, Българската комунистическа партия - от еволюцията до революцията , Кюстендилски четения 23 (20017). Историята между революцията и еволюцията, редактор/и:В. Дебочички, Г. Николов, Св. Живков, М. Милчва, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:160-174, ISBN:978-954-07-4594-7 2018
7 Веселин Янчев, Държавата и тайните военни организации (1914-1920), Държавната идея в модерната епоха, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:96-109 2018
8 В. Янчев, Армията и невъзможното вътрешно омиротворение (от примирието 1918 г. до изборите през 1919 г.), Трети международен конгрес по българистика. 23-26 май 2013 г. София. Секция "История и археология". Подсекция "Нова българска история"., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:135-161 2017
9 Веселин Янчев, Армия за вътрешна употреба. Българската армия след Първата световна война, Първата световна война. Век по-късно., 2016, стр.:310-324 2016
10 Веселин Янчев, Българската армия в политиката на Руската империя., Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ в.)., 2016, стр.:235-266 2016
11 В. Янчев, „Дълг“ и „Отечество“. Армията и превратът на 9 юни 1923 г. , Историята, която усмихва, 2014, стр.:136-167 2014
12 В. Янчев, Търновската конституция и вътрешната сигурност. , 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция., 2014, стр.:175-183 2014
13 В. Янчев, Съюзът на запасните офицери в България в началото на Втората световна война., България и Европа през съвременната епоха. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. дин Димитър Сирков. , 2010, стр.:115-133 2010
14 В. Янчев, Княз Александър І, армията и Русия. 1879-1885. , Третото Българско Царство. 1879-1946. Научна конференция. София, 12 май 2009 г. Сборник доклади, 2009, стр.:18-29 2009
15 В. Янчев, Професионалният конспиратор Дамян Велчев., Български държавници 1944–1989. , 2009, стр.:23-38 2009
16 В. Янчев, Апология на българската социалдемокрация (1891-1944 г.) , Изследвания по история на социализма в България. 1891-1944. Т.1, 2008, стр.:142-243 2008
17 В. Янчев, Армията срещу селяните?! Събитията от 1900 г. , Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на професор Любомир Огнянов. , 2006, стр.:172-187 2006
18 В. Янчев, Професионалният конспиратор Дамян Велчев., Български държавници. 1944–1989. , 2005, стр.:22-36 2005
19 В. Янчев, Възникване на Солунския фронт. , Иронията на историка. Професор Милчо Лалков. , 2004, стр.:132-147 2004
20 Veselin Jancev, Die Armee im öffentlichen Raum Bulgariens 1878-1912. , Harald Heppner, Roumiana Preshlenova (Hrsg). Öffentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne., издателство:Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003, стр.:131-144 2003
21 В. Янчев, Войската и гражданските власти 1878-1912 г. , Модерна България, 1999, стр.:63-85 1999
22 В. Янчев, В. Колев, Контролът в Българската държава след Освобождението., Власт. Граждани. Политици. Конфликтите в българското общество., 1997, стр.:88-120 1997
23 Валери Колев, Веселин Янчев, Контролът в Българската държава след Освобождението, Гражданинът и институцията, 1996, стр.:9-44 1996
24 В. Янчев, В. Колев, Контролът в Българската държава след Освобождението., Гражданинът и институцията, 1996, стр.:9-44 1996
Студия в научно списание
Веселин Янчев, Мария Кипровска, Повратни времена: ихтиманският вакъф на Михалоглу Махмуд бей от неговото създаване през ХV до началото на ХХ в., История, том:27, брой:6, 2019, стр.:559-598, Ref 2019
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Веселин Янчев, Опитът за държавен преврат в края на българското участие в Първата световна война, Първата световна война и излизането на България от нея (1918 г.). Сборник с доклади от научните конференции с международно участие в Дойран (15-16. 09 . 2018) и Перник (18-19. 09. 2018), редактор/и:проф. д-р Йорданка Гешева, проф. д-р Росица Стоянова, доц. д-р Александър Гребенаров, издателство:Печатница "Симолини 94" , 2021, стр.:13-44 2021
2 Веселин Янчев, Владимир Станев, Вакъфите в свободна България (1877-1885), Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:155-197 2020
3 Веселин Янчев, Владимир Станев, Вакъфският въпрос в Съединена България (1885-1913), Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:236-284 2020
4 Веселин Янчев, Армията и разбойничеството в България (от края на 1918 до средата на 1923 г.), Централна Европа и балканите, ХІХ - ХХ в. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков, editor/s:Иван Първев, Наум Кайчев, Мария Баръмова, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, pages:239-264, ISBN:978-954-07-4720-0 2019
5 Веселин Янчев, Армията срещу Гвардията (Оранжевата). 1919-1923 г., С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:402-427, ISBN:978-954-07-4759-0 2019
Съставителска дейност
1 Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, Вакъфите в България, ISBN:978-954-07-4848-1, УИ "Св. Климент Охридски", София 2020
2 Ани Истаткова-Иванова, Веселин Янчев, Тодор Попнеделев, Владимир Станев, Светослав Живков, Пламена Стоянова, Българистика: учени, форуми и периодични издания, ISSN (print):, Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София 2018
Участие в конференция
1 Присъствие, Веселин Янчев, БКП по пътя на тероризма (1923 - 1925 г.) 2024
2 Секционен доклад, Веселин Янчев, Законът за защита на държавата от 1924 г. - цели, съдържание, интерпретации. 2023
3 Пленарен доклад, Веселин Янчев, Вътрешните функции на българската армия след Междусъюзническата война (1913-1915 г.) 2023
4 Секционен доклад, Веселин Янчев, Статутът на военното положение в България 2023
5 Секционен доклад, Веселин Янчев, Армията и събитията в Кюстендил през декември 1922 г. 2022
6 Секционен доклад, Веселин Янчев, Търновската конституция и човешките права 2022
7 Секционен доклад, Веселин Янчев, Мистификациите относно решението за Септемврийското въстание 1923 г. 2022
8 Секционен доклад, Веселин Янчев, Празничният календар на Българската армия 2022
9 Секционен доклад, Веселин Янчев, Как София стана столица? 2019
10 Секционен доклад, Веселин Янчев, Държавната политика по вакъфския въпрос (1885-1913 г.) 2019
11 Секционен доклад, Веселин Янчев, Ньойският договор и "оранжевата" жандармерия. 2019
12 Секционен доклад, Веселин Янчев, Българската армия, Търновската конституция и и княз Александър І 2019
13 Секционен доклад, Веселин Янчев, Септември 1918 г. - между метежа и държавния преврат. 2018
14 Секционен доклад, Веселин Янчев, Незабравимото УБО 2018
15 Секционен доклад, Веселин Янчев, Събитията от септември-октомври 1918 г.: Революция, въстание, метеж или опит за държавен преврат? 2018
16 Секционен доклад, Веселин Янчев, БКП - от еволюцията до революцията. 1923 г. 2017
17 Секционен доклад, Веселин Янчев, Държавата и занаятчийството в България 1878-1912 г. 2017
18 Секционен доклад, Веселин Янчев, Кюстендилските събития от декември 1922 г., армията и земеделската власт 2017
19 Секционен доклад, Веселин Янчев, Армията и Гвардията (Оранжевата). 1919-1923 г.“ 2017
20 Секционен доклад, Веселин Янчев, Как охраната предаде княз Александър І? 2016
21 Секционен доклад, Веселин Янчев, Държавата и тайните военни организации 2016
22 Секционен доклад, Веселин Янчев, Военноограничителните мерки в навечерието на българското участие в Първата световна война 2015
23 Секционен доклад, Веселин Янчев, Българското офицерство след Първата световна война 2015
24 Секционен доклад, Веселин Янчев, Въвеждането на военна цензура в годините на Първата световна война. 2015
25 Секционен доклад, Веселин Янчев, Българската армия в политиката на Руската империя 1878-1886 г. 2015
26 Секционен доклад, Веселин Янчев, Армия за вътрешна употреба. Българската армия след първата световна война 2014
27 Секционен доклад, Веселин Янчев, Охранителните служби при Цар Борис ІІІ 2014
28 Секционен доклад, Веселин Янчев, Търновската конституция и държавните преврати 2014
29 Секционен доклад, Веселин Янчев, Армията и разбойничеството в България от края на 1918 до средата на 1923 г. 2014
30 Секционен доклад, Веселин Янчев, 9 юни 1923 г. – война или мир? 2014
31 Секционен доклад, Веселин Янчев, Посегателствата върху правата и свободите на българските граждани в навечерието на Първата световна война 2014
32 Секционен доклад, Веселин Янчев, Търновската конституция и вътрешната сигурност 2014
33 Секционен доклад, Веселин Янчев, Армията и невъзможното вътрешно омиротворение (от примирието 1918 г. до изборите 1919 г.) 2013
34 Секционен доклад, Веселин Янчев, Русия, армията и събитията в България от 1881-1883 и 1886-1887 г. 2013
35 Секционен доклад, Веселин Янчев, Кимон Георгиев и Военният съюз. От строя до политиката. 2013
36 Секционен доклад, Веселин Янчев, Държавната политика по вакъфския въпрос (1885-1913 г.) 2002
Учебник
1 Павлов, Пламен, Гаврилова, Райна, Янчев, Веселин, Огнянов, Любомир, Бенова, Мария, Босева, Мария, Славчев, Кирил, История и цивилизации за десети клас , ISBN:978-954-01-3910-4, Просвета, България, София 2019
2 Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев , Мария Босева, История и цивилизации 7 клас, ISBN:978-954-01-3679-0, Просвета, София 2018
3 Борислав Гаврилов, Костадин Грозев, Георги Якимов, Веселин Янчев, История 9/12 клас. Съкратено изложение на учебния материал ISBN 9547450999, ИК Регалия 6, София, Рецензирано 2007
4 Румяна Кушева, Веселин Янчев, Георги Якимов, Михаил Груев, История и цивилизация за 6 клас. С., 2007. 184 с. 2007
5 Тодор Попнеделев, Георги Якимов, Веселин Янчев, Валери Колев, История на България. Разширени планове за кандидатстуденски изпит по новата програма на СУ „Св.Кл.Охридски”.С.2006. 96 с. 2006
6 Веселин Янчев, Александър Николов, Александър Иванчев, Митко Делев, Учебник за профилирано обучение по история на България за 11 и 12 клас., ISBN:ISBN: 954-01-1300-8, Просвета, София 2002
7 Милияна Каймакамова, Пламен Митев, Милчо Лалков, Любомир Огнянов, Гееорги Николов, Людмила Зидарова, Валери Колев, Веселин Янчев, Надя Манолова , Петър Ангелов, История на България. Разширени планове и тестове за конкурсен изпит 2000
8 Веселин Янчев, Александър Николов, Александър Иванчев, Помагало по история на България за кандидатстуденти, ISBN:ISBN: 954-01-1162-5, Просвета, София 2000
Учебно помагало
1 Пламен Павлов, Диляна Ботева-Боянова, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева, Валентина Александрова-Кирова, История и цивилизации 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. , ISBN:978-954-01-3944-9, Просвета 2019
2 Босева, Мария, Гаврилова, Райна, Янчев, Веселин, Груев, Михаил, Книга за учителя. История и цивилизации. 7 клас, ISBN:978-954-01-3680-6, Просвета, България, София 2018
3 Тодор Попнеделев, Валери Колев, Веселин Янчев, Георги Якимов, История на България. Разширени планове за кандидатстудентски изпит по новата програма на СУ "Св. Климент Охридски"., ИК Регалия - 6 , София 2006